1. Základní pojmy a vztahy v chemii
2. Struktura atomů a periodická soustava prvků
3. Chemická vazba a chemické reakce
4. Změny energie při chemické reakci, rychlost chemické reakce, chemická rovnováha
5. Roztoky, iontový součin vody
6. Vodík, kyslík, vzácné plyny a jejich sloučeniny
7. Halogeny
8. Chalkogeny
9. Dusík, fosfor
10. Uhlík, křemík
11. Kovy s-bloku
12. Kovy p- a d- bloku
13. Uhlovodíky jako základní organické sloučeniny, alkany
14. Alkeny, alkadieny, alkyny
15. Aromatické uhlovodíky
16. Halogen a dusíkaté deriváty uhlovodíků
17. Alkoholy, fenoly, ethery
18. Karbonylové sloučeniny
19. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
20. Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny
21. Sacharidy
22. Lipidy
23. Heterocyklické sloučeniny, nukleové kyseliny
24. Biochemické děje, enzymologie
25. Biochemické děje, důležité metabolické dráhy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *