Obyvatelstvo:

 

 • obyvatelstvem se zabývá demografie
 • cenzus (sčítání obyvatel) – probíhá co 10 let – 2001, 2011
 • obyvatelstvo je nerovnoměrně rozšířeno
 • nejvyšší hustota obyvatel – aglomerace Prahy, Brna, Ostravy, Plzně
 • nejnižší hustota obyvatel – Vysočina,
 • natalita, mortalita
 • urbanizace, reurbanizace
 • lidé žijí ve velkých městech s velkou hustotou obyvatel (počet obyvatel žijících ve velkoměstech je 70 %)
 • města s více než 50 000 obyvateli (21), s více než 10 000 (131)
 • Husákovy děti – podpora porodnosti za prezidenta Husáka
 • k zachování reprodukce je potřeba 2,1 dětí na ženu
 • v roce 2000 byl nejnižší přirozený přírůstek v Evropě – 1,14
 • v roce 2010 asi 1,5
 • střední délka života
 • muži – 76 let
 • ženy – 81 let
 • průměr – 78 let

 

   • nejdelší v Japonsku

 

 • malá kojenecká úmrtnost (2-3 děti na 1000 obyvatel)
 • lidé v produktivním věku (15-65) – 68% – musí být ⅔ obyvatel
 • vysoké zaměstnání žen
 • nezaměstnanost okolo 5% – blíží se zdravé nezaměstnanosti
 • národnostní složeni
 • česká – 93,8 %
 • moravská – 3,7 %
 • asi 400 000 romů
 • 400 000 cizinců (105000 ukrajinců, 100000 slováků, 56000 vietnamců, 34000 rusů, 5 % poláků)
 • mechanický pohyb obyvatel – migrace, imigrace, emigrace
 • náboženství
 • 60 % obyvatel bez vyznání
 • přes 30 % věřících (83 % katolíci – Zlín, jižní Morava)
 • demografické změny po roce 1990
 • zvýšení střední délky života
 • snížení počtu narozených dětí
 • snížení počet dětí v rodinách (1-2 děti)
 • snížení plodnosti mužů
 • snížení úrovni sňatečnosti
 • pozdější uzavíraní manželství
 • vzrůstá věk ženy, kdy má první dítě
 • vzrůstá podíl nemanželských dětí
 • zvýšení počtu nakažených HIV
 • úplná rodina – 62 %, 38 % rozvodovost

 

 • ekonomické sféry
  • primární – méně jak 10%
  • sekundární – 20-30%
  • teriér – více jak 60%
  • kvartér – bude růst
 • HIV
  • 40 milionu na světě
  • každý rok se nakazí 2 miliony a cca 2 miliony zemřou
  • nejvíc v subsaharské Africe
  • v ČR 40 000
  • počet mužů 10x vyšší

Doprava:

 

 

 • zasahuje do všech sektorů hospodářství
 • nákladní X osobní
 • historické cesty – Jantarová cesta (ústí Visly -> Moravská Brána -> jižní Evropa)
 • nedostatky:
 • špatná údržba
 • stáří, zaostalost
 • malá propustnost
 • pomalá modernizace
 • neefektivnost
 • dopad na životní prostředí
 • cíle:
 • modernizace
 • magistralizace
 • výběr mýtného
 • nové terminály
 • využití evropských fondů

 

Železniční doprava

 

 • 9500 km železnic
 • základní dopravná systém
 • nejhustší síť v Severních Čechách
 • hlavní tah – Praha-Kolín-Česká Třebová-Přerov-Bohumín
 • zaostáváme v rychlosti, kultuře cestování, spolehlivosti a přesnosti
 • roste význam tranzitní dopravy
 • vlaky Eurocity, Intercity, SC Pendolino
 • bez konkurence – ČD jsou monopol
 • budování nových železničních koridorů (podpora EU) – Děčín-Praha-Česká Třebová-Brno-Břeclav
 • využití
 • 70% nákladní (hnědé uhlí, stavební materiály)
 • 30% osobní
 • peážní doprava – doprava skrze jiný stát (Osoblaha-Glucholazy-Mikulovice)

 

Silniční doprava

 

 • přes 1000 km dálnic
 • délka silnice 56 000 km (silnice I. třídy, II. třídy, III. třídy)
 • využití
 • 70% osobní
 • 30% nákladní
 • vnitrostátní X tranzitní
 • městské integrované systémy (ODIS)
 • dálniční úseky:
 • Praha-Brno-Lipník nad Bečvou
 • Praha-Plzeň-Rozvadov
 • Praha-Ústí nad Labem-Děčín
 • Praha-Hradec Králové
 • Ostrava-Bohumín
 • velké náklady (1 km dálnic asi 200-300 mil.)
 • problémy – finance, ekologické problémy, korupce
 • úkoly
 • dokonalá údržba
 • bezpečnost
 • budování obchvatů
 • zázemí u dálnic
 • dálniční poplatky
 • velký stupeň automobilizace (2,7) – počet obyvatel na jedno auto

 

Vodní doprava = vnitrozemské

 

 • využití
 • 90% nákladní
 • 10% osobní
 • malá délka – 300 km
 • malý význam (horní tok řek, malý ponor, středoevropský typ řek)
 • přístavy – Praha, Mělník, Děčín, Ústí nad Labem
 • zahraniční přístavy – Štetín, Gdaňsk
 • Baťův kanál – Otrokovice-Skalica (turistické vyjížďky

 

 • splavné toky
  • Labe od Chvaletic – Labská vodní cesta, přeprava objemných surovin
  • Vltava – Praha > Slapy, rekreace

Potrubní doprava

 

 • rychlá, spolehlivá, ekologická, nezávislá na počasí
 • ropovod Družba (Samara-Bratislava) + ropovod z Ingolstadtu (do Litvínova)
 • plynovod z Orenburgu (Norsko)

 

Letecká doprava

 

 • význam v mezinárodní dopravě
 • přeprava po celém světě
 • pravidelné linky do celého světa
 • budování moderního terminálu, modernizace, spolehlivosti
 • hrozba terorismu
 • mezinárodní letiště – Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary
 • vnitrostátní a sezonní lety
 • charterové lety – sezonní lety, nízkonákladové lety

 

Cestovní ruch:

 

 • složka hospodářství
 • volný čas, rekreace, pobytové zájezdy, vysokohorská turistika, kulturní akce
 • předpoklady:
 • rozmanitost přírodních podmínek
 • klimatické zvláštnosti
 • kulturně a historická jádra měst (hrady, zámky, církevní stavby, venkovská architektura, muzea, galerie, zahrady, zoo)
 • památky UNESCO
 • dopravní dostupnost, ubytovací a stravovací kapacity
 • aktivní cestovní ruch
 • příliv cizinců roste
 • církevní turistika (poutní města) -> Hostýn, Velehrad, Říp
 • nejvíce turistů z Německa, Itálie, Nizozemí, Španělska, USA
 • pasivní cestovní ruch – Itálie, Chorvatsko
 • památky UNESCO:
 • Český Krumlov – historické centrum
 • Praha – historické jádro (památková rezervace)
 • Telč – městská památková rezervace
 • Kutná Hora – gotický chrám sv. Barbory
 • Lednicko-valtický areál – parkově upravené území vysoké a umělecké a krajinné hodnoty
 • Kroměříž – zámek + zahrady
 • Holašovice – lidová architektura
 • Litomyšl – renesanční zámek ze 16. stol.
 • Olomouc – sloup Nejsvětější trojice
 • Brno – vila Tugendhat
 • Žďár nad Sázavou – kostel sv. Jana Nepomuckého
 • Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa
 • lázně:
 • Jeseník
 • Luhačovice
 • Klimkovice
 • Jánské Lázně
 • Poděbrady
 • Karlova Studánka
 • Mariánské Lázně
 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Jáchymov
 • Teplice
 • Karviná-Darkov

 

Zahraniční obchod:

 

 • dovoz (import) – suroviny, spotřební zboží, automobily, elektronika, textilní průmysl, ovoce
 • vývoz (export) – porcelán, automobily, chmel
 • aktivní saldo -> převažuje export nad importem
 • pasivní saldo -> převažuje import nad exportem
 • OECD, WTO
 • největší partneři – Německo, Rakousko
 • specifický obchod se Slovenskem

 

 • do roku 89 orientace na východ, poté hledání partnerů všude na světě
 • význam reklamy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *