Maturita z angličtiny

Maturita z anglického jazyka se dělí do dvou hlavních kategorií – státní a školní. V případě, že maturujete z angličtiny státně, čekají vás při zkoušce tři částí:

  1. Didaktický test
  2. Poslechový test
  3. Ústní zkouška (náhodné téma, popis obrázku, 5 minutová speech na vylosované téma, domluva s učitelem)

Pokud maturujete z angličtiny profilově, čeká vás pouze část ústní (15min).

Zajímavé je, že si angličtinu můžete tzv. dablovat, což znamená, že z ní můžete maturovat jak státně tak i profilově (školně).

Novinkou je, že si školní angličtinu můžete nahradit certifikátem s min. úrovní B2.

1. Festivals and holidays
2. Education in the Czech Republic
3. Education in the UK and the USA  versus education in our country
4. History of the UK (events)
5. History of the UK 2 (personalities)
6. History of the USA
7. Your Region
8. Your Town
9. The UK
10. London
11. The USA
12. Washington and New York
13. The Czech Republic
14. Prague
15. British Literature
16. Anglo-American Literature (my favourite authors)
17. American Literature
18. English Speaking Countries
19. Problems of mankind – the environment
20. English
21. Crime, Social issues
22. Czech holidays ,traditions and festivals  versus  Anglo-American holidays
23. The Czech Republic  –  places of interest (Prague,  Spa,South  Bohemia, South Moravia, etc)
24. Famous British, Czech and American people
25. Money matters

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *