Datum vydání: 1949Orwell 1984 | Levneknihy.cz
Literární druh: epika
Literární forma: próza
Literární žánr: antiutopický román
Téma:  psychologické, technologické, sociální nebezpečí totalitního státu, důležitost jazyka při utvření lidských myšlenek, upozornění na hrozby totalitních režimů
Motiv: obava z techniky, sociální nezabezpečenost, rozpad městské zástavby, doublethink
Časoprostor: celý rok 1984 v paralelní budoucnosti v Londýně, Územní oblasti jedna, Oceánie (současné místo Londýna)

Literární směr:  

světová literatura 20. století, prvky sci-fi

 • dobrá myšlenka je zničena, pokud se nesprávní lidé dostanou k moci
 • kritika komunismu, stalinismu a poměrů v Sovětském svazu
 • tendence lidí k třídnímu rozdělení

Obsah:

1 část

Děj románu 1984 se odehrává ve fiktivní budoucnosti, kde po druhé světové válce došlo k dalším bojům a svět se rozdělil na tři totalitní mocnosti: Oceánii, Eurasii a Eastasii. Hlavní protagonista Winston Smith žije na britských ostrovech, které jsou v jeho době součástí Oceánie. Státu vládne Velký bratr hlásající ideologii Angsoc. Tajná policie kontroluje veškerou činnost obyvatelstva, a to včetně jejich myšlenek. Ideologicky špatné názory se trestají vaporizací, tedy fyzickým i psychickým vymazáním dotyčné osoby. Společnost se dělí na Vnější Stranu, Vnitřní Stranu a proletariát. Winston patří do Vnější Strany a pracuje pro Ministerstvo pravdy, kde se zabývá upravováním pro Stranu škodlivé historie.

2 část

Začíná pochybovat o správnosti státní ideologie, v čemž je podporován kolegou O’Brienem, jenž mu poskytne zakázanou knihu Teorie a praxe oligarchického kolektivismu od nepřítele režimu Goldsteina. Winston se zamiluje do úřednice Julie (láska je zakázaná), s níž často utíká mimo dosah špionážní techniky a pomáhá šíření revolučních myšlenek. Pronajímají si pokoj u starožitníka Charringtona, protože jsou si vědomi toho, že jsou bedlivě sledováni.

3 část

Celou dobu je však sledován a nakonec i zatčen O’Brienem, který je odhalen jako člen ideopolicie. Spolu s Julií je vyslýchán a psychicky týrán, až zcela podvolí, na svou lásku zapomene a začne zbožňovat Velkého bratra. I když Winston do poslední chvíle odolává mučení, nakonec je jeho vůle zlomena. Ještě jednou se setkává s Julií, která přiznává, že ho také zradila. Nedlouho po jejich setkání je Winston vaporizován

Hlavní teorie a principy:

Angsoc:

 •         anglický socialismus
 •         oficiální ideologie
 •         oligarchický systém, k dosažení nadvlády používá vlastní techniky a nový jazyk

Doublethink:

 •         dvojité myšlení
 •         schopnost pevně věřit dvěma naprosto protikladným informacím

Newspeak:

 •         jazyk vytvořený ministerstvem pravdy
 •         má za úkol nahradit oldspeak, tj. angličtinu
 •         zúžení slovní zásoby, jednoduchost, použití minimálního počtu slov
 •         v newspeaku není možné vyjádřit své emoce, “zabraňuje lidem myslet”

Udržovací válka:

 •         válka udržuje lidi ve strachu a odrazuje je od projevu radosti a dalších emocí
 •         zabraňuje bohatnutí lidí
 •         cílem není válku vyhrát, pouze ji udržet

Ideozločin:

 •         může být spáchán činy i pouhými myšlenkami
 •         ideozločinem je jakýkoli projev odporu proti Straně
 •         může být potrestán smrtí

Vaporizace:

 •         nepohodlná osoba může být vaporizována, tedy vymazána ze světa (smazání veškerých zmínek o dané osobě)
 •         Ministerstvo pravdy může změnit všechny záznamy o osobě nebo události

Hesla:

 • „VÁLKA JE MÍR, SVOBODA JE OTROCTVÍ, NEVĚDOMOST JE SÍLA“
 • „KDO OVLÁDÁ MINULOST, OVLÁDÁ BUDOUCNOST; KDO OVLÁDÁ PŘÍTOMNOST, OVLÁDÁ MINULOST“

Rozdělení společnost:

 •         Velký bratr-stojí v čele Strany, tvrdá diktatura, vždy má absolutní pravdu, v knize nevystupuje přímo, tedy není jisté, zda existuje
 •         členové Vnitřní Strany (2%)
 •         členové Vnější Strany (13%)
 •         Proléti (85%)-méněcenní, žijí v chudých poměrech
 •         Ideopolicie-sleduje obyvatele pomocí kamer a odposlechů, má na starosti obviněné z ideozločinu

Ministerstva:

 •         Ministerstvo lásky- mučení
 •         Ministerstvo hojnosti- udržuje a šíří hladomor
 •         Ministerstvo míru- udržuje válku
 •         Ministerstvo pravdy- falšuje a upravuje události a údaje o osobách, mění minulost

Postavy:

 • Winston Smith– pracuje na Ministerstvu pravdy, snaží se uchovat si vlastní pravdivé vzpomínky (píše si deník), zamiluje se do Julie=>je chycen a zatčen=>fyzické i psychické týrání na Ministerstvu lásky=>je zlomen, oddává se Velkému bratrovi (nakonec je zastřelen a vaporizován)
 • Julie– je jí 26 let, pracuje ve výrobě románů v Oddělení literatury, zamiluje se do Winstona, nejdřív vystupuje jako oddaná členka Strany, ale ukazuje se, že ve skutečnosti je proti režimu
 • O´Brien– člen Vnitřní Strany a tajný člen Ideopolicie, oklame Winstona i Julii a zradí je, v samotném závěru Winstona mučí
 • Charrington– majitel starožitnictví, pronajímá Winstonovi a Julii pokoj, je ale tajným členem Ideopolicie, oba dva udá
 • Emanuel Goldstein– nepřítel lidu, hlavní cílová osoba Dvou minut nenávisti, bývalý člen Strany, vydává zakázanou literaturu
 • Syme– pracovník Výzkumného oddělení, přepracovává Newspeak, ale protože moc mluví, tak je vaporizován
 • Parsons– Winstonův soused, oddaný Straně, udá ho vlastní dcera, když ve spánku křičí „Pryč s Velkým bratrem!“ => je vaporizován

Kompozice: chronologická, občas se objevují retrospektivní vsuvky (vzpomínky na Winstonovo dětství). Kniha je rozdělena do tří částí, každá se skládá z několika (6-9) kapitol.

Jazykové prostředky:

 • tropy a figury: zkracování slov a jejich paralelismus,
 • psáno v er-formě,
 • spisovný jazyk,
 • newspeak (dobřejší, pramini, joycamp=pracovní tábor),
 • sugestivní popis

Autor:

George Orwell (1903-1950)

  • Eric Arthur Blair (George Orwell – pseudonym=>Orwell = řeka v Souffolku ve vých. Anglii, kde žili jeho rodiče)
 • spisovatel a novinář, narozen v Indii
 • studoval prestižní školu, avšak neměl peníze a tak pracoval u Indické Imperiální Policie, což ho velice ovlivnilo v jeho tvorbě, neboť od roku 1936 psal kritiku na Imperialistickou politiku
 • byl účastníkem španělské Občanské války, kde byl zraněn jedním z odstřelovačů
 • druhé světové války se nezúčastnil kvůli tuberkulóze, v roce 1940 píše články pro BBC, tehdy začíná psát dílo Farma zvířat
 • v roce 1950 podléhá v Londýně tuberkulóze
 • další dílo: Hold Katalánsku, Nadechnout se, Farářova dcera, Farma zvířat

Zasazení do kontextu světové literatury+kulturní a historické souvislosti:

 • ·         období Studené války
 • ·         předpověď vývoje Stalinistického režimu
 • ·         V ČSR oficiálně zakázán, vydáván pouze ilegálně, či v exilu
 • ·         hlavním tématem je manipulace a kontrola, popření lidské individuality
 • ·         vzrůst vyspělosti techniky – možnost hrozby

Podobná díla:

451° Fahrenheita (Ray Bradbury)

 •         lidé jsou ovládáni masmédii, závislost na technice
 •         pálení knih (451° F – teplota, kdy hoří papír)
 •         hlavní hrdina Montag- pochybuje o správnosti režimu => začne tajně uchovávat knihy
 •         optimistický konec=naděje na záchranu (na rozdíl od 1984)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *