Jihozápadní Asie:

 • sjednocujícím prvkem: náboženství, jazyk: arabština

přírodní podmínky:

 • tropické a subtropické klima, nedostatek srážek, málo vodních toků, rozsáhlé pouště, málo využitelné zemědělské půdy

historie:

starověk: nejstarší civilizační centra: Egypt, Mezopotámie, Palestina → vznik judaismu, křesťanství

 • od r. 622 prorok Mohamed šíří nové náboženství islám, centrem město Mekka

5 zásad (sloupů) islámu:

 • 5x denně modlitba
 • 1x za život pouť do Mekky
 • ramadán (1 měsíc půst od úsvitu do soumraku)
 • náboženská daň (dobročinnost)
 • vyznání víry („Není Boha kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok.“)
  • po smrti Mohameda expanze, šíření víry: blízký východ, střední Asie, severní Afrika, Evropa (Pyrenejský poloostrov) → vzdělanost, věda na vysoké úrovni

v 7. století rozkol, rozdělení na dva proudy:

  • šíité: 10%, za nástupce Mohameda považovali člena jeho rodiny – zetě Alího

 

 • sunnité: 90%, jako nástupce uznali Abú Bakra

 

   • přelom 15/16 století ovládá Osmanská říše celý region → po 1. světové válce rozpad, území rozděleno a svěřeno do správy Velké Británie (Palestina, Jordánsko) a Francie (Sýrie)
   • severní Afrika: Francie (Alžírsko, Maroko), Itálie (Libye) → antipatie vůči západu
   • od 30. let nezávislost → vojenské režimy, autoritativní vlády, korupce, úpadek ekonomiky

obyvatelstvo a politické systémy:

 

 • nedemokratické autoritativní vlády, prezidentské republiky:

 

  • prezident úzce spojen s armádou, policie, tajné služby → udržování obyvatelstva v klidu
  • vlády nejsou svému obyvatelstvu odpovědny a zavázány (díky obrovským příjmům z prodeje ropy → příjmy se nevracejí do místa těžby, ale jsou převáděny na vládní konta v hlavních městech
   • v současnosti populační exploze, 50% obyvatel pod hranicí 25 let
   • problém uplatnění po vystudování školy → nezaměstnanost, sociální problémy (tzv. rozhněvaní mladí muži)

možnosti obyvatel:

 

 • nezaměstnanost → nespokojenost

 

    • jediným místem, kde lze projevit svobodu slova je mešita, tam radikální kazatelé, kteří lidem jejich problémy vysvětlují svalováním viny na vládu, západ, imperialismus Evropy, USA

→ to vede k radikalismu, demonstracím potlačovaným vládou (prezident se snaží odvést pozornost občanů vyvoláváním konfliktů v zahraničí – př. prezident Íránu Mahmúd Ahmadínežád a jaderné zbrojení, silná slova na adresu Evropy a USA)

 

 • odchod za prací do západní Evropy

 

 • v Evropě nekvalifikovaná místa, nezaměstnanost, nízká životní úroveň v porovnání s místními
 • život v komunitách tradičním způsobem života
 • posilování víry v mešitách → vlivem kázání radikalismus, islamismus (propojování víry s politikou), boj

ekonomika:

  • strategicky významný region → významná těžba ropy (více než ½  světových zásob, 1/3 těžby)
  • zemědělství: pro místní trh, export: datle, subtropické ovoce
  • nejbohatší země: Saudská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty
  • nejchudší: Jemen

 

Írán

státní zřízení: islámská republika, prezident Mahmúd Ahmadínedžád

hlavní město: Teherán

národnostní složení: Peršané 51%, Azerové 24%, Kurdové 8%, Arabové 3%, Židé 20 – 30 tisíc

náboženství: 99% islám: z toho 91% šíité a 9% sunnité (Kurdové), 1% křesťanství a judaismus

úřední jazyk: perština

rozloha: 1 648 195 km² (17. na světě)

počet obyvatel: 71,2 mil.

 • hornatý, časté zemětřesení
 • silně protizápadní
 • ropa, petrochemie, uhlí, rudy, drahokamy
 • koberce – persian
 • ekonomicky postižená kvůli válce s Irákem
 • datle, pistácie, mandle, hedvábí, luštěniny
 • kaviár z jeseterů
 • v r. 1979 islámská revoluce: fanatismus, vláda pod kontrolou islámských duchovních
 • ekonomické problémy, zaostalost

 

Irák

státní zřízení: republika, prezident Džalál Talabáni

hlavní město: Bagdád

rozloha: 437 072 km² (57. na světě)

počet obyvatel: 26,7 mil.

národnostní složení: 75% Arabové, 20% Kurdové

náboženství: 95% islám: z toho 65% šíité a 25% sunnité, 3% křesťanství

úřední jazyk: arabština, kurdština

 • řeky Eufrat, Tigris
 • ropa (OPEC), ropná krize 70. let
 • síra, měď
 • největší producent datlí, dále pak pšenice, bavlna, tabák, rýže, ovoce
 • oázy asi 10% půdy
 • v letech 1980 – 1988 íránsko-irácká válka
 • v r.1991 válka v Perském zálivu, svržení prezidenta Saddáma Husajna 2004
 • příčinou současných problémů nesourodé složení obyvatelstva (početnější šíité na jihu u nalezišť ropy, sunnité v minulosti zvýhodňováni Husajnem, Kurdové na severu jsou největším národem bez vlastního státu

 

státy Perského zálivu:

 

 • výroba vody, odsolování
 • rybolov, perly
 • cestovní ruch, bankovnictví, burza
 • reexport, využití levné pracovní síly
 • zemědělství: datle, citrusy, mandle, broskve, ovce
 • chov: kozy, velbloudi, sokoli
 • vysoké HDP

 

 

Kuvajt

státní zřízení: konstituční monarchie, emír Sabah al-Ahmad al-Jabir Al Sabah

hlavní město: Kuvajt

rozloha: 17 818 km² (157. na světě)

počet obyvatel: 2,3 mil.

náboženství: sunnité 70 %, šíité 30 %), křesťanéhinduisté,pársové, a jiní 15 %

úřední jazyk: arabština

 • nemají daně, zdarma telefonování, sociální výhody
 • válka s Irákem v letech 90-91 (operace Pouštní bouře)
 • sociální krize, drogy, sebevraždy

 

Katar

státní zřízení: monarchie, emír Hamád Ibn Chalífa as-Sání

hlavní město: Dauhá

rozloha: 11 437 km² (157. na světě)

počet obyvatel: 1,6 mil.

náboženství: muslimové 93 %, křesťané 5 %, hinduisté 1 %

úřední jazyk: arabština

 

Bahrajn

státní zřízení: konstituční monarchie, král Hámid ibn Ísa al-Chalífa

hlavní město: Manáma

rozloha: 665 km2

počet obyvatel: 0,7 mil.

náboženství: šíité 65 %, sunnité 35 %), křesťané 10 %, hinduisté 8 %

úřední jazyk: arabština

 • korálové útesy, cestovní ruch

 

Omán

státní zřízení: absolutní monarchie, sultán Kábús bin Saíd bin Tajmúr as-Saíd

hlavní město: Maskat

rozloha: 212 460 km² (84. na světě)

počet obyvatel: 3 mil.

náboženství: ibádíjovští muslimové 75 %, sunnité, šíité, hinduisté

úřední jazyk: arabština

 

Saudská Arábie

státní zřízení: dědičná monarchie, král Abdullah bin Abdul Aziz Al Saúd

hlavní město: Rijád

rozloha: 2 218 000 km² (14. na světě)

počet obyvatel: 24, 3 mil.

národnostní složení: 90% Arabové, 10% Afro-Asiaté

náboženství: 100% islám

úřední jazyk: arabština

 • poutní města: Mekka, Medína, Džidda
 • ¼ světových zásob ropy, 1. v těžbě
 • zemní plyn, petrochemický průmysl, strojírenství (spolupráce s USA, Japonskem)
 • vysoký počet přistěhovalců z Asie (Indie, Pákistán) → levná pracovní síla
 • káva arabica, kadidlo

 

Spojené arabské emiráty

státní zřízení: federace, prezident šejch Khalifa bin Zayed Al Nahyan

hlavní město: Abú Dhabí

rozloha: 83 600 km²

počet obyvatel: 5 mil.

národnostní složení: 18% původní obyvatelé („lokálové“), 10% Arabové, 60 % občané asijských zemí (Indie, Pákistán, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka), 8% Íránci, 4% z vyspělých zemí (Velká Británie)

náboženství: islám: 80% sunnitů, 20% šíitů

úřední jazyk: arabština

 • 7 emirátů, rybolov, lov perel, luxusní turistická centra (Dubaj, Abú Zabí)

 

Levantské státy:

 

 • politický neklid
 • náboženství: islám, judaismus
 • rozdílná ekonomická úroveň
 • subtropy: datle, fíky, citrusy, olivy

 

 

Libanon

státní zřízení: republika, prezident Michel Sulajmán

hlavní město: Bejrút

rozloha:10 452km² (166. na světě)
počet obyvatel: 3,8 mil.

národnostní složení: 80% Libanonci, 12% Palestinci, 5% Arménci, 3% Syřané, Kurdové

náboženství: 53% islám: 32% šíité, 21% sunnité, 39% křesťanství

úřední jazyk: arabština

 • v 70 letech občanská válka (muslimové, křesťané, Palestinci), zasahování Izraele a Sýrie

 

Sýrie

státní zřízení: republika, prezident Bašár Asad

hlavní město: Damašek

rozloha: 185 180 km² (88. na světě)

počet obyvatel: 22,5 mil

národnostní složení: 90% syrští Arabové, 8% Kurdové

náboženství: islám: 74% sunnité, 10% křesťané

úřední jazyk: arabština

 • ropa
 • cestovní ruch
 • Golanské výšiny – okupace Izraelem

 

Jordánsko

státní zřízení: konstituční monarchie, král Abdalláh II.

hlavní město: Ammán

rozloha: 92 300 km² (112. na světě)

počet obyvatel: 5,8 mil.

náboženství: sunnité 92%, křesťané 6%

úřední jazyk: arabština

 • fosfáty, soli z Mrtvého moře
 • obchod a služby se zlatem
 • Petra – skalní město, patří do nových divů světa

 

Izrael

státní zřízení: republika, prezident Šimon Peres

hlavní město: Jeruzalém (sídlo vlády)

rozloha: 20 770 km² (149. na světě)

počet obyvatel: 7,5 mil.

národnostní složení: 80% Židé, 20% Arabové

náboženství: 80% judaismus, 16% islám: sunnité

úřední jazyk: hebrejština, arabština

 • v průběhu a po 2. světové válce stěhování Židů do Palestiny (plán OSN na vytvoření židovského a palestinského státu)
 • v roce 1948 vyhlášení nezávislosti → arabsko-izraelské války (1948, 1956, 1967, 1973), územní zisky (arabská území), palestinští uprchlíci, dlouholeté spory s okolními státy
 • vysoká úroveň armády (podpora USA)
 • imigrace: hlavně Židé z bývalého SSSR
 • ekonomika na vysoké úrovni, srovnatelná se západní Evropou
 • války: 48, 56, 67, 73
 • podpora USA
 • dobrá a vyspělá armáda, slouží i ženy, velké výdaje za armádu, výroba zbraní, tajná služba Mosad
 • fosfáty, broušení diamantů, elektrotechnika, počítače
 • turistika, lázeňství = balneologie
 • réva, grepy, bavlna, avokádo, pšenice
 • nedostatek vody
 • významná města: Betlém, Tel-Aviv, Nazaret, Haifa

 

Palestina

 

 • okolo 4,5 mil. ob.
 • Jasir Arafat – OOP, nositel Nobelovy ceny za mír, zemřel v roce 2006 po něm Mahmúd Abbás, který je předseda palestinské samosprávy
 • nachází se na západním břehu Jordánu + pásmo Gazy
 • extrémistická hnutí: Hamás, Fatah

 

 

Turecko

státní zřízení: republika, prezident Abdullah Gül

hlavní město: Ankara

rozloha: 780 580 km² (36. na světě)

počet obyvatel: 68 mil.

národnostní složení: 80% Turci, 17% Kurdové,

náboženství: 99,7% islám. sunnité

úřední jazyk: turečtina

 • země ve dvou světadílech, republika po rozpadu Osmanské říše v roce 1923 (zakladatel Kemal Atatürk) → velké změny (latinka, omezení vlivu duchovenstva – sekularizace)
 • člen NATO, snaha o vstup do EU
 • špatné vztahy s Řeckem (spor o rozdělený Kypr)
 • velký vliv armády ve veřejném životě
 • velká migrace za prací (Německo)
 • rostoucí význam cestovního ruchu (Černé moře, Istambul)
 • zemědělství: 45% (!!!) ekonomicky aktivního obyvatelstva
 • obrovské rozdíly mezi východem (nejchudší) a západem
 • Turecko se nachází na poloostrově Malá Asie
 • cestovní ruch (město Trója)
 • hora Ararat (5137 m), Anatolie, jezírka Pamukkale
 • koberce
 • zemědělství: rozinky, čočka (1.místo), pistácie, ořechy, mandle, olivy, tabák, bavlna
 • uhlí, rudy, sůl, polymetaly
 • důležité město Istambul (Konstantinopol, Cařihrad)
 • Izmir, Antalga – cestovní ruch
 • severní část Kypru je části tureckou

 

Státy střední Asie:

 

 • samostatnost v letech 90-91
 • národnostně rozmanité a velmi chudé, nízká životní úroveň
 • zemědělská orientace
 • členové Společenství nezávislých států

 

 

Kazachstán

hlavní město: Astana

rozloha: 2 717 300 km² (9. na světě)

počet obyvatel: 16 mil., malá hustota obyvatel (6 ob./km2)

náboženství: islám (53.7 %), křesťanství

úřední jazyk: ruština, kazaština

národnostní složení: 54% Kazaši, 30% Rusové, Uzbeci aj.

 • obrovské zdroje černého uhlí, ropy a rud
 • černozemě = světová obilnice (bavlna), značná síť zavlažovacích kanálů (problematika Aralu – vysychání, zasolení)
 • kosmodrom Bajkonur
 • přes 48 000 jezer, ale jsou zde i pouště, polopouště
 • 21% světových zásob uranu
 • velký zahraniční kapitál
 • slabá dopravní síť
 • ropovod k Černému moři
 • významná města: Alma-Ata (bývalé hlavní města, 1,5 mil. ob.), Semipalatinsk (zkouška jaderných zbraní), Karaganda (naleziště uhlí)
 • hlavní obchodní partneři jsou Rusové a Čína
 • administrativně se Kazachstán dělí na 17 oblastí

 

Uzbekistán

hlavní město: Taškent

rozloha: 447 400 km² (57. na světě)

počet obyvatel: 27 mil.

náboženství: muslimové 88% (převážně sunnité), pravoslavní 9%, jiní 3%

úřední jazyk: uzbečtina, ruština

 • středověká města, hedvábná stezka
 • bavlna v okolí Kyzylkum a Karakum
 • seismická činnost
 • ropa, plyn (Buchara, Gazli), uhlí, olej, stříbro, uran
 • tabák, třina

Turkmenistán

hlavní město: Ašchabát

rozloha: 488 100 km² (52. na světě)

počet obyvatel: 5 mil.

náboženství: 89 % islám, 9 % pravoslaví

úřední jazyk: turkmenština, ruština

 • pouštní stát, nedostatek vody
 • seismicky aktivní oblast, častá zemětřesení
 • kočovné národy, velká stáda ovcí
 • bavlna, vlna, hedvábí, kůže a kožešiny

 

Tádžikistán

hlavní město: Dušanbe

rozloha: 143 100 km² (94. na světě)

počet obyvatel: 7,1 mil.

náboženství: sunnité 85%, šíité 5%, ostatní 10%

úřední jazyk: tádžičtina, ruština

 • nejnižší životní úroveň
 • 80-90% obyvatel na hranici chudoby
 • na 90% území se rozkládá pohoří (Pamír, Ťaň-Šan)
 • pouště, polopouště
 • vinařská oblast, ovoce, mák, opium, konopí

 

Kyrgystán

hlavní město: Biškek

rozloha: 198 500 km² (86. na světě)

počet obyvatel: 5,1 mil.

náboženství: muslimové 75 %, ruští pravoslavní 20 %, jiní 5 %

úřední jazyk: kyrgyzština, ruština

 • ¾ území jsou velehory (Ťaň-Šan, Alatau)
 • nepříznivé klimatické podmínky
 • málo využívané nerostné suroviny
 • mák, opium, tabák, bavlna, obilí
 • uhlí, uran, plyn
 • cestovní ruch
 • zákládající člen Společenství nezávislých států
 • administrativně se dělí do 7 oblastí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *