Nerostné suroviny:

 

 • černé uhlí:
 • ostravsko-karvinská pánev
 • kladensko-rakovnická pánev
 • plzeňská pánev
 • žárlicko-svatoňovická pánev
 • hnědé uhlí (důležité pro energetický průmysl):
 • Podkrušnohoří (80% povrchových zásob – dopad na životní prostředí)
 • chomutovská, mostecká, teplická pánev
 • ropa + zemní plyn:
 • lokální těžba u Hodonína
 • uran:
 • Jáchymov, Českolipsko, Tachovsko, Příbramsko, Žďár nad Sázavou
 • rudy (těžba je nerentabilní, pro potřeby průmyslu jen 3-6%):
 • Příbramsko, Krušné Hory – Cínovec, podhůří Hrubého Jeseníku
 • kaolín (výroba porcelánu):
 • Karlovarsko, Plzeň – Horní Bříza
 • sklářské písky:
 • Turnov, Česká Lípa
 • žula:
 • Českomoravská vrchovina
 • vápenec:
 • Beroun, Hranice na Moravě, Štramberk, Moravský kras, Králův Dvůr
 • sádrovec:
 • Koběřice
 • grafit:
 • Český Krumlov
 • zlato:
 • Jílová u Prahy, Zlaté Hory, Kašperské Hory
 • vltavín:
 • Jižní Čechy

 

Průmysl:

 

 • počátek 20. století:
 • nejprůmyslovější část Rakousko-Uherské monarchie
 • výhodná poloha
 • po vzniku ČSR 70% průmyslu monarchie bylo na našem území
 • v meziválečném období ČSR patřila mezi velice vyspělé státy
 • dobré zemědělství, dobrá dopravní síť
 • zahraniční kapitál
 • průmysl se koncentroval v pohraničí
 • dobré zákony s dobrou vládou
 • průmysl po roce 1948:
 • razantní zásah do struktury ekonomiky
 • úplné znárodnění průmyslu, kolektivizace zemědělství, likvidace soukromého sektoru v podnikání
 • nastupuje centrálně plánovaná ekonomika (nevyrábí se to, co je potřeba, ale to, co se předem naplánuje)
 • veškeré obchodní vazby se západem přerušeny, nyní orientace na východ
 • preferován těžký průmysl, těžba
 • nedochází k vývoji (stagnace), upadá produktivita práce → zaostávání za západní Evropou, obrovská kazivost výrobků, plýtvání elektrickou energií
 • neúcta k přírodnímu prostředí → devastace, ekologické problémy
 • malý rozvoj zdravotnictví, školství, vědy
 • slabý rozvoj služeb a dopravy
 • nepřijetí Marshallova plánu
 • ČSSR byla členem RVHP a Varšavské smlouvy (vojenský pakt)
 • průmysl po roce 1989:
 • centrálně řízená ekonomika končí → nutná změna tzv. transformace, změna struktury hospodářství tzv. restrukturalizace
 • přechod k tržní ekonomice, převod podniků, zemědělské půdy do soukromého vlastnictví = privatizace (odstátnění)
 • zvýšení významu a % zastoupení zaměstnanosti ve službách, snížení zaměstnanosti v priméru (prvovýroba= těžba, zemědělská výroba) a sekundéru (zpracování = průmysl)
 • velké podniky propouštějí – roste nezaměstnanost, některé zanikají
 • hledání investorů a partnerů
 • hledání odbytiště výrobků
 • orientace na západní trh, změna budování dopravních tahů, budování terminálů
 • zvýšení kvality a jakosti výrobků
 • v roce 2008 finanční krize – zánik podniků (OP Prostějov, SOLO Sušice aj.)
 • investoři v ČR:
 • Hyundai, Philips, Vodafone, O2 , Shell, Lukoil, Asus, Brembo, IBM, Visteon-Autopal, TPCA, Hitachi, Red Hat Czech
 • fúzované podniky:
 • Galena -> Teva, Tatra -> kapitál z USA, České léky -> Penta, Eurotel + Telecom -> Telefoinca O2, Paegas -> T-Mobile, Česká Spořitelna -> Erste Bank, Opavia -> Kraft Foods, Škoda -> VW, NH -> Mittal, Vítkovice -> Evraz
 • strojírenství:
 • Škoda Mladá Boleslav (koncern VW)
 • TPCA Kolín (Toyota, Peugeot, Citröen)
 • TATRA Kopřivnice
 • Irisbus Vysoké Mýto (bývalá Karosa, autobusy)
 • Brno – Zetor, Zbrojovka
 • Nošovice – Hyundai
 • energetický průmysl:
 • do 20 let stoupne spotřeba o 1/3
 • export 1/7 vyrobené elektrické energie
 • kvůli tepelným elektrárnám je velký dopad na životní prostředí
 • tepelné elektrárny (65% výroby energie):
 • severní Čechy – Prunéřov, Lednice, Mělník, Tisová, Tušimice, Počerady, Komořany
 • severní Morava – Dětmarovice, Třebovice, Kunčice
 • polabí – Chvaletice, Opatovice
 • vodní elektrárny (4% výroby energie):
 • nevhodný typ řek (horní toky)
 • šetrné na životní prostředí
 • dlouhá životnost, ale vysoké náklady na stavbu
 • Vltavská kaskáda – Lipni I a II, Orlík, Kamýk, Slapy, Štechovice
 • na Moravě – Dalešice, Dlouhé Stráně
 • atomové elektrárny (25% výroby energie):
 • nákladné, problém s radioaktivním odpadem a vodou
 • jižní Morava – Dukovany
 • jižní Čechy – Temelín
 • alternativní výroba elektřiny (asi 5% výroby energie):
 • sluneční elektrárny, větrné elektrárny, plyn, biomasa
 • chemický průmysl:
 • Polabská nížina – Chemopetrol Litvínov, Setuza Ústí nad Labem, Spolana Neratovice
 • rafinerie – Kralupy nad Vltavou, Paramo Pardubice, Exploziva Pardubice, Koramo Kolín (Mogul)
 • potravinářský průmysl:
 • lihovarnictví – Vizovice (slivovice) a Prostějov (výrobce Starorežná a.s.)
 • pivovarnictví – Praha, Plzeň, České Budějovice, Brno, Ostrava
 • vinařské závody – nejvíce na jižní Moravě (Valtice, Velké Pavlovice, Břeclav, Znojmo) a v Čechách v Mělníku
 • mlékárenství – Olma Olomouc
 • tabák – Kutná Hora
 • zpracování ryb – Třeboň
 • textilní průmysl:
 • kvůli vlivu Číny úpadek textilního průmyslu
 • Jitex Písek, TONAK Nový Jičín (klobouky), Elite Ústí nad Labem

 • dřevozpracující průmysl:
 • nábytek – Bystřice pod Hostýnem, Polanka nad Odrou
 • tužky – KOH – I – NOOR České Budějovice
 • hudební nástroje – Petrof Hradec králové (klavíry), Strunal Luby u Chebu (strunné nástroje)
 • papír – Olšanské papírny, Biocel a. s. Paskov, Větří, Velké Losiny (ruční papír)

 • sklo-keramický průmysl:
 • sklo – Jablonec nad Nisou, Nový Bor, Karlovy Vary
 • porcelán -Thun Karlovy Vary, Horní Bříza, Chlumčany

 

Zemědělství:

 

 • kombinace živočišné a rostlinné výroby
 • zemědělství nížin:
 • pěstování obilovin – kukuřice, pšenice, ječmene, cukrovky, zelenina, vinná réva + chov skotu a prasat
 • zemědělství pahorkatin:
 • pěstování brambor, žita, ječmene, pšenice, lnu, pícnin + chov prasat a skotu
 • zemědělský půdní fond: půda, která se využívá pro zemědělské hospodaření: 54%, 1/3 lesy, zbytek zastavěné oblasti
 • ¾ orná půda, zbytek louky, pastviny, sady, vinice, zahrady, chmelnice
 • plodiny:
 • pšenice:
 • moravské úvaly, Polabí, Poohří
 • ječmen:
 • slad: Haná
 • krmivo
 • kukuřice:
 • na zrno: jižní Morava
 • krmivo: siláž
 • chmel:
 • Chomutov, Žatec, Louny, Přerov
 • brambory:
 • líh, škrob, krmivo (Českomoravská vrchovina)
 • řepka:
 • trend (bionafta)
 • Hrubý a Nízký Jeseník, Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina
 • vinná réva:
 • jižní Morava, Mělník
 • ovoce, zelenina:
 • Litoměřice
 • jižní Morava, Polabí, Podkrušnohoří

 

Moravskoslezský kraj:

 

 • v Moravskoslezském kraji žije 1 247 373 obyvatel (nejvíce obyvatel žije v okrese Ostrava-město – 335 425)
 • nejvyšší vrcholem je Praděd (Hrubý Jeseník – 1491 m) jenž patří k Českému masívu a Moravskoslezský kraj se o něj dělí se sousedním Olomouckým krajem. Na opačném, jihovýchodním konci kraje se zvedají Moravskoslezské Beskydy (Lysá hora, 1323 m), které přecházejí do Zlínského kraje, na Slovensko i do Polska
 • kraj má třetí nejvyšší počet obyvatel ze všech českých krajů a po Praze nejvyšší hustotu zalidnění, vysoce převyšující republikový průměr (Česko 130 obyvatel na km², Moravskoslezský kraj 230 obyvatel na km²)
 • 62 % obyvatel žije ve městech nad 20 000 obyvatel a i to je v zemi výjimečné. Nejvyšší hustota zalidnění je na Ostravsku (1453), nejnižší na Bruntálsku (63)
 • díky ložiskům černého uhlí v ostravsko-karvinské pánvi a na ně vázaným hutním a dalším průmyslem patřila tato část kraje už za Rakousko-Uherska k nejdůležitějším průmyslovým oblastem -> v souvislosti se současným útlumem těžkého průmyslu zde ovšem značně roste nezaměstnanost
 • Moravskoslezský kraj patří mezi oblasti s nejvíce poškozeným životním prostředím v České republice a v některých parametrech i v celé Evropě

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *