Pohlavní buňky – stavba, funkce

Pohlavní soustava – mužská (části, spermatogeneze, hormony, druhotné pohlavní znaky, poluce), ženská (části, oogeneze, hormony, ovulační, menstruační cyklus, druhotné pohlavní znaky)

Lidská sexualita, antikoncepce, nemoci přenášené pohlavním stykem a jejich prevence

Pohlavní buňky – stavba a funkce

 • Spermie
  • Samčí pohlavní buňka
  • Slouží k vyhledávání a oplození vajíčka, musí proniknout přes mukózní tekutiny v pohlavním traktu, ubránit se imunitnímu systému a přežít nějakou dobu v traktu ženy
  • Množství spermií spolu s dalšími látkami tvoří tekutinu sperma
  • Při vniknutí do pochvy se pomocí bičíku posouvá směrem k vajíčku, které může následně oplodnit
  • V hlavičce spermie se nachází genetická informace
  • U zdravého muže v 1 ml tekutiny asi 1 000 000 spermií
 • Vajíčko
  • Samičí pohlavní buňka
  • Vyvíjí se ve vaječnících – dozrávají postupně, nejsou pohyblivé
  • Nese genetickou informaci ženy
  • Velikost asi 0,1 mm

Pohlavní soustava

 • Zajišťuje rozmnožování (reprodukci), tzn. tvorbu nových jedinců jedinci již existujícími na základě jejich vlastní genetické informace
 • Lokalizace soustavy v rámci těla – vnitřní pohlavní orgány jsou umístěny v dutině pánevní (mimo varlata uložená v šourku), zevní pohlavní orgány se nacházejí na povrchu těla v dolní části trupu
 • Mužská pohlavní soustava
  • Funkce – tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavní hormonů, umožnění pohlavního spojení
  • Části:
   • Vnitřní pohlavní orgány – varle (párová pohlavní žláza), nadvarle, chámovod, semenné váčky, předstojná žláza (prostata)
   • Vnější pohlavní orgány – šourek, pyj (penis)
  • Varle (testis)
   • Párová pohlavní žláza vejčitého tvaru uložená mimo břišní dutinu v kožním vaku – šourku
   • Umístění varlat v šourku je významné pro zrání spermií, které vyžadují teplotu asi o 4°C nižší, než je normální teplota těla
   • Varlata produkují:
    • Spermie – mužské pohlavní buňky, složené z hlavičky, krčku a bičíku, tvoří se v semenotvorných kanálcích varlete ústící společně do kanálku nadvarlete, spermie je nejmenší buňka těla, pohybuje se pomocí bičíku, denně se vytvoří pomocí spermatogeneze miliony spermií, tvorba spermií ve varlatech začíná asi kolem 13. roku, varlata pracují na rozdíl od vaječníku až do stáří organismu
    • Testosteron – mužský pohlavní hormon produkovaný Leydigovými buňkami (vmezeřené buňky semenotvorných kanálků)
    • Sertoliho buňky – výživa spermií
   • Nadvarle
    • Nadvarle leží na horním pólu a zadním okraji varlete, obsahuje spirálovitě stočený kanálek, ve kterém se shromažďují a dozrávají spermie, dorůstá zde bičík
   • Chámovod
    • Úzká asi 40 cm dlouhá párová trubice odvádějící spermie z nadvarlete do močové trubice (prochází tříselným kanálem do břišní dutiny), spojuje se s vývodem semenných váčků a před vyústěním do močové trubice prochází předstojnou žlázou (prostata – umístěna pode dnem močového měchýře, jejím středem prochází močová trubice, produkuje zásaditý sekret, který neutralizuje kyselé prostředí v močové trubici a následně pak v pochvě ženy a zvyšuje tak pohyblivost a životnost spermií, její zbytnění ve stáří může znesnadňovat močení
    • při pohlavním vzrušení nasávají sperma z nadvarlat a vystřikují jej močovou trubicí ven z těla (ejakulace)
    • pokud dlouho nedojde ke koitu (pohlavní styk) dojde k samovolnému výstřiku (poluce)
   • Prostata
    • předstojná žláza
    • obepíná močovou trubici v místě, kde se k ní připojují chámovody
    • obohacuje sperma hlenem – tvoří ejakulát (semeno)
    • její hladká svalovina pomáhá při ejakulaci
    • ve vyšším věku se může zvětšit a bránit tak vytékání moči z močového měchýře
   • Močová trubice
    • Vede pánevním dnem až do penisu, slouží nejen k vedení moči, ale prochází jí také ejakulát
   • Pyj (penis)
    • Zevní mužský pohlavní orgán
    • Složen z jednoho párového a jednoho nepárového topořivého tělesa (houbovité tkáně s bohatým cévním zásobením)
    • Je zakončen rozšířeným žaludem chráněným kožním záhybem – předkožkou
    • Na vrcholu žaludu ústí močová trubice
    • Topořivá tělesa se při pohlavním vzrušení plní krví, pyj se napřimuje, dochází k erekci, při které je možné zavést pyj do pochvy a uskutečnit tak pohlavní styk
   • Spermatogeneze
    • Tvorba spermií
    • Začíná v období pohlavního dospívání, trvá do individuálně různě vysokého věku
    • Spermie se tvoří v semenných kanálcích ve varleti, zrají asi 74 dní a vyžadují teplotu asi o 4 stupně nižší než zbytek těla, zralé spermie se uvolňují a shromažďují se v nadvarleti
    • Spermie jsou vysoce specializované buňky složené z hlavičky, ve které je obsažené jádro, krčku s dělícím tělískem (centriol) a z bičíku zajišťujícím pohyb
   • Hormony
    • Ve vazivu vyplňujícím prostory mezi semenotvornými kanálky, jsou vmezeřeny Leidigovy buňky produkující mužský pohlavní hormon – testosteron
     • Ovlivňuje dozrávání spermií
     • Růst a rozvoj pohlavních orgánů a druhotných pohlavních znaků
     • Podporuje tvorbu bílkovin a tím nárůst svalové hmoty
    • Druhotné pohlavní znaky
     • Zrychlený růst postavy a svalové hmoty
     • Silnější, hrubší kůže a změna rozložení podkožního tuku
     • Prohloubení hlasu
     • Zvětšení penisu a varlat
     • Růst ochlupení v podpaží a v pubické oblasti, růst vousů
    • Poluce
     • Mimovolný výron ejakulátu, který probíhá ve spánku
     • Nejčastěji se vyskytuje u chlapců v pubertě a v rané dospělosti
    • Ženská pohlavní soustava
     • Funkce: tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů, umožnění pohlavního spojení, vývoj plodu po oplození vajíčka
     • Části soustavy
      • Vnitřní pohlavní orgány:
       • Vaječník, vejcovod, děloha, pochva
      • Vnější pohlavní orgány:
       • Velké stydké pysky, malé stydké pysky, poštěváček (clitoris)
      • Vaječník
       • Párová pohlavní žláza velikosti vlašského ořechu umístěna na bočních stěnách pánevní dutiny
       • Kryt vazivovým obalem
       • V jeho kůře jsou už při narození nezralá vajíčka uložená ve folikulech (váčcích), které v pohlavní dospělosti (12 – 55 let) dozrávají v pravidelných intervalech v tzv. Gaafův folikul, jehož stěny vyměšují hormon estrogen, dozrálý folikul praská, uvolní se vajíčko (tento proces se nazývá ovulace) putující do vejcovodu, prasklý Graafův folikul se uzavře a vytvoří žluté tělísko produkující hormon progesteron, povrch vaječníků je původně hladký, později zjizvený po vazivových přeměnách žlutých tělísek
      • Vejcovod
       • Párová trubice vystlaná řasinkami, řasinky společně se svalovinou umožňují pohyb zralého vajíčka směrem do dělohy, konec vejcovodu směřující k vaječníku je nálevkovitě rozšířený, aby snáze zachytil uvolněné vajíčko
      • Děloha
       • Nepárový dutý svalový orgán hruškovitého tvaru
       • Uložen mezi močovým měchýřem a konečníkem, krytý pobřišnicí a pánevním vazivem, děložní sliznice prochází v době pohlavní zralosti výraznými pravidelně se opakujícími změnami, po oplození vajíčka zde probíhá vývoj zárodku
      • Pochva
       • Svalová trubice spojující dělohu a zevní pohlavní orgány
       • Krytá vrstevnatým dlaždicovým epitelem bez žláz
       • Vchod do pochvy kryje slizniční řasa – panenská blána (hymen) – je v ní otvor, kterým je umožněn výtok menstruační krve
       • V pochvě je stále kyselé prostředí zajišťující ochranu před nežádoucími mikroorganismy
       • Pochva sestupuje šikmo vpřed a ústí mezi malé stydké pysky, vně obklopené velkými stydkými pysky – kožní řasy vyplněné tukem
       • Pod sliznicí poševního vchodu jsou malé vestibulární žlázy, které vylučují sekret zvlhčující poševní vchod
       • Před poševním vchodem a těsně před ústím močové trubice je topořivé těleso kapkovitého tvaru – poštěváček
      • Oogeneze
       • Tvorba vajíčka
       • Buňky okolo vajíčka se shluknou a vytvoří dutý váček – Graafův folikul – je vyplněn tekutinou a produkuje estrogen
       • V pravidelných 28denních cyklech jeden folikul praskne, vajíčko se uvolní a putuje vejcovody
       • Dutina folikulu se plní epitelovými buňkami a vzniká útvar – žluté tělísko – pokud nedojde k oplození, žluté tělísko zaniká, pokud došlo k oplození žluté tělísko do 5. – 6. měsíce těhotenství produkuje progesteron
       • K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu – sliznice s řasinkovým epitelem posouvá vajíčko do dělohy
      • Hormony
       • Estrogen – produkován Graafovým folikulem
        • podílí se na řízení menstruačního a ovulačního cyklu
        • ovlivňuje dozrávání vajíček, růst a vývoj pohlavních orgánů, druhotné pohlavní znaky
       • Progesteron – produkován žlutým tělískem
        • Působí na děložní sliznici a připravuje podmínky pro vývoj plodu v děloze, brání zrání dalších graafových folikulů, působí na mléčné žlázy, zabraňuje potratu
       • Menstruační a ovulační cyklus
        • cyklické změny produkce pohlavních hormonů – cyklické změny pohlavních orgánů
        • vaječníky procházejí ovulačním cyklem
        • děloha prochází menstruačním cyklem
        • oba cykly probíhají zároveň a opakují se jednou za cca 28 dní (+/- 2 dny)
        • Ovulační cyklus:
         • při ovulačním cyklu dozrává vajíčko ve vaječníku
         • má 2 fáze:
          • Folikulární fáze:
           • ve vaječníku vzniká váček = Graafův folikul, v němž je zralé vajíčko
           • asi 12. – 15. den po menstruaci je vajíčko uvolněno = ovulace
          • Luteální fáze:
           • místo G. folikulu vzniká žluté tělísko
           • produkce progesteronu – v případě otěhotnění má vliv na průběh těhotenství
           • žluté tělísko zaniká, vzniká nový Graafův folikul a nastupuje folikulární fáze
          • po uvolnění z Graafova folikulu je vajíčko zachyceno nálevkou vejcovodu a postupuje do dělohy
          • ovulační cyklus probíhá zpravidla střídavě pokaždé v jednom vaječníku
         • Menstruační cyklus
          • při menstruačním cyklu se sliznice dělohy připravuje na uhnízdění oplodněného vajíčka
          • má 4 fáze:
           • Menstruační fáze:
            • odstranění zničené děložní sliznice
           • Proliferační fáze:
            • regenerace děložní sliznice
           • Sekreční fáze:
            • po ovulaci
            • sliznice dělohy zduří, silně prokrvená
            • příprava na uhnízdění oplozeného vajíčka
           • Ischemická fáze:
            • po zániku žlutého tělíska
            • klesá prokrvení zduřelé sliznice v děloze
            • část sliznice odumírá a následuje opět menstruace
           • Druhotné pohlavní znaky
            • Růst ochlupení v podpaží a v pubické oblasti
            • Růst prsů
            • Nárůst podkožního tuku
            • Rozšíření pánve a boků

Lidská sexualita

 • Heterosexuální – projevující náklonnost k opačnému pohlaví
 • Homosexuální – projevující náklonnost ke stejnému pohlaví
 • Bisexualita – projevující náklonnost k oběma pohlavím

Antikoncepce

 • Mužská
  • kondom – jediná, která brání i v přenosu pohlavních chorob
  • přerušovaná soulož
 • Ženská
  • hormonální antikoncepce, která používá kombinaci estrogenu a hormonu žlutého tělíska (progestinu) k jemnému zásahu do mechanismu zpětných vazeb mezi vaječníkem a mozkovými centry řídícími ovulaci a blokuje uvolnění vajíčka.
   • běžné pilulky
   • antikoncepční náplasti
   • vaginální hormonální tělíska
  • gestagenní antikoncepce
   • používá pouze hormon žlutého tělíska a působí na hlen v kanálku hrdla děložního, který se stává pro spermie neprostupným
   • je dostupná v podobě tablet (tzv. minipilulky), injekcí a podkožních tělísek
  • nitroděložní antikoncepce
   • do dělohy se zavádí tělíska, která brání spermiím na cestě k vajíčku, takže nemůže dojít k jejich spojení
  • počítání neplodných dní (2 před začátkem menstruace, období menstruace, 1 den po skončení menstruace) – nepříliš spolehlivá
  • postkoncepční tablety
   • nouzové kontraceptivum pro použití do 72 hodin po nechráněném sexuálním styku (Postinor)
   • pro ženy, které mají pohlavní styk jen občasně

Nemoci přenášené pohlavním stykem

 • Kapavka
  • Zánět močové trubice spojený s hnisavým výtokem
  • Bolesti v krku
  • Zvýšená potřeba močit
  • Gonokoky
 • Syfilis
  • Vředy na pohlavních orgánech a v ústech
  • Bolesti v krku
  • Napadá centrální nervovou soustavu
  • Způsobuje poruchy smyslových orgánů a mentální poruchy
 • Aids
  • Virové onemocnění
  • Napadá bílé krvinky a poškozuje tak obranyschopnost organismu
  • Inkubační doba až 10 let
  • Virus je možné zjistit v krvi tři měsíce po nákaze
 • Hepatitida B
  • onemocnění jater, ale může dojít i k poškození kloubů a kůže
  • průběh může být buď slabý, případně žloutenka až selhání jater
  • může se změnit i v chronickou
  • přenos krví (nejčastěji při aplikaci drog), nebo sexuálním stykem
  • inkubační doba kolem 3 měsíců
 • Hepatitida C
  • podobná jako typ B
  • má větší tendenci k chronickému průběhu
  • u nás kolem 300 případů ročně
 • Veš muňka
  • vši se usídlí v ochlupení kolem genitálních orgánů
 • Jak se bránit:
  • Nestřídat partnery
  • Sexuální zdrženlivost
  • jediná antikoncepce, která zároveň chrání před pohlavním stykem je kondom
  • ani kondom není spolehlivý
  • sledovat příznaky a s léčbou začít co nejdříve
  • v případě podezření ihned navštívit lékaře