Fyzika

 

1. Kinematika hmotného bodu
2. Dynamika hmotného bodu
3. Mechanika tuhého tělesa
4. Mechanika tekutin
5. Gravitační pole a zákonitosti pohybu v něm
6. Elektrický náboj a elektrické pole
7. Druhy energie a jejich vzájemné přeměny
8. Základní poznatky molekulové fyziky
9. Struktura a vlastnosti plynů
10. Struktura a vlastnosti kapalin
11. Struktura a vlastnosti pevných látek
12. Skupenské přeměny
13. Stejnosměrný elektrický proud
14. Elektrický proud v látkách
15. Střídavý elektrický proud, obvody RLC
16. Stacionární magnetické pole
17. Nestacionární magnetické pole
18. Kmitavý pohyb
19. Mechanické vlnění
20. Elektromagnetické kmitání a vlnění
21. Základní pojmy optiky
22. Vlnové vlastnosti světla, elektromag. vlnění
23. Fyzikální pole
24. Zákl. poznatky kvantové fyziky, elektr. obal atomu
25. Jaderná fyzika