přírodní podmínky:

 • Guyanská a Brazilská vysočina (nejstarší jádro kontinentu)
 • celé západní pobřeží: pohoří Andy (na území Mexika, Peru a Bolívie se jejich západní a východní pásma od sebe vzdalují a tvoří náhorní plošiny)
 • nížiny: Amazonsko-orinocká a Laplatská
 • na jihu: Patagonská plošina
 • nejvyšší hora Aconcagua 6959 m
 • nejdelší řeka světa Amazonka 7050 km (i největší povodí)
 • v Amazonii největší tropický prales světa
 • nejvyšší činná sopka Guallatiri 6060 m
 • nejvyšší vodopád světa Salto Angel v Guyanské vysočině 979 m
 • nejhlubší kaňon světa Valle de Colca 3200 m v jižním Peru
 • ostrovy – falklandy, galapágy, ohňová země

vymezení regionu

  • jedná se o subkontinent Jižní Amerika, který je oddělen od pevninské Střední Ameriky Panamskou šíjí, resp. státní hranicí mezi Panamou a Kolumbií; je omýván Atlantickým oceánem, Tichým oceánem a Karibským mořem
  • v Jižní Americe je 12 nezávislých států (Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Guyana, Chile, Kolumbie, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela)
  • a závislá území (Falklandy, Francouzská Guyana, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy)

 

obyvatelstvo:

rasová struktura:

 • od 16. století probíhaly velké změny v původní struktuře obyvatelstva; úbytek (téměř vymizení) Indiánů, růst počtu Evropanů a černochů, později i asijských přistěhovalců, silné míšení obyvatelstva všech tří ras; dnes nejpočetněji zastoupeni mestici a mulati

jazyková struktura:

 • vyplývá z období kolonizace; převažují španělsky mluvící státy (úřední jazyk), v Brazílii portugalština, v Surinamu holandština; místě i jako úřední řeč indiánské jazyky, závislá území užívají jazyk kolonizátora

náboženská struktura:

 • taktéž vyplývá z koloniálního období, převážně se jedná o státy ve sféře vlivu Španělska a Portugalska – křesťanských katolických evropských mocností; proto je převládajícím náboženstvím jihoamerického kontinentu křesťanství, resp. katolicismus

sociální struktura:

 • existují velké rozdíly mezi jednotlivými státy a uvnitř států mezi regiony, velké rozdíly mezi skupinami obyvatel
 • politická nestabilita států brzdí ekonomický rozvoj a růst
 • nekontrolovaný a masový přesun venkovské chudiny do průmyslových center (velkých měst), který je veden touhou po lepším živobyt, následně způsobuje extrémní růst počtu obyvatel velkoměst
 • vláda a místní orgány nemohou zajistit ani minimální životní standard; prohlubují se sociální rozdíly a rozdíly v životní úrovni (vznik chudinských čtvrtí), roste kriminalita a míra tzv. sociálně patologických jevů

 

hospodářství:

 • značné regionální rozdíly v hospodářské úrovni států; vyspělé státy (Brazílie) vers. rozvojové, chudé, zaostalé (Bolívie)
 • u všech států se objevují prvky charakteristické pro hospodářství méně rozvinutých států (převaha těžebního průmyslu, nedostatečně rozvinutá energetika a černá metalurgie, vývoz cenných surovin, monokulturní zaměření zemědělské výroby a její poměrně nízká produktivita, přítomnost zahraničních monopolů, vysoká zadluženost)
 • mezi základní problémy patří zajištění potravin pro vlastní obyvatele (dováží se až 80 % potřeby obilí)
 • státy jsou členy různých integračních sdružení, mezinárodních organizací: OSN, OAS, OPEC, ALADI, Andské společenství …
 • ve všech latinskoamerických zemích probíhá hospodářský rozvoj z územního hlediska značně nerovnoměrně, nejvyššího stupně rozvoje dosáhly silně urbanizované, vesměs pobřežní oblasti s dobrou dopravní infrastrukturou a kvalifikovanou pracovní silou (oblast mezi Sao Paulo a Santos, Curitiba a Belo Horizonte v Brazílii; oblast Buenos Aires v Argentině; území mezi Santiago a Valparaíso v Chile; Maracaibo ve Venezuele)

těžba nerostných surovin a průmysl:

  • hnědé uhlí v Brazílii
  • ropa v severozápadní Venezuele, Ekvádoru, na jihu Argentiny, v Brazílii, zemní plyn ve Venezuele
  • zásoby a těžba železných rud v Brazílii (Brazilská vysočina), Venezuele, Chile, Peru
  • zpracovatelský průmysl lokalizován do velkých měst a jejich aglomerací; zakládána i nová průmyslová střediska, pokud existují výhodnější lokalizační faktory
  • z dalších odvětví se uplatňuje průmysl těžební, potravinářský, textilní, chemický a petrochemický, kožedělný a obuvnický

zemědělství, lesnictví, rybolov:

 • vhodné půdní a klimatické podmínky (mimo nejzazšího jihu, oblastí tropických pralesů a horských oblastí) umožňují pěstovat všechny hlavní plodiny a v mnoha latinskoamerických zemích sklízet úrodu i několikrát do roka
 • jsou zde i rozsáhlé oblasti vhodné pro chov hospodářských zvířat (hlavně skotu)
 • vysoký podíl (přes 30 %) ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v zemědělství, nízká produktivita práce
 • dvě třetiny produkce připadají na rostlinnou výrobu, asi čtvrtina produkce se vyváží (i přes nesoběstačnost zemí v zajištění potravin)
 • Argentina vede v produkci pšenice (obilnice)
 • Brazílie vede v produkci cukrové třtiny, kávy (spolu s Kolumbií), kakaa, banánů, cukrové třtiny, bavlny, ananasu, kukuřice
 • dále se sklízejí sójové boby, kasava (maniok), brambory a batáty, luštěniny, olejnaté plodiny, citrusy a ananasy, tabák, vinné hrozny, kokosové ořechy a mnoho dalších plodin
 • živočišná výroba je rozvinuta na jihu a jihovýchodě Jižní Ameriky (Argentina, Uruguay, Brazílie), převažuje chov skotu a koní, v horských oblastech And chov ovcí a lam

 

Karibské státy

Venezuela

státní zřízení: federativní republika, prezident Hugo Chávez Frías

hlavní město: Caracas, 75% potenciálu země

měna: venezuelský bolívar

úřední jazyk: španělština

rozloha: 916 445 km² (34. na světě) rozloha jako FRA + NĚM

počet obyvatel: 26 mil. ob.

administrativní dělení: 23 států a 2 dalších státotvorných útvarů: Distrito capital a Dependencias Federales

ekonomika:

 • významné zásoby ropy a zemního plynu, železné rudy → ropný průmysl, uhlí
 • káva, kakao, kukuřice, rýže, banány
 • velká zadluženost, inflace
 • petrochemie, člen OPECu
 • Angelův vodopád – nejvyšší vodopád Světa, turistický ruch

 

Kolumbie

státní zřízení: republika, prezident Juan Manuel Santos

hlavní město: Bogotá

měna: Kolumijské peso

rozloha: 1 138 910 km² (27. na světě)

úřední jazyk: španělština

počet obyvatel: 43 mil. ob.

administrativní dělení: 32 departementů a jednoho distriktu hlavního města

ekonomika:

 • slabé zemědělství = silný terorismus (partyzánské jednotky, únosy)
 • osevní plochy díky vymýcení kokových plantáží se ročně zvyšují cca o 220 tisíc ha
 • obchod s drogami (marihuana, kokain), „šedá ekonomika“
 • ohrožený turistický ruch
 • 85% export smaragdů
 • 9. místo v exportu zlata
 • ropa, plyn, uhlí, sůl
 • káva, banány, cukrová třtina, kakao, bavlna, kukuřice
 • Medellínské kartely – distribuční centrum mafie

 

Andské státy

Bolívie

státní zřízení: republika, prezident Evo Morales Aima

hlavní město: Sucre oficiálně, La Paz – nejvýše položené hlavní město (3600 m), sídlo vlády

měna: boliviano

úřední jazyk: španělštinakečujština,ajmarštinaguaraníjština a dalších 31 indiánských jazyků (všechny úřední)

rozloha: 1 098 581 km² (27. na světě)

počet obyvatel: 8,9 mil. ob.

administrativní dělení: 9 departmantů

-vnitrozemský stát

ekonomika:

 • chudý, zaostalý
 • cín (2. místo na Světě), zpracování zlata, ropa, antimon (1. místo na Světě)
 • káva, banány, tabák, cukrová třtina, kakao
 • koka – mafie

 

Ekvádor

státní zřízení: republika, prezident Rafael Correa

hlavní město: Quito, vysoká nadmořská výška

měna: americký dolar

úřední jazyk: španělština (úřední), kečujština(úřední), šuárština (úřední)

rozloha: 256 370 km² (71. na světě)

počet obyvatel: 13,8 mil. ob.

administrativní dělení: 24 provincií

-patří jim Galapágy (turistický ruch, endemité, od roku 1878 v UNESCU)

-rovníkový stát

-sopečný stát (30 činných sopek)

-častá zemětřesení

-tropický prales, polopoušť

ekonomika:

 • ekonomicky nejslabší, chudý, zaostalý
 • banány, káva, kakao
 • deštný prales, export dřeva
 • těžba ropy
 • velký podíl zahraničního kapitálu

 

Peru

státní zřízení: republika, prezident Alan García Pérez

hlavní město: Lima

měna: peruánský nuevo sol

úřední jazyk: španělština

rozloha: 1 285 220 km² (22. na světě)

počet obyvatel: 28 mil. ob.

nejvyšší hora: Huascarán (6768 m n. m.)

administrativní dělení: 25 regionů – 195 provincií – 1833 okresů

-říše Inků, jezero Titicaca, město Machu Picchu

-na západě je poušť Atacama

-El ňiňo => teplý mořský proud, záplavy, ničí úrodu, likvidace ryb

ekonomika:

 • bohatá naleziště mědi, stříbra, železné rudy, malá ložiska ropy, koka
 • pastevectví, cukrová třtina, bavlna, rýže, banány, rybolov – ančovičky, guáno – trus od ptáků (přírodní hnojivo)
 • nejvýše položená železnice – měří 170 km a překonává výšku 4816 metrů nad mořem
 • chudoba, bída, chybí kanalizace i voda
 • vysoká kojenecká úmrtnost, chudinské čtvrti
 • ruční tkaní látek

 

Chile

státní zřízení: republika, prezident Sebastián Piñera

hlavní město: Santiago de Chile

měna: Chilské peso

úřední jazyk: španělština

rozloha: 755 831 km² (39. na světě)

počet obyvatel: 16,6 mil. ob.

administrativní dělení: 15 regionů

-nejštíhlejší stát světa

-délka: 4200 km, šířka: 200-400 km

-patří jí část Ohňové země, Velikonoční ostrovy

-obsahuje všechny klimatické pásy

-poušť Atacama (nehostiná)

ekonomika:

 • těžba mědi (20% světových nalezišť), zlata, stříbra, chilský ledek (export), ropa, plyn
 • rybolov (sardinky, tuňák), obilí, kukuřice, tabák, ovoce, víno, paprika

 

Ostatní

 

Brazílie

státní zřízení: republika, prezident Luiz Inácio Lula da Silva

hlavní město: Brasília, cca 2,4 mil. ob.

měna: brazilský real

počet obyvatel: 191 mil. ob.

rozloha: 8 511 965 km² (5. na světě)

-bývalá portugalská kolonie

-vodní energie Itaipu

-endemité, biodiverzita

 

národnostní složení: Brazilci (přes 50%potomci přistěhovalců evropského původu, přes 40% afrického a míšeného původu, původní indiánské obyvatelstvo 0,5 %)

náboženství: 92% křesťanství

úřední jazyk: portugalština

ekonomika:

 • obrovské přírodní zdroje (železná ruda, mangan, hliník, cín, zlato), ale velké zadlužení
 • hutnictví, strojírenství (Belo Horizonte)
 • zemědělství: masivní investice do výzkumu a technologií, zvýšení produktivity
 • největší světový producent cukru a alkoholu na bázi cukrové třtiny a kávy
 • 1. místo v exportu sóji, hovězího a kuřecího masa a tabáku
 • bavlna, kukuřice, rýže, ovoce, kakao, ořechy, vepřové maso a ryby
 • hospodářská krize v roce 1997
 • vysoká nezaměstnanost, inflace
 • automobilový průmysl
 • turistický ruch
 • MERCOSUR – ekonomické sdružení států v Jižní Americe
 • města: Rio de Janeiro – Corcovado => socha Ježíše, 12. mil. ob., karnevaly, pláže, favely, pláž Copacabana; Sao Paulo; Porto Alegre; Santos; Manaus; Recifé;  Belém

 

Argentina

státní zřízení: federativní republika, prezidentka Christina Fernándes

hlavní město: Buenos Aires, s aglomerací cca 11. mil. ob.

měna: argentinské peso

národnostní složení: Argentinci 95%, (Španělé, Italové, Němci)

náboženství: 90% křesťanství

úřední jazyk: španělština

počet obyvatel: 40 mil. ob.

rozloha: 2 780 400 km² (8. na světě)

-velký vliv evropských přistěhovalců

-v roce 1914 vynikající hospodářské výsledky, promarnili šanci, krize v roce 1997, dnes průměrně vyspělá země

-na jejím území je nejvyšší hora Aconcagua 6959 m

-v roce 1982 bitva o Falklandy (1000 mrtvých, 10ti týdenní válka, Britské vítězství)

-diktátor Peron (vláda 1946-55), v roce 1973 se Peron vrací a rok poté umírá

ekonomika:

 • automobilový a chemický průmysl, potravinářský průmysl
 • zemědělství: sója, kukuřice, slunečnice, obilí, tabák (pampy), chov dobytka – „mraznička světa“
 • export vína – Kabernet, Merlot
 • rybolov
 • hutnictví, výroba oceli, textilní a elektrotechnický průmysl
 • petrochemie, metalurgie, barevné kovy
 • člen MERCOSUR
 • turistický ruch v oblasti Patagonie
 • města: La Plata; Punta Arenas; Rosário; Cordóba

Paraguay

státní zřízení: republika, prezident Fernando Lugo

hlavní město: Asunción

měna: paraguayský guaraní

úřední jazyk: španělština (úřední), guaraní (úřední)

rozloha: 406 750 km² (60. na světě)

počet obyvatel: 6,4 mil. ob.

administrativní dělení: 17 departmantů

-vnitrozemský

-protéká řeka Paraguay a Parana

ekonomika:

 • patří k nejchudším
 • přehrada Itaipu, na řece Paraguay dodává 99% energie
 • skot, ovce, koně
 • káva, sója, dřevo, bavlna, cukrová třtina

 

Uruguay

státní zřízení: republika, prezident José Mujica 

hlavní město: Montevideo

měna: uruguayské peso

úřední jazyk: španělština, mix portugalštiny a španělštiny na hranici s Brazílií

rozloha: 176 220 km² (90. na světě)

počet obyvatel: 3,5 mil. ob.

administrativní dělení: 19 departmantů

-patří k nejmenším

ekonomika:

 • výborné podmínky pro zemědělství (pampy – obilnice)
 • chov skotu, ovcí
 • obrovské nerostné bohatství, chybí ropa
 • město La Plata

 

Guyana

 • jediná anglicky mluvící země v Jižní Americe
 • export bauxitu
 • hlavní město: Georgtown

 

Surinam

 • vlhké tropy (2000-3000 mm srážek)
 • těžba bauxitu, výroba hliníku
 • zásoby dřeva
 • hlavní město: Paramaribo

 

Francouzská Guyana

 • zámořský department Francie
 • ekonomicky závislý na Francii
 • tropické dřevo, rumové esence, ropa, bauxit
 • hlavní město: Cayenne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *