Západní Evropa

 

BENELUX

 • Belgie, Nizozemí, Lucembursko
 • od r. 1948 měnová a celní unie, od r. 1950 hospodářská unie
 • tyto státy stály u zrodu EU
 • germánské národy
 • malé rozlohou a počtem obyvatel
 • vysoká urbanizace
 • intenzivní zemědělství
 • Hydrologie – Rýn, Maasa, Šelda
 • Vyšší HDP než ČR
 • Hydrologie – Rýn, Maasa, Šelda

 

Belgie

státní zřízení: federativní konstituční monarchie, král Albert II.

hlavní město: Brusel

státní správa: 3 regiony: Vlámský, Valonský a Bruselský (10 provincií)

měna: euro

rozloha: 30 529 km² (146. na světě)

počet obyvatel: 10, 5 mil.  z toho Vlámové 57 %, Valoni 33 %

národnostní složení: Vlámové (žijící ve Flandrech) 60%, Valoni 40%    

náboženské složení: 75% katolíci

úřední jazyk: nizozemština, francouzština a němčina

 • 85% obyvatel Bruselu se hlásí k francouzské a 15% k vlámské jazykové příslušnosti

přírodní podmínky:

 • Belgie dá rozdělit na 3 oblasti: pobřežní nížiny, rovinu (plató) v centrální části Belgie, a na hornaté Ardeny na jihovýchodě země
 • centrální rovina zabírá většinu Belgie

podnebí: přímořské, spadá do mírného podnebného pásu

ekonomika:

 • průmysl se podílí na tvorbě HDP 17%, zatímco služby tvoří 67% a zemědělství jen 1% HDP
 • mezi nejvýznamnější sektory patří: potravinářský průmysl, textil a odívání, biotechnologie, hutnictví, chemie, stavebnictví
 • v Africe měla Belgii kolonii (Demokratické Kongo)
 • výroba piva, pralinky, čokoláda
 • elektrotechnika
 • jaderné zdroje
 • dobře rozvinutá železniční doprava
 • sídlo EU
 • významná města: Antverpy, Gent, Bruggy, Lutych
 • chov prasat, skotu, drůbeže, ovcí a rybolov
 • pěstuje se zde ječmen, pšenice, brambory, chmel, řepa, jablka

 

Nizozemsko

státní zřízení: konstituční monarchie, královna Beatrix

hlavní město: Amsterdam

státní správa: 12 provincií

 • Nizozemské království tvoří kromě Nizozemska také Aruba a Nizozemské Antily

měna: euro

rozloha: 41 526 km² (131. na světě)

počet obyvatel: 16, 8 mil.

národnostní složení: Nizozemci 80,6%, jiná národnost 19,4%

náboženské složení: ateisti 42%, katolíci 30%, protestanti 20%

úřední jazyk: nizozemština

přírodní podmínky:

 • nížinatá země
 • téměř třetina území Nizozemska leží pod úrovní moře. Nizozemci začali rozšiřovat své území na úkor moře v 15. století, kdy byla vynalezena čerpadla, která přečerpávala vodu do systému odvodňovacích kanálů. Takto získané části vysušeného mořského dna se nazývají poldery
 • pouze 10% lesů
 • výstavba hrází – Delta plán (systém hrází)
 • Isselmerské jezero
 • Hydrologie – Šelda, Máza, Rýn.

 

podnebí: oceánské

ekonomika:

 • elektrotechnický a strojírenský průmysl (Philips)
 • chemický průmysl (Royal Dutch Shell, Unilever)
 • potravinářský a tabákový průmysl
 • konurbace Randstad Holland (konurbace neboli souměstí je několik měst nebo aglomerací srostlých v jednu souvisle zastavěnou plochu. Na rozdíl od aglomerace existují jednotlivá města jako samostatné celky. Spojením několika konurbací vzniká megalopolis)
 • Rotterdam: obratem zboží největší přístav světa
 • Amsterdam: po Izraeli nejvýznamnější centrum zpracovávání diamantů
 • zlatý věk v 17. století, bývalá námořní velmoc
 • větrné elektrárny (2.místo)
 • intenzivní zemědělství, sýry, tulipány
 • vysoké HDP
 • koncern Unilever
 • cestovní ruch, kanály = grachty, legalizace konopí, prostituce
 • rychlobruslení
 • významná města: Haag (sídlo vlády, mezinárodní soudní dvůr), Rotterdam, Utrecht, Harlen (středisko kytek), Aalsneer (burza kytek), Eindhoven (sídlo Philips), Narden (historie, pochován Komenský)

zemědělství je velmi vyspělé (malé rodinné farmy)

 • specializace na živočišnou výrobu a zahradnictví

 

Lucembursko

státní správa: velkovévodství, velkovévoda Henry von Luxemburg

hlavní město: Lucemburk

měna: euro

rozloha: 2 586 km² (166. na světě)

počet obyvatel: 0,5 mil.

náboženství: katolické

administrativní rozdělení: 3 distrikty

úřední jazyk: lucemburština, němčina, francouzština

přírodní podmínky.

 • kopcovitá krajina, v severní části země část Arden

podnebí: mírný pás

ekonomika

 • specializace na služby, zejména finanční
 • vývoz oceli
 • zakládající člen: EU, NATO, OECD
 • nejvyšší nominální HPD na jednoho obyvatele
 • sídlo přes 200 bank

 

Francie („země galského kohouta“)

státní zřízení: republika, prezident Nicolas Sarkozy

hlavní město: Paříž

státní správa: 26 regionů – 96 departementů + 4 zámořské departementy

 • zámořské: Martinique, Guadeloupe, Réunion a Francouzská Guayana
 • kromě toho má Francie zámořská území Mayotte, Wallis a Futuna, St. Pierre a Miquelon, Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie

měna: euro

rozloha: 547 030 km² (47. na světě)

počet obyvatel: 62, 8 mil.

národnostní složení: Francouzi, 5 milionů přistěhovalců, 12 milionů lidí, jejichž rodiče byli přistěhovalci

náboženství: 51% katolíci, 31% ateisti, 4% muslimové

úřední jazyk: francouzština

podnebí: dva podnebné pásy – subtropický a mírný

přírodní podmínky:

 • na severu a západě je krajina rovinatá, na zbytku území převážně pahorkatá a hornatá
 • ve francouzských Alpách se nachází nejvyšší bod západní Evropy Mont Blanc 4 810 m. n. m.
 • další hornaté kraje země zahrnují Pyreneje, Centrální masív, Jura, Vosges, Armorský masív, Ardeny, Savojské Alpy

ekonomika:

 

 • zakládající člen EU, člen G8

 

zemědělství:

 • 4% ekonomicky aktivních obyvatel
 • ½ půdy je orné
 • velký vliv vědy, rodinné farmy, důraz na kvalitu
 • pšenice, kukuřice, víno, rýže, tabák, ovoce a zelenina

průmysl:

 

 • 5. největší exportér výrobků na světě a 6. největší dovozce výrobků

 

 • problém se surovinami, ropu dováží, nedostatek rud
 • uran, bauxit, soli, plyn
 • v 70. letech prošla Francie restrukturalizací a konverzí
 • 2. místo ve výrobě energie z jádra (Limoges)
 • telekomunikace (Alcatel, Sagem)
 • textilní průmysl (Lacoste)
 • cestovní ruch (Francouzská riviéra)
 • obchodní řetězec (Carefour)
 • vysokorychlostní tratě a vlaky TGV
 • letecký průmysl (Airbus)
 • elektronika (Moulinex)
 • optika
 • sportovní potřeby (Rossignol)
 • strojírenství: automobily (Renault, Citroën, Peugeot)
 • petrochemický průmysl (Le Havre, Rouen – přístavy)
 • chemický průmysl (Michelin, Christian Dior)
 • hutnictví: Lotrinsko
 • Marseille: přístav
 • Paříž: centrum módy
 • sever: Paříž (Sorbona, UNESCO, Eifellovka), Le Havre, Calais, Lille, Remeš (katedrála), Štrasburg (evropský parlament)
 • jihovýchod: Lyon, Chamonix – Grenoble – Albertville (zimní turistika), Nice – St. Tropez – Marseille (pobřeží), Avignon, Monako
 • západ: Bordeaux (víno, ovoce), Nantes, Cognac, Limoges

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

státní zřízení: konstituční monarchie, královna Alžběta II., premiér David Cameron

hlavní město: Londýn

státní správa: 4 země: Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko – mají značnou autonomii, vlastní parlamenty + 14 zámořských teritorií + suverenita nad tzv. korunními dependencemi, jakými jsou Ostrov ManJersey a Guernsey, dále se dělí na hrabství

 • královna je i vrchní velitelkou ozbrojených sil (reprezentativní funkce)
 • 3 základní politické strany: konzervativní (pravice), labouristická (levice) a demokratičtí liberálové

měna: libra

rozloha: 243 610 km² (77. na světě)

počet obyvatel: 62 mil.

náboženství: 71,6% anglikáni, muslimové 2,7%

národnostní složení: Angličané 83,8%, Skotové 8,4%, Velšané 4,9%, Irové 2,9%, přistěhovalci 2%

 • mezi největší etnické skupiny přistěhovalců patří Indové, Pákistánci, Bangladéšané, Číňané, Poláci

přírodní podmínky:

 • Britské ostrovy jsou z geologického hlediska součástí evropské pevniny, od které je odděluje plytké šelfové moře, hluboké 50 až 100m
 • nejvyšší hora – Ben Nevis (1343 m)
 • reliéf krajiny je výsledkem působení ledovců
 • nejhornatější oblastí je Skotsko
 • severozápadně od Grampian je údolí utvořené zlomem, v něm se nachází jezero Loch Ness
 • jižní část Anglie je nížinatá
 • s kontinentální Evropou je spojena Eurotunelem (Calais – Folkenstone)

podnebí: mírné, oceánské   

ekonomika:

 • člen G8, NATO, EU, Commowealth
 • HDP: 5. místo na světě
 • původně byly centry ekonomických oblastí Black Country, Birmingham, Manchester, Liverpool, Scheffield. Zde se zrodila průmyslová revoluce = zásoby černého uhlí.
 • v 50. – 60. letech se ložiska vyčerpala, továrny byly zavírány a nastaly sociální problémy. Také životní prostředí bylo zdevastováno.
 • v Severním moři myla objevena ložiska ropy a zemního plynu, hospodářská aktivita se přesouvá na pobřeží (rafinerie, petrochemie)
 • Velká Británie a Norsko jsou nezávislé na dovozu ropy
 • 78% ekonomicky aktivních obyvatel pracuje ve službách
 • 20% v průmyslu
 • 2% v zemědělství
 • regionální rozdíly (střed Anglie)
 • banky, finance, cestovní ruch
 • sport (fotbal, rugby, kriket, tenis – Wimbledon, veslování)
 • univerzity: Oxford, Cambridge)
 • přístav v Bristolu, Portsmouthu, Plymouthu
 • Leeds, Manchester – textilní průmysl
 • Liverpool – loděnice, dostihy, Beatles
 • Glasgow – hutní, dopravní strojírenství
 • Edinburg – správní město Skotska, kulturní centrum, korunovační klenoty
 • Cardiff – středisko Walesu, lodní průmysl
 • Belfast – středisko Severního Irska
 • významná města: Newcastle, York, Stratford nad Avonem, Aberdeen, Ivernes
 • Ulster – území v Irsku, o kterém se vedou spory
 • černá taxi, jízda vlevo, červené autobusy, anglická snídaně aj.
 • Bristol
  •        3. největší město, přístav, 700 tis. obyvatel, průmyslová podkova.
 •   Birmingham
  •        2. největší město, asi 1 mil. obyvatel, průmyslová podkova.
 • Leeds, Manchester – textilní, průmyslová podkova.
 • Shefield – hutnictví, průmyslová podkova.

průmysl:

 • strojírenství (zbraně, letecký průmysl, vojenská letecká technika)
 • výroba dopravních prostředků (automobily Jaguar, Rolls- Royce, lodě, lokomotivy, vagóny)
 • chemický průmysl (British Petroleum, Royal Dutch Shell)
 • hi-tech technologie, biotechnologie, farmacie. nejmodernější elektronika
 • kreativní průmysl: Londýn (nejlepší architekti, designeři, hudební průmysl)

zemědělství:

 • špatné přírodní podmínky, největší dovozce zemědělských plodin

Londýn:

  • 11 milionů obyvatel
  • globální metropole (sídlí zde největší banky a firmy)
  • památky – Big Ben, Trafalgar square, Tower bridge, London Eye, Buckingham palace aj.)

historie:

   • od 13. století je moc panovníka omezována, rodí se parlamentní způsob vlády, který se stává vzorem pro ostatní státy
   • od 15. století je Anglie nejvyspělejší a nejprogresivnější zemí světa
   • od 16. století je dovoleno šlechtě podnikat
   • od 17. století začíná Anglie kolonizovat svět
   • na konci 18. století propuká průmyslová revoluce, vynálezy, růst, dílna světa = obchodní velmoc
   • na přelomu 19. a 20. století je Anglie koloniální velmoc (Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Afrika, Pákistán, Indie, Bangladéš atd.), kontroluje 20% povrchu země, každý 4. obyvatel na světě je poddaný královny
   • po 2. světové válce začíná Anglie své kolonie vracet
   • Britského společenství národů (Commonwealth): 51 zemí světa

 

Irsko

státní zřízení: republika, prezidentka Mary McAleese

hlavní město: Dublin

státní správa: provincie

měna: euro

rozloha: 70 273 km² (117. na světě)

počet obyvatel: 4,2 mil.

náboženství: katolíci 92%, protestanti 3%

úřední jazyk: angličtina a irština; angličtina dominuje

národnostní složení

  • Irové irsky mluvící 2,3%
  • anglicky mluvící s různým stupněm znalosti irštiny 30,2%
  • anglicky mluvící bez znalosti irštiny 67,5%

 

 • za hranicemi země žije více obyvatel než v zemi samotné

 

přírodní podmínky

 • nížinatá země

podnebí: oceánské

ekonomika:

 • silně dotovaný člen EU
 • strojírenská a elektrotechnická výroba (lékařské přístroje, optika)
 • farmacie
 • whisky, pivo Guiness
 • atraktivita pro investory – příznivé daně, nižší platy, anglicky mluvící obyvatelé
 • 13% zahraničních výrobních kapacit – pobočky různých firem
 • informační boom
 • turistický ruch – irské tance

zemědělství: pastevectví, rybolov

historie:

 • 1846 – hladomor, nepokoje, náboženské konflikty, základ IRA
 • 1870 – hnutí za nezávislost
 • 1914 – autonomie
 • 1919 – VB souhlasila o rozdělení
 • od poloviny 17. století 1. kolonií Velké Británie
 • v r. 1921 statut dominia
 • v r. 1937 nezávislé Irsko (hlavní příčina rozdělení ostrova bylo náboženství a rozdílná životní úroveň)
 • 1949 – vystupuje z Commonwealthu (bída, nezaměstnanost, emigrace)
 • 1973 – vstupuje do EU (růst ekonomiky, dotace, stavba domů, snížení nezaměstnanosti)
 • do 90. let 20. století zaostalá země, zvrat po vstupu do evropské integrace (tzv.“keltský tygr“)

 

Severní Evropa

 • Velá rozloha, nízká hustota zalidnění.
 • Všechny mají do 10 mil. obyvatel, pouze 4 % Evropy.
 • Ostrovy + poloostrovy.
 • Vysoká urbanizace
 • Vysoká životní úroveň.
 • Výborné demografické ukazatele – vysoká střední délka života (nejdelší), vysoký přirozený přírustek.
 • Germáni, Vikingové, Laponci.
 • Význam moře – rybolov, kabotáž, tonáž, přístavy.
 • Drsné podnebí za polárním kruhem = vliv Golfského proudu.
 • Fjordy, ledovce.
 • Velký význam vodní energie – řeky alpského typu, vodnaté, dravé řeky, vysoký hydroenergetický potenciál, kulminujou v létě, stálý průtok).
 • Velké přírodní bohatství – ropa, plyn, rudy, kovy, dřevo – jsou si soběstačné (kromě Dánska).
 • Malý podíl orné půdy – 10 %.
 • Monarchie.
 • Prohibice – zákaz prodeje alkoholu.
 • Důraz na životní prostředí.
 • Kolébka zimních sportů.
 • Cestovní ruch.

 

Švédsko

státní zřízení: konstituční monarchie, v čele král Karel XVI. Gustav

hlavní město: Stockholm

státní správa: 21 krajů

měna: švédská koruna

rozloha: 449 964 km² (54. na světě)

počet obyvatel: 9,5 mil.

náboženské složení: luteráni 80%, katolíci 4%, muslimové 7%

úřední jazyk: švédština (severogermánský jazyk)

národnostní složení: 90% Švédové, 10% přistěhovalci

 • přirozený přírůstek 2,1 dítěte na 1 matku (60% z toho jsou děti přistěhovalců)
 • příznivá a vstřícná politika pro přistěhovalce
 • vysoká střední délka života, gramotnost i platy = vysoká životní úroveň

přírodní poměry:

 • v západní části odděluje Švédsko od Norska Skandinávské pohoří
 • asi 15 % území Švédska leží za Severním polárním kruhem
 • jižní část země je převážně zemědělská, směrem na sever se zvyšuje podíl lesů (severské jehličnaté lesy 50% země)
 • největšími ostrovy jsou Gotland a Öland, největší jezera Vänern a Vättern

podnebí:

 • na jihu mírné, směrem k severu přechází v podnebí chladné s kontinentálními vlivy, ve Skandinávském pohoří je horské klima a na severu je subpolární podnebí

ekonomika:

 • patří mezi dvacítku ekonomicky nejvyspělejších zemí
 • těžba: kvalitní železná ruda (Kiruna, Gällivare), železná ruda se přesouvá po moderní železnici do nezamrzajícího přístavu Narvik v Norsku
 • na těžbu navazuje vyspělé strojírenství: automobily: Volvo, Saab, Scania, zbraně, letadla, lodě, telekomunikační technika: Ericsson, Husqvarna, Elektrolux
 • těžba dřeva: nábytkářství: IKEA, stavebnictví: SKANSKA
 • členská země EU (1995), není členem NATO
 • lesy pokrývají 56% území
 • vodní zdroje
 • kvalitní ocel
 • papírenský průmysl
 • kosmetika: Oriflame, textilní průmysl: H&M
 • turistika – lyžování, hokej
 • přístavy: Malmö, Götteborg
 • univerzita: Uppsala
 • významná města: Lingköping, Helsingborg, Husquarna, Norkäping

 

Norsko

státní zřízení: konstituční monarchie, král Harald V.

hlavní město: Oslo

státní správa: 19 krajů, každý král má včele guvernéra

měna: norská koruna

rozloha: 385 199 km² z toho pevnina 323 802 km² (59. na světě)

počet obyvatel: 5 mil.

národnostní složení: 95% Norů

náboženské složení: luteráni

úřední jazyk: norština

přírodní poměry:

 • nejčlenitější pobřeží ze všech států Evropy
 • velké množství ostrovů a souostroví (Lofoty, Vestråly, Jan Mayen, Špicberky, Medvědí ostrov, Bouvetův ostrov)
 • pobřeží rozčleněno fjordy: úzké, hluboké zálivy ledovcového původu (nejdelší – Sognefjord, který je dlouhý 187 km)
 • nejvyšší hora – Galdhøpiggen (2 469 m n. m.)
 • celou zemí prostupuje Skandinávské pohoří
 • největší evropský ledovec Jostedalsbre
 • řeky jsou energeticky bohaté, s velkým spádem, peřejemi a vodopády
 • četná jezera ledovcového původu

podnebí:

 • na většině území mírné, na severu je podnebí subarktické a na Špicberkách arktické

ekonomika:

 • vyspělý průmyslový stát s velkým přírodním bohatstvím, členská země Evropského sdružení volného obchodu
 • těžba: ropa, zemní plyn, elektrárenství – 99,9 % hydroelektrárny, strojírenství, loďařství, petrochemie, dřevozpracující průmysl
 • přední producent ryb
 • dřevařský průmysl, lodní průmysl
 • není členem EU, člen NATO
 • v Oslu se předávají Nobelovy ceny za mír
 • Bergen (nejčistší, UNESCO, rybí trhy, mořské akvárium)
 • přístavy: Bergen, Stavanger, Trondheim, Narvik, Hammerfest
 • Lillehamer (ZOH v roce 1995)

 

Finsko

státní zřízení: republika, prezidentka Tarja Halonen

hlavní město: Helsinki

státní správa: 6 krajů (Alandy mají rozsáhlou autonomii)

měna: euro

rozloha: 338 145 km² (63. na světě)

počet obyvatel: 5,3 mil.

národnostní složení: 91,3% Finové, 0,03% laponská menšina (cca 6500 lidí)

náboženské složení: luteráni 84,2%, pravoslavní 1,1%

úřední jazyk: finština

přírodní poměry:

 • převážně nížinný povrch modelovaný severským pevninským ledovcem
 • jižní část země zaujímá Finská jezerní plošina s 35 000 jezery (Saimaa – 4. největší v Evropě), hustá říční síť
 • celkem přes 180 000 jezer větších něž 500 m2
 • 1/3 území za polárním kruhem, 70% území pokrývají lesy

podnebí: mírné, sever subpolární klima (země 3 zim – podzimní, skutečná, jarní)

ekonomika:

 • Helsinky, Tampere, Turku: centra průmyslu
 • strojírenství (stavba lodí, výroba zařízení pro těžbu a zpracování dřeva)
 • dřevozpracující (papír, celulóza)
 • elektrotechnika: Nokia
 • chrom, nikl (Keni), uran
 • chemický, potravinářský průmysl
 • rybolov
 • alkohol: vodka Finlandia
 • obchod s Pobaltím
 • cestovní ruch (finská sauna)
 • velká spotřeba kávy (10kg/os.)
 • člen EU (1995), není členem NATO
 • významná města: Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Keni

historie

  • od středověku do 19. století součást Švédska
  • od r. 1809 autonomní velkovévodství Ruského carství
  • r. 1917 nezávislost
  • v r. 1939 vypukla Zimní válka, kterou po 100 dnech vyhrála mnohonásobná ruská přesila a Finsko bylo nuceno postoupit Rusku požadovaná území (Karélii)
  • v r. 1941 za pomocí Německa Karélii získalo zpět

 

Dánsko

státní zřízení: konstituční monarchie, královna Margrethe II.

hlavní město: Kodaň

státní správa: 5 regionů, které se dále dělí na 13 krajů

měna: dánská koruna

rozloha: 43 094 km² (130. na světě)

počet obyvatel: 5,5 mil.

náboženství: 84% luteráni

úřední jazyk: dánština

národnostní složení:

 • 92% Dánové
 • na jihu Jutského poloostrova německá menšina (asi 20 tis. osob)
 • další 8,6% tvoří imigranti a jejich potomci

přírodní podmínky:

 • Dánsko leží na Jutském poloostrově + na dalších 400 ostrovech (největší jsou Fyn, Bornholm, Sjælland aj.
 • povrch je tvořen jen rovinami a nížinami
 • na západě vřesoviště a rašeliniště, lesy 11% země
 • pevninská hranice pouze 67 km
 • hornatý a maritimní stát

podnebí:

 • oceánské, přímořské klima

ekonomika:

 • výroba lodních motorů
 • potravinářský průmysl (export mléčných výrobků)
 • intenzivní a vysoce produktivní zemědělství
 • člen EU (1973) a NATO
 • Dánsku patří Grónsko a Faerské ostrovy
 • využití alternativních zdrojů energie
 • intenzivní zemědělství – vejce, maso, slanina, mléko, drůbež
 • pivo Carlsberg
 • export inzulínu
 • významná města: Odense, Alborg, Arhus
 • z Dánska pochází stavebnice Lego
 • Kodaň
  • H.CH. Andersen – malá mořská víla.
  • Tivolli – zábavní park.
  • Christianie – domov hnutí hippies, prodej hašiše + marihuany.
 • Vejle – legoland.
 • Odense – přístav.
 • Aarhus – 2. největší město v Dánsku.

 

Gronsko

 •                     Počet obyvatel – 56 tis. obyvatel.
 •                     Hlavní město – Nuuk.
 •                     Jazyk – gronština.
 •                     Patří Dánsku.
 •                     Není v EU.
 •                     Má samostatnou samosprávu.
 •                     Od r. 2009 má větší samostatnost.
 •                     „Zelená země“.
 •                    Přírodní podmínky

       Je to ostrov.

       9/10 území pokrývá ledovec.

       Většina území za polárním kruhem.

 •                  Ekonomika

       Zpracování ryb.

       Pouze chov ovcí.

       Profit z americké vojenské základny.

       Sociální krize – sebevraždy, alkoholismus.

 

Island

státní zřízení: republika, prezident Ólafur Ragnar Grímsson

hlavní město: Reykjavík

státní správa: 6 krajů – 8 okresů – 23 hrabství – 79 obcí

měna: islandská koruna

rozloha: 103 125 km² (107. na světě)

počet obyvatel: 300 000

národnostní složení: 94% Islanďané

náboženské složení: 82,1% luteráni, 2,4% katolíci

úřední jazyk: islandština

přírodní poměry:

 • ostrov sopečného původu: leží na středooceánském hřbetu (probíhá přes pevninu a vytváří mladou tektonickou zónu)
 • pobřeží rozčleněno mnoha zálivy fjordového typu, sopečný povrch s náhorními plošinami a sopečnými kužely, aktivní seizmická činnost, mnoho činných sopek (30), nejvyšší činná sopka Hekla 1491 m, termální prameny, gejzíry
 • řeky s peřejemi a vodopády
 • od Evropy vzdálen 1000 km

podnebí: oceánské (Golfský proud)

ekonomika:

 • vyspělý stát, základem ekonomiky je lov ryb a jejich zpracování
 • průmysl rybný a konzervárenství, elektrárenství (vodní a geotermální zdroje), hutnictví hliníku, textilní průmysl, turistika
 • k vytápění obydlí se využívá voda z termálních pramenů
 • členská země Evropského sdružení volného obchodu
 • kandidátská země do EU
 • malá hustota obyvatel
 • nejstarší parlament
 • cestovní ruch (páry, gejzíry, lázně)
 • národní parky
 • finanční krize v roce 2008
 • bez železniční sítě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *