Pojiva, svalová a nervová tkáň, epitely – charakteristika, složení, význam

Embryogeneze živočichů – fáze, typy zárodečných listů

Tkáně

 1. Pojiva
  • Vazivo
  • Chrupavka
  • Kost
 2. Tělní tekutiny
  • Intracelulární
  • Extracelulární
 3. Svalová tkáň
  • Hladká
  • Příčně pruhovaná
  • Srdeční
 4. Nervová tkáň
  • Neurony
  • Glie
 5. Epitely

Pojiva

 • Spojují nebo izolují orgány
 • Poskytuje oporu těla, vyplňuje prostor mezi orgány,
 • Pojiva tvoří:
  • Mezibuněčná hmota – může být rosolovitá (vazivo) až velmi pevná (kost), která obsahuje organické a anorganické látky
  • Buňky (fibrocyty a fibroblasty u vaziv, chondrocyty u chrupavky, osteocyty a osteoblasty u kosti)
  • Vlákna – zpevňují pojiva, mohou být kolagenní (pevnější) a elastická (pružnější)
 • Vazivo
  • Nejměkčí pojivo, pružné
  • Mezibuněčná hmota je polotekutá, rosolovitá
  • Základem jsou buňky – fibrocyty (usedlé) a fibroblasty (mohou se dělit)
  • Základní hmota – amorfní, tvořena polysacharidy a bílkovinami
  • Vlákna – kolagenní a elastická
  • Typy:
   • Řídká vaziva
    • Kolagenní – obsahuje velké množství vody, nejrozšířenější – tvoří obaly a pouzdra orgánů (ledviny), jsou podklad pro epitely, jsou ve svalové a nervové tkáni
    • Tukové – obsahují tukové buňky, tvoří tukové polštáře, obalují ledviny, jsou v kostní dřeni, tvoří zásobárnu energie,…
   • Hustá (tuhá) vaziva
    • Tvoří šlahy, vazy, pouzdra některých orgánů (př. Varlete), vnější vrstvu okostice (povrchu kosti)
   • Chrupavka
    • Pevnější než vazivo
    • Zachovává si pružnost
    • Osifikací vznikají kosti
    • Buňky – chondrocyty – leží v lakuně
    • Základní hmota – amorfní, tvořena polysacharidy a bílkovinami
    • Vlákna – kolagenní a elastická – jsou velmi jemná a na obrázku nezřetelná
    • Typy:
     • Hyalinní – převažuje mezibuněčná hmota, nejrozšířenější typ, průdušnice
     • Elastická – kolagenní a elastická vlákna, ušní boltec, Eustachova trubice
     • Vláknitá – převažují vlákna nad mezibuněčnou hmotou, odolná vůči tlaku a tahu, klouby, meziobratlové ploténky
    • Kost
     • Nejtvrdší pojivo
     • Vzniká z chrupavky osifikací (kostnatěním)
     • Tři složky:
      • Vazivová okostice – prokrvená, inervovaná
      • Kostní tkáň – houbovitá a hutná
      • Kostní dřeň

 • Kostní tkáň:
  • Hutná (kompaktní)
   • Tvoří střední část dlouhých kostí a povrchovou vrstvu kostí plochých a krátkých
   • Tvoří ji Haversovy kanálky – základní hmota uspořádaná do lamel kolem cévních kanálků
   • V dutinkách mezi lamelami jsou kostní buňky
   • Lamely jsou tvořeny kolagenními vlákny a zpevněny krystalky solí
  • Houbovitá (spongiózní)
   • Tvoří vnitřek kostí plochých a krátkých a hlavice dlouhých kostí
   • Je upravena do kostních trámců, které se vzájemně kříží à tvoří prostorovou síť
   • Jsou uspořádání tak, aby odpovídaly tlakům, které na ně působí
   • Vlastní kostní tkáň nemá nervy
  • Kostní dřeň
   • Je to krvetvorná tkáň – denně miliardy krvinek
   • V těle člověka 1 – 1,5 kg kostní dřeně
   • V mládí červená, v dospělosti v dutinách dlouhých kostí žloutne, tuk (kostní morek)
   • V dospělosti se krvinky tvoří jen kostní dření krátkých a plochých kostí (pánevní kosti, lebeční kosti, žebra, hrudní kost)

Tělní tekutiny

 • Tvoří vnitřní prostředí organismu, zajišťují rozvod živin, hormonů, dýchacích plynů, odstraňování zplodin metabolismu, podílejí se na udržení homeostázy (stálé vnitřní prostředí)
 • U bezobratlých:
  • Hydrolymfa (složením podobná mořské vodě, např. u žahavců), hemolymfa (krvomíza – u bezobratlých s otevřenou cévní soustavou), krev (u bezobratlých s uzavřenou cévní soustavou
 • U obratlovců:
 • 42 litrů – v buňkách 2/3 objemu, mimo buňky 1/3 objemu
 • Dělení:
  • Nitrobuněčná (intracelulární)
   • Velké množství iontů (K+, Mg2+, PO43-)
   • Homeostáza = stálost vnitřního prostředí
  • Mimobuněčná (extracelulární)
   • Obsahuje Na+, Cl, Ca2+ HCO3, glukóza, mastné kyseliny, O2, CO2
   • Dělení:
    • Tekutiny v cévách
     • Krev
     • Míza (lymfa)
      • Proudí v lymfatických cévách, složením je podobná krevní plazmě
     • Mezibuněčná
      • tkáňový mok – životní prostředí všech buněk – 10,5 litru
       • Zprostředkovává látkovou výměnu mezi krví a buňkami
       • Je odváděn lymfatickými cévami do krve
      • Krev
       • Funkce
        • Specifické
         • Udržení homeostázy (osmotický tlak, pH)
         • Obranné
         • Schopnost srážení
        • Transportní
         • Přenos dýchacích plynů (O2, CO2)
         • Rozvod živin a odvádění zplodin
         • Účast na řízení (hormony, vitamíny)
         • Rozvod tepla po těle (vyrovnává teplotní rozdíly mezi orgány)
        • Složení krve:
         • Červená neprůhledná kapalina
         • 2 složky:
          • Krevní plazma (55%) – žlutá, vazká tekutina, obsahuje 90% vody, bílkoviny, glukózu, minerální látky, hormony, vitaminy, plyny
          • Krevní buňky (45%)
           • Erytrocyty – červené krvinky
            • Umožňují přenos kyslíku, v krvi se neustále obnovují, odbourávány jsou v játrech, obsahují barvivo hemoglobin, u savců jsou bezjaderné
           • Leukocyty – bílé krvinky
            • Význam pro (imunitu), je jich méně než erytrocytů a počet se zvyšuje za patologických stavů
           • Trombocyty – krevní destičky
            • Pouze u savců, drobné bezjaderné útvary, význam pro srážení krve
           • Objem krve – muži 5-6 l, ženy 4,5 – 5 l
           • Ztráta krve
            • 0,5 litru – bez potíží
            • Ztráta větší než 1,5 litru – ohrožuje život

Svalová tkáň

 • Umožňuje pohyb organismu z místa na místo, tvoří stěny orgánů
 • Tvořena svalovými buňkami – myocyty složené ze stažitelných vláken myofibril
 • Dělení:
  • Příčně pruhovaná
  • Hladká
  • Srdeční
 • Hladká svalovina
  • 3% hmotnosti těla
  • Buňky menší, jednojaderné, bez žíhání
  • Tvořeny aktinem a myozinem
  • Méně výkonná než příčně pruhovaná, ale dlouhodobě
  • Není ovlivnitelná vůlí (inervovaná autonomními nervy a hormony)
  • Tvoří vnitřní orgány (žaludek, střevo, děloha, cévy, močový měchýř)
 • Srdeční svaloviny
  • Svalová buňka rozvětvená a vodivě propojena s dalšími
  • Vzruch se přenáší přímo z buňky na buňku (bez nervových vláken)
  • Buňky žíhané
  • Řízeny vlastní automacií (sinusový uzlík)
  • Velmi výkonná a dlouhodobě
 • Příčně pruhovaná svalovina
  • Skládá se z mnohojaderných svalových vláken spojujících se ve svazky obalené vazivem à více svazků tvoří sval krytý vazivovou pochvou
  • Ovládaná vůlí – inervovaná mozkomíšními nervy
  • Tvoří kosterní svaly – lokomoce
  • 40 – 50 % tělesné tkáně
  • Průměr – 10-100 mikrometru

 

 • Stavba svalu:
 • Fyziologie svalu
  • Při kontrakci se zasouvá aktin mezi myozin
  • Vznikají příčné můstky
  • Zvětšuje se množství Ca2+ ve svalu
  • Spotřebovává se energie z ATP
  • Uvolnění – relaxace, natažení svalu, Ca2+ jsou čerpány zpět do cytoplazmy
 • Hladká svalovina
  • 3% hmotnosti těla
  • Buňky menší, jednojaderné, bez žíhání
  • Tvořeny aktinem a myozinem
  • Méně výkonná než příčně pruhovaná, ale dlouhodobě
  • Není ovlivnitelná vůlí (inervovaná autonomními nervy a hormony)
  • Tvoří vnitřní orgány (žaludek, střevo, děloha, cévy, močový měchýř)
 • Srdeční svaloviny
  • Svalová buňka rozvětvená a vodivě propojena s dalšími
  • Vzruch se přenáší přímo z buňky na buňku (bez nervových vláken)
  • Buňky žíhané
  • Řízeny vlastní automacií (sinusový uzlík)
  • Velmi výkonná a dlouhodobě

 

Nervová tkáň

 • Neurony – hlavní nervové buňky složené z výběžků:
  • Dendrit (aferentní, dostředivé vlákno)
   • 0, 1 i více
   • Vzruch do neuronu
  • Neurit = axon (eferentní, odstředivé vlákno)
   • Pouze 1 (u člověka)
   • Vzruch z neuronu
   • Větvení = telodendrie
  • Obaly vláken – Schwanovy buňky a myelinová pochva izolují neurit
  • Podpůrné buňky – neuroglie – mohou vést vzruch (výživa, vystýlka)
   • Typy:
    • Ependym
     • Vystýlají mozkové dutiny
     • Vystýlají míšní dutiny
     • Způsobují vznik a pohyb mozkomíštního moku
    • Makroglie
     • Výživa neuronu
     • Hojí rány – gliové jizvy
    • Oligodendrocyt
     • Tvorba myelinových pochev
    • Mikroglie
     • Schopnost proliferace – pronikání
     • Funkce makrofágů
    • Typy nervové tkáně:
     • Šedá hmota – tvořena těly nervových buněk
     • Bílá hmota – tvořena nervovými vlákny (dlouhými výběžky neuronů)
    • Spojení mezi neurony umožňuje synapse

Epitely

 • Tkáň se skládá hlavně z buněk
 • Buňky jednotlivých druhů epitelů se liší tvarem a velikostí
 • Všechny obsahují hodně cytoplazmy
 • Jádro tvarem odpovídá tvaru celé buňky
 • Dělení:
  • Podle uspořádání buněk:
   • Plošné epitely – běžné, 1 nebo více vrstev, mohou být i s řasinkami)
   • Trámčité epitely – trojrozměrné, buněčné trámce, endokrinní žlázy
   • Retikulární epitely – vzácné, obsahují mízu – brzlík
  • Podle funkce:
   • Krycí (výstelkové) – kryje a vystýlá, pokožka, klky
   • Žlázový – sekreční funkce
   • Resorpční – schopnost resorbovat látky z vnějšího prostředí
   • Respirační – výstelka plicních alveolů
   • Smyslový – přijímá podněty z vnějšího prostředí a ve formě podráždění je předává CNS
   • Zárodečný – ve varlatech (semenotvorné váčky), kryje vaječníky
   • Pigmentový – pigmentová vrstva sítnice
   • Řasinkový – zachytává prachové částice a vylučuje hlen

Embryogeneze

 • Embryonální vývoj:
  1. Splývání gamet – vznik zygoty
  2. Rýhování oplozeného vajíčka = neustálé dělení buněk pomocí mitózy, vzniká morula 
  3. Uvnitř moruly se tvoří dutina – vzniká blastula        
  4. Dochází k reorganizaci buněk (2 možnosti)
   • vzniká gastrula, která je tvořena 2 zárodečnými listy (ektoderm = vnější zárodečný list, endoderm = vnitřní zárodečný list), živočichové, kteří mají pouze 2 zárodečné listy se nazývají diblastika
   • vzniká gastrula, která je tvořena 3 zárodečnými listy (ektoderm = vnější zárodečný list, endoderm = vnitřní zárodečný list, mezoderm = střední zárodečný list), živočichové, kteří mají 3 zárodečné listy se nazývají triblastika
  5. u obratlovců se vchlipuje v jednom místě ektoderm à základ budoucní nervové soustavy à vzniká neurula
  6. následuje organogeneze = vznik orgánů, nejdříve probíhá v hlavové části
   • z ektodermu vznikají – pokožka + její deriváty, nervová soustava
   • z endodermu vznikají – trávicí soustava, plíce, štítná žláza
   • z mezodermu vznikají – svalstvo, kostra, tělní tekutiny, cévy, vylučovací soustava, pohlavní žlázy

 

 • postembryonální vývoj (pozárodečný)
  • probíhá po narození (vylíhnutí)
  • typy:
   • přímý – mladý je podobný rodičům, chybí stádium larvy
   • nepřímý – nejdříve larva podobná rodičům, potom přeměna:
    • přeměna dokonalá – vajíčko, larva, kukla, dospělec
    • proměna nedokonalá – vajíčko, larva, dospělec
   • původ a funkce orgánů
    • homologické – stejný základ u společného předka, ale různá funkce (křídlo ptáka, noha savce, ploutev kytovce)
    • analogická – různý původ, ale stejná funkce (křídlo ptáka, křídlo hmyzu)

 

Obratlovci podle tvorby zárodečných obalů

Anamnia – bezblanní  – netvoří obaly

 • skupina, která je buď celý život nebo alespoň v určité fázi vývoje vázaná na vodu
 • málo výkonné srdce a jednodušší cévní soustava
 • vývoj vajíček bez obalů, ve vodě
 • kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci
 • vajíčka obsahují kromě vlastního zárodku i žloutkový vak
 • jsou kryta pouze tenkou blankou, jež umožňuje spojení zárodku s okolním prostředím
 • nezabraňuje vysychání
 • výměna plynů i zplodin metabolismu se děje prostřednictvím vody

Amniota – blanatí – tvoří 3 zárodečné obaly

 • první skupina plazi – zcela přizpůsobena životu na souši
 • zdokonalená cévní soustava
 • mechanismy zabraňující vysychání
 • vývoj vajíček s obaly
 • plazi, savci a ptáci
 • 3 obaly:
  • Chorion (seróza) – vnější obal
  • Amnion – obal zárodku
  • Alantois – dýchání a vylučování
  • + žloutkový vak – výživa
 • U savců dvě větve:
  • Vajíčka s obaly – vejcorodí
   • Jediný řád – ptakořitní
  • Výživa přes placentu – živorodí
   • Vačnatci – nemají placentu, pouze v děloze žloutkový váček à rodí embrya, které se dovyvíjejí ve vaku (Austrálie, jižní Amerika)
   • Placentálové – mají placentu = dočasný orgán, který vzniká v děloze březí samice à z tkáně matky (děložní sliznice) i embrya (obalů)