Hydrologie:

 

 • spotřeba vody přes 130 litrů / osoba
 • význam – pitná voda, rekreace, rybolov
 • u nás je středoevropský typ řek – málo splavné, horní toky, kolísavý průtok, kulminují na jaře

 

  • povodí – území, které náležá dané řece
  • rozvodí – území, které patří danému moři
  • pramen – tam kde řeka pramení
  • ústí – místo kde se řeka vlévá do moře nebo jiné řeky
  • průtok – množství vody, které proteče daným výřezem za jednotku času

 

 • specifický odtok = průměrné množství vody odtékající z povodí za sekundu
 • povrchový odtok = závisí na sklonu, podloží, druhu půdy, vegetaci
 • hydrografická síť = veškerá voda na určité ploše
 • říční síť = veškeré řeky a její přítoky
 • ročně spadne na našem území přes 56 mld. m3 vody
 • hlavní evropské rozvodí (hranice mezi povodími)
 • Kralický Sněžník (střech Evropy) rozvodí -> Baltského, Severního a Černého moře
 • úmoří:
 • Severní moře – Labe (odvodňuje 66,5 % území)
 • Černé moře – Dunaj-Morava (odvodňuje 24,5 % území)
 • Baltské moře – Odra (odvodňuje 9 % území)
 • předěl – rozvodí dvou moří (Černé a Baltské moře – Hranice Bělotín)

 

 • povrchové vody dělíme na tekoucí a stojaté

Řeky:

 

 • Labe
 • délka toku – 379 km (celkem 1154 km)
 • 5 nejdelší řeka v Evropě
 • vějířovitý typ
 • pramení v Krkonoších (Labská louka)
 • v Hřensku opouští ČR a vtéká do Německa
 • ústí do Severního moře v Hamburku
 • pravé přítoky = Cidlina, Jizera, Ploučnice
 • levé přítoky = Úpa, Metuje, Orlice, Chudinka, Doubrava, Vltava
 • nádrže – Labská
 • přístavy – Mělník, Děčín, Ústí nad Labem
 • Vltava
 • nejdelší řeka u nás – 440 km
 • pramení na Šumavě (Černá hora)
 • pravé přítoky = Malše, Lužnice, Sázava
 • levé přítoky = Otava, Berounka
 • Vltavská kaskáda – Lipno I a II, Slapy, Orlík, Kamýk, Štechovice
 • malá splavnost – Mělník-Slapy
 • rekreace
 • Morava
 • délka toku – 358 km
 • pramení pod Kralickým Sněžníkem
 • vlévá se do Dunaje u Děvína
 • je splavná, vhodná pro rekreaci
 • pravé přítoky = Haná, Dyje
 • levé přítoky = Bečva, Desná, Dřevnice
 • Odra
 • délka toku – 163 km
 • pramení v Oderských Vrších
 • splavná od Kožle
 • ústí do Baltského moře ve Štětínské zátoce
 • pravé přítoky = Ondřejnice, Ostravice, Olše
 • levé přítoky = Opava, Bílovka

 

Stojaté vody

 

 • přírodní X umělé
 • jezera
 • ledovcový původ – Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné, Laka
 • krasová jezera – Macocha, hranická propast
 • sesuvná jezera – Mladotické údolí
 • rašelinová jezera – Rejvíz, šumavská rašelinová jezera
 • říční jezera – opuštěné meandry řek
 • rybníky
 • u nás přes 21 000 rybníků
 • nejpočetnější na Třeboňsku a Jindřichohradecku
 • budování rybničných kanálů (východní a jižní Čechy)
 • nejstarší rybník – Máchovo jezero
 • největší – Rožmberk, Bezdrev, Svět, Dvořiště, Nesyt
 • podzemní vody
 • největší zásoby podzemní vody v sedimentech České Tabule
 • minerální vody:
 • chladné (do 25°C)
 • teplé (do 50°C) – Jáchymov (nejradioaktivnější pramen na světě), Teplice, Jánské Lázně, Velké Losiny
 • horké (nad 50°C) – vřídlo, Karlovy Vary
 • přehrady – ochrana před povodněmi, energie, průmysl, zemědělství, lodní doprava, pitná voda, rekreace

 

  • asi 150 přehrad u nás
  • pitná voda pro Ostravu – Šance (25%), Kružberk (60%), Morávka, Slezská Harta
  • Vltava: Lipno I a II, Orlík, Slapy, Kamýk, Štěchovice
  • Ohře: Nechranice
  • Chrudimka: Seč
  • Dyje: Vranov, Nové Mlýny
  • Lučina: Žermanice
  • Stonávka: Těrlice
  • Ostravice: Šance
  • Desna: Dlouhé Stráně
  • Svratka: Vír, Brněnská
  • Úpa, Metuje: Rozkoš
  • Divoká Orlice: Pastvina
  • Labe: Střekov
  • Jihlava: Dalešice
  • Želivka: Švihov (zásobuje Prahu)
  • Moravice: Slezská Harta, Kružberk

Ochrana přírody:

 • 15% území ČR je chráněno

 

 • 1838 – nejstarší evropská přírodní rezervace byla vyhlášená v Novohradských horách (Žofínský prales)
 • 1858 – Boubínský prales
 • Národní parky
 • Krkonošský národní park
 • Národní park Podyjí
 • Šumavský národní park
 • České Švýcarsko
 • chráněné krajinné oblasti – 24 jednotek (velkoplošné, málo narušená příroda, malá hospodářská činnost
 • národní přírodní rezervace – 110 jednotek (menší, málo dotčené, bez zásahu do přírody)
 • přírodní rezervace – 732 jednotek
 • přírodní památky – 1178 jednotek
 • biosférická rezervace – pod ochranou UNESCA (Krkonoše, Šumava, Třeboňsko, Křivoklátsko, Pálava, Bílé Karpaty)

 

Půdní typy:

 

 • černozem:
 • v nížinách, nejúrodnější půdy, typické pro kukuřično-řepařské oblasti
 • mocný humusový horizont leží přímo na matečné hornině, kterou je spraš
 • okolí řek – Ohře, Labe, Cidliny, Moravy (Hornomoravský + Dolnomoravský + Dyjskosvratecký úval)
 • hnědozemě:
 • v mírně zvlněném terénu, nízké pahorkatiny
 • humusový horizont do 30 cm leží na jílem obohaceném horizontu, matečnou horninou je spraš
 • úrodné půdy, typické pro obilnářské a řepařské oblasti
 • Opavsko, Plzeňsko, Hradecko, Zlínsko, Mlado-Boleslavsko, okolí Prahy, Rakovnicko
 • zamokřené půdy (gleje):
 • půdy převlhčené povrchovou nebo spodní vodou
 • mateční horninou jsou hlavně těžší substráty (jíly)
 • obdělávání ztěžuje špatná propustnost, typické pro louky
 • Ostravsko, Frýdecko-Místecko, okolí Havířova, Novo Jičínsko, Chebsko, okolí Českých Budějovic, okolí Nového Města na Moravě, Lužické Hory
 • kambizemě (hnědé lesní půdy – nižších poloh):
 • v pahorkatinách a vrchovinách, bohaté na živiny
 • vznikly zvětráváním většiny hornin (žula a ruly)
 • typické pro pícninářské a bramborářské oblasti
 • Uherské Hradiště a okolí, Nízký Jeseník, Středočeská Pahorkatina, České Středohoří, pod Orlickýma Horama
 • kambizemě (hnědé lesní půdy – vyšších poloh):
 • ve vrchovinách a hornatinách
 • chudé půdy štěrkovitých s svažitých poloh
 • typické pro pastviny a lesy
 • Hrubý Jeseník, Českomoravská Vrchovina, Český Les, pod Krušnýma Horama, Beskydy, Brdy, pod Šumavou
 • nivní půdy:
 • na náplavech velkých řek
 • půdní horizonty nejsou plně vyvinuty
 • typické pro louky
 • okolí řek – Morava, Labe, Orlice, Dyje, Lužnice
 • podzoly:
 • slabý vyluhovaný humusový horizont
 • velmi chudé půdy
 • typické pro jehličnaté lesy
 • Šumava, Krušné Hory, Krkonoše, Hrubý Jeseník

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *