1. Geografie jako věda. Sluneční soustava a vesmír. Kartografie.
2. Země – součást vesmíru a Sluneční soustavy. Pohyby Země a jejich důsledky. Tvar a velikost Z.
3. Atmosféra.
4. Hydrosféra, kryosféra
5. Litosféra, pedosféra.
6. Biosféra.
7. Demografie a lidská sídla.
8. Geografie průmyslu, zemědělství, lesní a vodní hospodářství. Mez. ekonomické organizace.
9. Geografie dopravy, hospodářské využití světového oceánu.
10. Austrálie a Oceánie.
11. Ruská federace.
12. Severní Amerika.
13. Jižní Amerika.
14. Afrika.
15. Východní a Jihovýchodní Asie.
16. Jihozápadní Asie a střední Asie.
17. Jižní Asie a Antarktida.
18. Jižní a jihovýchodní Evropa.
19. Západní a severní Evropa.
20. Střední a východní Evropa.
21. ČR – vznik, vývoj, poloha. Reliéf, podnebí.
22. ČR – hydrologie, půdní typy a druhy, životní prostředí.
23. ČR – obyvatelstvo, doprava, zahraniční obchod, cestovní ruch.
24. ČR – nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, náš kraj.
25. Jádrové a periferní oblasti světa. Nerovnováha ve světě a nestabilní regiony světa.