Fytohormony – druhy, jejich význam pro rostlinu

Žlázy s vnitřní sekrecí bezobratlých živočichů – korýši, hmyz

Hormonální soustava člověka – neurohormony, tkáňové hormony, hormony (žlázy s vnitřní sekrecí, význam hormonů)

HORMONY – chemické látky přenášené krví, schopné vázat se na receptory cílových buněk a ovlivňovat tak jejich činnost, účinkují v nepatrných množstvích, většinou jde o látky steroidní, peptidické nebo bílkovinné povahy

Fytohormony

 • Rostlinné hormony
 • Jsou to organické sloučeniny syntetizované v pletivech vyšších rostlin
 • Přemisťují se vodivými pletivy
 • V malé koncentraci ovlivňuje růst a vývoj organismu
 • Růst povzbuzující (excitační účinky) – auxiny, gibereliny, cytokininy
 • Brzdící účinky (inhibiční účinky) – kyselina abscisová, etylen
 • Auxiny
  • Tvoří se v dělivých pletivech vzrostlých vrcholů stonků a v nejmladších listech, stimulují hlavně růst kambia a tvorbu kořenů, stimulují apikální dominanci, inhibují větvení
 • Gibereliny
  • Vznikají v kořenech, nejvyšších pupenech a semenech, urychlují růst orgánů (hlavní lodyhy), přerušují období klidu u semen, hlíz a cibulí, vyvolávají tvorbu bezsemenných plodů
 • Cytokininy
  • Tvoří se téměř v celém těle rostliny, stimulují dělení buněk, inhibují apikální dominanci, stimulují větvení, oddalují senescenci (proces stárnutí buňky), stimulují růst kořenů a klíčení, stimulují fotosyntézu
 • Kyselina abscisová
  • Též v minulosti zvaná abscisin II nebo dormin, někdy označována zkratkou ABA (z angličtiny Abscise Acid) je inhibiční fytohormon, zpomaluje růst rostlin, připravuje rostlinu na období vegetačního klidu
 • Etylen
  • Uplatňuje se při posklizňovém dozrávání plodů (např. banánů)

Živočišné hormony

 • Živočišné hormony jsou vytvářeny v endokrinních žlázách, ale i v jiných orgánech, které s jejich funkcí přímo nesouvisejí
 • Dělí se podle:
  • Způsobu účinku:
   • Regulační – ovlivňují jiné endokrinní žlázy
   • Hormony s přímým účinkem na tkáně (inzulin, tyroxin)
   • Hormony působící lokálně (endotelin)
  • Fyziologických účinků:
   • Pohlavní
   • Metabolické
   • Stresové
   • Spouštěcí
  • Endokrinních žláz
   • Hypofýza
   • Štítná žláza
   • Slinivka břišní
   • Nadledviny
   • Pohlavní žlázy
  • Chemického složení
   • Odvozené od aminokyselin, peptidů, steranu

Hormony bezobratlých živočichů

 • Hmyz
  • Má dvě hormonální soustavy, které se navzájem doplňují a ovlivňují
  • První tvoří nervové buňky seskupené na povrchu mozku, spojené nervovými vlákny se žlázami v hlavě a nad předním koncem srdeční trubice
  • Druhá je v hrudi
  • Pod přímým nervovým vlivem se v přidružených tělískách tvoří juvenilní hormon, který zabraňuje svlékání hmyzu
  • Juvenilní hormon (neotenin)
   • Podporuje růst
   • Udržuje larvální stádium
  • Metamorfózní hormon
   • Způsobuje přeměnu larvy v dospělce
   • Předčasné objevení metamorfozního hormonu – trpasličí dospělci
  • Svlékací hormon (ekdyson)
   • Podporuje změny v pokožce
   • Stimuluje svlékání vnější kostry
  • Feromony
   • Dělení:
    • Poplašné – zajišťují obranu
    • Pohlavní – zajišťují rozmnožování
   • Feromony jsou pachy, které vylučuje jedinec určitého druhu a ostatní jedinci téhož druhu na ně reagují
  • Kroužkovci
   • Vznik hormonů v buňkách nervových uzlin a do krevního oběhu přecházejí nervovými vlákny
  • Korýši
   • Tvorba v nervových buňkách seskupených v oční stopce, v příčných vláknech spojujících ganglia, v perikardu a pod jícnem. Vzniklé hormony řídí změnu barvy těl, svlékání pokožky, pohlavní funkce, hospodaření s vodou, metabolismus a činnost srdce

Hormony u lidí

 • Spolu s nervovou soustavou řídí organismus, tělesné funkce (rozmnožování, růst, metabolismus, homeostázu)
 • Látkové řízení je uskutečňováno prostřednictvím chemických látek
 • Dělí se na:
  • Žlázové hormony = látky, které jsou vylučovány přímo do krve endokrinními žlázami (žlázami s vnitřní sekrecí) – žlázy vylučují hormony do krevního oběhu
  • Neurohormony = vylučované neurosekrečními buňkami, nevylučovány do krve, ale působí přímo na místě, nejčastěji v mozku
  • Tkáňové hormony = vylučovány hladkou svalovinou kdekoliv v těle, působí přímo na tkáně
 • Hlavní endokrinní žlázy:
  • Šišinka – epifýza
  • Hypofýza
  • Štítná žláza
  • Thymus – brzlík
  • Nadledvinka
  • Slinivka břišní
  • Vaječník
  • Varle
 • Hypofýza
  • Nejvýše postavená žláza
  • Dělí se na:
   • Adenohypofýza – přední lalok
   • Neurohypofýza – zadní lalok
  • Adenohypofýza:
   • Somatotropin – růstový hormon, ovlivňuje metabolismus, nejvíce produkován v dětství
    • Hyperfunkce – gigantismus, hypofunkce – nanismus
    • Akromegalie – občasný přebytek, zvětšení pouze části těla
   • Prolaktin – stimuluje růst mléčných žláz, po porodu zahajuje činnost a udržuje laktaci
   • Adrenokortikotropin – ovládá činnost kůry nadledvin
   • Tyreotropin – řídí činnost štítné žlázy
   • Gonádotropní hormony:
    • Folitropin – u mužů vznik spermií, u žen folikulů
    • Lutropin – ovlivňuje pohlavní žlázy
   • Neurohypofýza:
    • Oxytocin – pouze u žen působí na hladké svalstvo dělohy a vyvolává stahy u porodu a stahy hladkého svalstva kolem mléčných žláz (snadnější kojení)
    • Antidiuretin (ADH) – zahušťuje moč, ovládá prostupnost ledvinných kanálků pro vodu a její zpětné vstřebávání do krve
   • Epifýza (šišinka)
    • Připojena ke stropu mezimozku, hormon melatonin
    • Produkce závislá na délce denního světla – k maximu dochází v noci
    • U člověka řídí biorytmus – pravidelné střídaní bdění a spaní
   • Brzlík (thymus)
    • Hormony brzlíku podporují činnost bílých krvinek – imunita
    • Nejproduktivnější kolem 5. – 6. roku (kolem 18. roku ztrácí funkci)
   • Štítná žláza
    • Párová žláza uložená po stranách štítné chrupavky hrtanu, její buňky kumulují jód, produkují hormony obsahující ve své molekule atomy jodu
    • Hormon tyroxin, trijodthyronin – oba ovlivňují celkový metabolismus
     • Činnost podporována příjmem jódu
     • Ovlivňuje fungování nervstva
     • Hypofunkce: zbytnění štítné žlázy (struma/vole)
     • Hyperfunkce: hubnutí/tloustnutí, podrážděnost, únava
    • Hormon kalcitonin – ovlivňuje Ca v těle – snižuje jeho hladinu v krvi
   • Příštitná tělíska
    • Shluky drobných žláz, které se nachází zezadu štítné žlázu
    • Parathormon – udržuje stálou hladinu Ca a fosforečných iontů v krvi – správné kostnatění
     • Hyperfunkce: odvápnění kostí
     • Hypofunkce: stahy hladkého svalstva – křeče (tetanie – stahy dýchacího svalstva, může vést až k udušení)
    • Slinivka břišní – pankreas
     • Produkuje trávicí enzymy
     • Langerhansovy ostrůvky – shluky buněk na slinivce břišní, které vylučují inzulin (snižuje hladinu glukózy v krevní plazmě, podporuje vstup glukózy do buněk)
     • Hormon glukagon – zvyšuje hladinu krevního cukru (opačný účinek inzulinu), sahá do zásob z jater
    • Nadledviny
     • Párové žlázy na horním vrcholu ledvin, skládají se z kůry a dřeně
     • Kůra – skupina hormonů kortikoidy (povzbuzující hormony) – kortizol, aldosteron
      • Kortizol – účastní se na řízení přeměny všech živin, zvyšuje pohotovost organismu, protizánětlivý účinek, působí i při stresu
      • Aldosteron – řídí zpětné vstřebávání sodíkodraslíkových iontů z ledvinných kanálků
     • Dřeň
      • Adrenalin – pomáhá zvyšovat pohotovost organismu v zátěžových situacích, vyvolává rozšíření svalových a srdečních cév, podporuje srdeční činnost, zvyšuje hladinu krevní glukózy
      • Noradrenalin – přesně opačné účinky
     • Varlata
      • Vylučuje testosteron – shluky buněk leydigovy buňky
       • Ovlivňuje dozrávání spermií, růst a rozvoj pohlavních orgánů, druhotné pohlavní znaky u mužů
       • Podporuje tvorbu bílkovin a tím nárůst svalové hmoty
      • Vaječníky – ovaria
       • Párová žláza s vnitřní sekrecí, shluky buněk – graafův folikul produkují estrogen
        • Podílí se na řízení menstruačního a ovulačního cyklu
        • Ovlivňuje dozrávání vajíček, růst a rozvoj pohlavních orgánů, druhotné pohlavní znaky u žen
       • Žluté tělísko (přeměna graafova folikulu po oplodnění vajíčka) – produkuje progesteron
        • Působí na děložní sliznici a připravuje podmínky pro vývoj plodu v děloze, brání zrání dalších graafových folikulů, působí na mléčné žlázy
       • Placenta
        • Choriongonádotropní hormon
         • Udržuje chod těhotenství, zpětně působí na žluté tělísko, aby produkovalo hormon progesteron