Trávení živočichů – nitrobuněčné, mimobuněčné (typy trávicích soustav, exokrinní žlázy související s trávením, speciální trávicí soustavy)

Trávicí soustava člověka – anatomie a fyziologie trávicí soustavy, mechanické a chemické zpracování potravy, exokrinní žlázy, nemoci trávicí soustavy

Metabolismus látek a jejich význam (sacharidy, lipidy, proteiny, vitamíny)

 

TRÁVENÍ = proces rozkladu potravy tak, aby její komponenty mohly vstupovat do trávicích procesů, přísun energie, vitamínů, minerálních látek, mechanické a chemické zpracování potravy, vstřebávání

Trávení živočichů

 • Trávicí soustava není u některých živočichů vyvinuta:
  • Tasemnice – přijímá potravu celým povrchem těla
  • Trepka – potravní vakuola, fagocytóza
 • Trávení na buněčné úrovni:
  • Intracelulární trávení
   • Probíhá uvnitř buněk, které vytvářejí trávicí enzymy
   • Fagocytóza – částečka obklopena protoplazmou, vzniká váček splývající s váčkem obsahujícím trávicí enzymy, probíhá trávení mimo vlastní cytoplazmu, produkty se dostávají do cytoplazmy přes stěny tohoto váčku, probíhá v trávicích vakuolách nebo lysozómech
   • Prvoci, houby, částečně i láčkovci, měkkýši
  • Extracelulární trávení
   • Probíhá vně buňky v lumen trávicí trubice
  • Typy trávicích soustav podle živočichů
   • Jednobuněčné organismy
    • Přijímání potravy celým povrchem buňky
    • U některých specializované trávicí organely – buněčná ústa, buněčný hltan, peristom (okraj úst), potravní vakuoly, buněčná řiť
   • Porifera (houby)
    • Vakovitá dutina (spongocoel) + otvor (osculum) na svrchní straně těla
    • Ve spongocoelu límečkovité buňky choanocyty, ty tvoří choanoderm
    • Trávení probíhá v potravních vakuolách choanocytů
    • Tři základní typy trávicí soustavy:
     • Askon – jednoduchý vak pokrytý choanodermem
     • Sykon – tělní stěna zprohýbaná, choanoderm pouze v záhybech spongocoelu
     • Leukon – potravní záhyby se zcela oddělily a vytvořily choanové komůrky v „uvnitř“ tělní stěny
    • Žahavci
     • Trávicí soustava podobná jako u hub, jen mají pouze jeden otvor do centrální dutiny – přijímání i vyvrhování potravy zároveň
     • Potrava uchopována chapadly, na kterých jsou žahavé buňky (knidoblasty)
     • Ventrální dutina se nazývá láčka (trávicí dutina pouze s jedním otvorem sloužícím k přijímání i vyvrhování potravy) – gastrovaskulární dutina
     • Trávení nejprve extracelulární, choanoderm produkuje enzymy, natrávená potrava potom fagocytózou/pinocytózou přijata a dotrávena intracelulárně v potravních vakuolách
     • Koloniální láčkovci – někteří jedinci jsou specializovaní pro příjem potravy (gastrozoidi), jejich láčka je propojena s láčkami jiných jedinců v kolonii
    • Ploštěnci
     • Mají modifikovanou láčku
     • Na břišní straně ústní otvor
    • Modifikace:
     • Průchozí trávicí soustava
      • Proražení řitního otvoru, jednosměrný průchod potravy
      • Rozlišená přední a zadní část organismu – vznikají vchlípením ektodermu
      • Diferenciace oběhové soustavy – trávení a obvod zajištují oddělené soustavy
     • Přídatné orgány
      • Věnec brv okolo úst
      • Chapadla k uchopení větších kusů potravy
      • Kutikulární destičky uvnitř dutiny ústní – něco jako čelisti (např. měkkýši – radula)
     • Žlázy trávicí trubice:
      • Slinné žlázy
      • Slinivkojaterní žlázy (hepatopankreas) – produkující trávicí enzymy
      • Repugnatoriální žlázy (např. u členovců) – ústí do trávicí trubice, odstrašují potenciální predátory
     • Ostnokožci
      • Trávicí soustava přímá, ústní a řitní otvor zpravidla na protilehlých koncích těla
      • Aristotelova lucerna = žvýkací aparát na počátku trávicí trubice složených z pěti dlátkovitých zubů, které pohyblivě uzavírají ústní otvor
     • Strunatci
      • Trávicí trubice (ústní dutina, hltan, jícen, žaludek, střevo, konečník) – mimobuněčné trávení
      • Žlázy:
       • Bezobratlí – hepatopankreas – žlázové buňky ve slepých výběžcích trávicí soustavy
       • Obratlovci – játra (hepar) a slinivka břišní (pankreas)
      • Speciální trávicí soustavy:
       • Býložravci – musí být schopni strávit celulóza, vylučují hormon celulázu, mají delší trávicí soustavu – složitější trávení než masožravci, orgány na mechanické zpracování jsou hodně rozvinuty, drcení v žaludku (ptáci – polykají drobné kamínky pro dobré rozmělnění, hmyz – žvýkací žaludek)
       • Přežvýkavci – složený žaludek (bachor, čepec, kniha, slez – vlastní žaludek)
        • Potrava přežvýkána, posunuta do bachoru, natrávena, vrací se zpátky do úst, kde se znovu mechanicky tráví, poté opět do předžaludků a odchází do vlastního žaludku (slez), kde probíhá chemické trávení
       • Žaludky:
        • Žvýkací – hmyz, korýši
        • Trávicí – hmyz, měkkýši
        • Žádný – ptakořitní
        • Složený – přežvýkavci
        • Žláznatý a svalnatý – ptáci
       • Ptáci: vole – rozšíření jícnu, slouží jako zásobárna krmiva u krmivých ptáků

Trávicí soustava člověka

 • Funkce trávicí soustavy
  • Příjem látek (živin) – buňky je využijí jako zdroj potravy nebo stavební materiál
  • Zpracování (mechanické, chemické)
  • Vstřebávání
 • Části – trubicovitá soustava
  • Ústní dutina
  • hltan
  • Jícen
  • Žaludek
  • Játra + slinivka břišní
  • Tenké střevo
  • Slepé střevo
  • Tlusté střevo
  • Konečník
 • Ústní dutina
  • Mechanické zpracování (zuby, jazyk), chemické zpracování (sliny)
  • Jazyk – svalnatý orgán na spodině dutiny ústní, vzadu fixován k jazylce, na hřbetní straně jsou umístěny papily s chuťovými pohárky, účastní se mechanického zpracování potravy
  • Zuby:
   • Stavba a struktura:
    • Tři části:
     • Korunka, krček, kořen
      • A) Korunka – část zubu viditelná v ústech
      • B) Krček – spojuje korunku s kořenem
      • C) Kořen – uložen v zubním lůžku
     • Další:
      • D) Sklovina (dentin)
       • Nejtvrdší zubní vrstva, která pokrývá povrch zubu, chrání jej a je nejtvrdší tkání v lidském těle
      • E) Zubovina (email)
       • Uložena pod sklovinou, má lehce nažloutlou barvu, je pevná, ale není tak tvrdá jako sklovina
      • F) Zubní dřeň (pulpa)
       • Obsahuje nervy a cévní zásobení zubu
      • G) Cement
       • Tvrdý, drsný, pokrývá povrch kořene
      • H) Nervy a cévy
       • Nervy přenášejí do mozku signály bolesti, jestliže je zub napaden zubním kazem
       • Cévy zajišťují výživu zubu a odstraňují odpadové látky
      • I) Zubní lůžko
       • Zuby jsou uložené v zubním lůžku a s kostí jsou spojené drobnými závěsnými vlákny
      • Typy zubů
       • Řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky
       • Zubní oblouk – všechny zuby v horní a dolní části, všechny zuby nejsou stejné, mají různý tvar a vzájemně se od sebe liší
      • Slinné žlázy
       • Podjazykové, podčelistní, příušní
       • Složení:
        • Voda
        • Enzymy (amyláza – štěpí cukry)
        • Antiseptické látky
       • Funkce:
        • Štěpí látky
        • Ničí bakterie
        • Obalují sousto
       • Hltan (pharynx)
        • Nálevkovitá trubice ústící do jícnu
        • Posunutí sousta
        • Částečné řízen vůlí, částečně reflexní
       • Jícen (esophagus)
        • Svalovitá trubice spojující hltan a žaludek, uložena před páteří za průdušnicí
        • Peristaltické pohyby, posun do žaludku, silná tlaková vlna (i hlavou dolů)
        • Stahy samovolné (ovlivněny nervy a hormony)
        • Délka 25 cm, šířka 2,5 cm
       • Žaludek (gaster)
        • Vakovitý svalový orgán uložený pod levou brániční klenbou
        • Shromažďuje přijatou potravou a mísí ji s žaludečními šťávami à tvorba tráveniny
        • 2-3 litry
        • Části:

 

 • Trávení:
  • Zpracování potravy:
   • Mechanické = pohyby stěn
   • Chemické – pepsinogen + HCl (kyselé prostředí) – pepsin (štěpí bílkoviny
  • Délka zpracování
   • Cukry – 2 hodiny
   • Bílkoviny – 4 hodiny
   • Tuky – více než 6 hodin
  • Slinivka břišní – pankreas
   • Protáhlý orgán uložený v ohybu dvanáctníku, žláza s vnitřní i vnější sekrecí
   • Ústí do dvanáctníku
   • Endokrinní (inzulin, glukagon – ovlivnění hladiny cukru v krvi) i exokrinní (žaludeční šťávy (HCO3), neutralizace HCl) žláza
  • Játra
   • Největší žláza v těle uložená vpravo pod bránicí
   • Krev do jater:
    • Jaterní tepna
    • Vrátnicová žíla
   • Krev z jater:
    • Jaterní žíla (do dolní duté žíly)
   • Funkce:
    • Látková přeměna
     • Monosacharidy – glykogen
     • Tvorba močoviny
     • Metabolismus mastných kyselin
     • Tvorba žlučových solí
    • Rozpad červených krvinek
     • Tvorba krevních bílkovin
    • Detoxikace
    • Termoregulace
    • Tvorba žluči, žlučovodem do dvanáctníku, metabolismus tuků, skladován ve žlučníku
   • Tenké střevo
    • Stavba – 3-5 m dlouhá trubice složená v kličky
     • Klky a mikroklky – zvětšení povrchu
     • Části:
      • Dvanáctník (ústní do něj žlučovod, slinivka břišní, žaludek), lačník, kyčelník
     • Funkce:
      • Místo intenzivního trávení a vstřebávání (rozklad pomocí enzymů, trávení tuků)
      • Vstřebávání:
       • Difúzí
       • Difúzí s přenašečem
       • Aktivní přenos

 

 • Tlusté střevo
  • 1,5 m dlouhá trubice, hromadí se zde nestrávené zbytky potravy, dochází k resorpci vody a minerálních látek
  • Sliznice produkuje hlen, který ji chrání a obaluje nestrávené zbytky
  • Části:
   • Slepé + apendix (červovitý výběžek)
   • Tračník vzestupný, příčný, sestupný
   • Konečník – ovládaný vůlí – ektoderm, žíhaná svalovina, shromažďuje se zde stolice (zahuštěné nestrávené zbytky), jeho naplnění vyvolává defekaci (vyprázdnění) – řitní otvor (řiť, rectum)
  • Funkce:
   • Vstřebávání vody a solí (zahušťování obsahu)
   • Kvasné a hnilobné procesy (tvorba plynů)
   • Tvorba vitaminu K

Nemoci trávicí soustavy

 • Žaludeční vředy (žaludek, dvanáctník)
 • Salmonelóza – bakteriální onemocnění, průjmy, bolesti břicha, zvýšená teplota, zvracení
 • Úplavice – virové průjmové onemocnění, dehydratace
 • Hepatitida (zánět jater) – virová, A, B, C
 • Žloutenka – rozpad červených krvinek, větší množství bilirubinu v krvi, poškození jaterních buněk
 • Cirhóza – poškození jaterních buněk
 • Mentální anorexie, bulimie

Látkový metabolismus

 • Metabolismus sacharidů
  • Význam – hlavní, pohotový zdroj energie
  • Metabolismus – z potravy všechny druhy sacharidů – štěpení na monosacharidy – glukóza – glykogen
  • Glykemie – stálá koncentrace glůkózy v krvi (4,5 – 6 mmol/l), hypoglykemie (snížená koncentrace cukru), hyperglykemie (zvýšená koncentrace cukru)
 • Metabolismus lipidů
  • Význam – nejbohatší zdroj energie, zásobní látky
  • Metabolismus – z potravy triglyceroly – štěpení na mléčný tuk, žlučové kyseliny, mastné kyseliny, cholesterol
  • Přebytečný tuk – zásoby (podkoží, okolí některých orgánů)
  • Lipemie – stálá koncentrace tuků v krvi (360 – 820 mg/100 cm3)
 • Metabolismus bílkovin
  • Význam – stavební látky, enzymy, hormony, složky barviv, protilátky
  • Metabolismus – z potravy živočišné a rostlinné bílkoviny – štěpení na aminokyseliny (při vstřebávání nutnost vitaminu B6)
  • Aminoacidemie – stálá koncentrace bílkovin v krvi (35 – 65 mg/100 cm3)
 • Minerální látky:
  • Vápník
   • Důležitý pro: kosti, zuby, srážlivost krve, srdeční a nervovou činnost, energetický metabolismus
   • Zdroj: mléko, mléčné výrobky, kadeřávek, zelený salát, pórek, ovesné vločky, některé minerální vody
  • Chlorid
   • Hospodaření s kyselinami a zásadami
   • Zdroj: kuchyňská sůl
  • Draslík
   • Vzrušivost svalů a nervů, tlak v buňkách, hospodaření s kyselinami a zásadami, energetický metabolismus, tvorba bílkovin
   • Zdroj: banány, brambory, špenát, žampióny, maso, luštěniny, ořechy, kadeřávek, brokolice, sušené ovoce, ovesné vločky
  • Hořčík
   • Kosti, svalová akce, energetický metabolismus a metabolismus bílkovin, imunita
   • Zdroj: celozrnné výrobky (např. rýže, jáhly), banány, pomeranče, fenykl, ryby, drůbež
  • Sodík
   • Vzrušivost svalů a nervů, tlak v buňkách
   • Zdroj: kuchyňská sůl
  • Fosfor
   • Kosti, zuby, energetický metabolismus, nervová činnost
   • Zdroj: prakticky všechny potraviny obsahující fosfor
  • Železo
   • Krvetvorba, okysličování, imunitní reakce
   • Zdroj: maso, oves, jáhly, špenát, mangold, fenykl, luštěniny
  • Fluorid
   • Tvrdnutí zubní skloviny
   • Zdroj: pitná voda, ryby, maso, pasta na zuby
  • Jód (jodid)
   • Tvorba hormonů štítné žlázy
   • Zdroj: jodidová sůl, treska obecná, tuňák, okouník mořský, treska tmavá
  • Selen
   • Enzymy, antioxidační ochrana
   • Zdroj: ryby, maso, vejce, čočka, chřest
  • Zinek
   • Metabolismus sacharidů a bílkovin, imunitní systém, hojení ran
   • Zdroj: hovězí, drůbeží a vepřové maso, vejce, mléko, sýry, celozrnné pšeničné výrobky
  • Vitamíny
   • Vitamín A (karoten)
    • Udržuje dobrý stav pokožky zubů a sliznic, zraku, zvyšuje odolnost proti infekcím
    • Klíčená vojtěška, mrkev, zelenina žluté a oranžové barvy, petržel, meruňky, tykev, listová zelenina
   • Vitamín B1 (hiamin)
    • Pomáhá vstřebat škrob a cukr, pomáhá funkci jater a srdce
    • Luštěniny, listová zelenina, ořechy, semena např. slunečnice, dýně, celá obilná zrna
   • Vitamín B12
    • Chrání nervové buňky před degenerací, pomáhá vzniku červených krvinek
    • Fazolové klíčky, mořské řasy, sója
   • Vitamín B2 (riboflavin)
    • Zvyšuje odolnost proti nemocem, pomáhá růstu a vývoji, zlepšuje pokožku a zrak
    • Mandle, řasy, listová zelenina, houby, celá obilná zrna, sója
   • Vitamín C (kyselina askorbová)
    • Růst a vývoj, udržuje šlachy, klouby, dásně, zvyšuje odolnost vůči infekcím
    • Brokolice, kapusta, květák, ovoce, řeřicha, petrželka
   • Vitamín D
    • Podporuje vývoj kostí a zubů
    • Ryby, sluneční záření
   • Vitamín E
    • Kladný vliv na rozmnožování, podporuje srdeční činnost a zpracování mastných kyselin
    • Listová zelenina, ořechy, semena, rostlinný olej, celá obilná zrna
   • Vitamín K
    • Podporuje krevní srážlivost, snižuje riziko krvácení
    • Výhonky vojtěšky, listová zelenina, mořské řasy, zelenina, celá obilná zrna

BMI

BMI = hmotnost (kg) / výška (m)2

 • Méně než 18,5 – podváha, vysoká zdravotní rizika
 • 18,5 – 24,9 – norma, minimální zdravotní rizika
 • 25 – 29,9 – nadváha, nízká až lehce zvýšená rizika
 • 30 a více – obezita (1., 2. nebo 3. stupeň – zvýšená až velmi vysoká zdravotní rizika)

Jídelníček

 • Jídlo 4-5x denně v menších porcích, pravidelný pitný režim, pestrá strava
 • Snídaně – 20 – 25 procent denní dávky energie
 • Svačiny – 5 – 10 procent denní dávky energie
 • Obědy – 25 – 30 procent denní dávky energie
 • Večeře – 25 procent denní dávky energie – 3-4 hodiny před spánkem
 • Energie obsažená v potravinách:
  • Jednotkou energie je kJ (kilojoul) nebo starší kcal (kilokalorie)
  • 1 kcal = 4,2 kJ