Demografie

 • Věda, která zkoumá obyvatelstvo.
 • Počet obyvatel 7,2 miliard.
 • Prognoza – růst obyvatel v rozvojových státech.
 • Census = sčítání obyvatelstva
 • Ve vyspělých státech se sčítá co 10 let.
 • V rozvojových státech se nesčítá, jen odhad OSN.
 • V ČR naposled 2011.
 • Nejpočetnější státy – Čína, Indie, USA, Indonésie, Brazílie, Pákistán, Nigérie, Bangadéž, Rusko, Mexiko.

Demografická revoluce:

 

 • neolitická revoluce:

 

 • přechod lidstva od lovu a sběru k zemědělství (usazování se)
 • zvýšení množství potravin, zvětšování rodiny
 • časté kolísání, lidé se nedožívají vysokého věku

 

 • průmyslová revoluce:

 

 • 19. století, industrializace
 • lidé migrují do center průmyslu – do měst, které se začínají prudce zvětšovat
 • roste životní úroveň
 • klesá úmrtnost, neklesá porodnost
 • pokles porodnosti až po průmyslové revoluci

 

 • Rozlišovací znaky lidí

 

 • Biologické znaky – věk, pohlaví, barva pleti, postava.
 • Společensko – hospodářské znaky – jazyk, národnost, náboženství.

 

 

 1. Biologické znaky
 • Věkové složení
 • 0 – 14 let – předproduktivní věk
 • 15 – 65 let – produktivní věk
 • Ned 65 let – postproduktivní věk

 

Vyspělé země   Rozvojové země

 • Střední délka života
 • Ve vyspělých zemích vysoká.
 • Nejdelší Japonsko – přes 80 let.
 • Skandinávské státy – Island.
 • Jsou tam lepší podmínky. Žijí zdravě.
 • Složení podle pohlaví
 • Rodí se o něco více chlapců (o 4 miliony), ale mají větší kojenecou úmrtnost.
 • V konečném důsledku je více žen.
 • Rasové složení
 1. Negroaustraloidní (ekvatoriální) – černá pleť, 10 – 13 %
 2. Europidní (indoevropská) – bílá pleť, 43 %
 3. Mongoloidní – žlutá pleť, 44 %
 • Mulat = černoch + běloch
 • Mestic = indiáan + běloch
 • Zamb = indián + černoch
 1. Společensko – hospodářské znaky
 • Národnostní složení
 • Velká různorodost.
 • Asi 2000 národů.
 • Nejpočetnější Číňané.
 • V Rusku je asi 150 národů.
 • Ekonomické složení
 • Primární sféra – zemědělství – asi 6 %
 • Sekundární sféra – průmysl – asi 30 %
 • Terciální sféra – služby – nad 60 %
 • Kvartérní sféra – věda a výzkum – asi 4 %

 

 1. Ostatní
 • Přirozený pohyb

 

 • Natalita = porodnost, počet narozených v přepočtu na 1000 obyvatel.
 • Mortalita = úmrtnost, počet zemřelých v přepočtu na 1000 obyvatel.
 • Přirozený přírustek = rozdíl mezi natalitou a mortalitou.
 • Kladný – rozvojové země.
 • Záporný – vyspělé země.

 

 • Kojenecká úmrtnost
 • Ukazuje vyspělost státu.
 • 2 – 3 na 1000 – vyspělé státy.
 • Úhrná plodnost
 • Kolik se narodí ženě dětí v období produktivního věku.
 • Nejvetší – Nigérie, Mali.
 • Nejmenší – ČR, Singapur.
 • Zaměstnanost
 • Počet ekonomicky aktivních nad 50 %.
 • Zaměstnanost žen ve vyspělých státech je vysoká.
 • Nezaměstnanost

 

 • Zdravá – 4 % – Švýcarsko.
 • Nízká – pod 4 %

 

 • ČR asi 6 %, blíží se zdravé.
 • Délka pracovního týdne
 • ČR – 40 hodin.
 • 35 hodin – Francie, Nizozemí (větší vyspělost).
 • 6 pracovních dnů – Japonsko.
 • Dovolená
 • Průměrná délka dovolené 25 – 30 dnů.
 • Státmí svátky – některé evropské země mají více křesťanských svátků.
 • Mechanický pohyb
 • Migrace.
 • Emigrace – vystěhování.
 • Imigrace – přistěhování.
 • Za války migrační vlny.
 • Důvody:
  • Ekonomické
  • Politické
  • Ekologické
  • Trend: jih > sever  a východ > západ
 • Rozmístění obyvatelstva
 • Nerovnoměrné.
 • 4/5 – východní polokoule
 • 4/5 – do 500 m.n.m.
 • Největší koncentrace:

 

 • Východní Asie –Čína, Korea, Japonsko – až 1500 ob/km
 • Jižní Asie – Indie, Bangadéž, Pákistán
 • Evropa – Německo (poryní a porůří), Nizozemsko
 • Východ USA – pobřeží

 

 • Urbanizace = přesun lidí z vesnic do měst (za prací).
 • Suburbanizace = stěhování se na okraj měst (klid, ŽP).
 • Reurbanizace = návrat do center měst.
 • Aglomerace = město a jeho okolí (Londýn, Praha).
 • Konurbace = spojení dvou a více Aglomerací (průmyslový oás v Německu – Poryní).
 • Megalopole = spojení dvou a více Konurbací (Bos-Wash, San – Sen).
 • Největší státy rozlohou
 • Rusko               – Brazílie
 • Kanada             – Austrálie
 • USA                   – Indie
 • Čína                   – Argentina
 • Nejmenší státy rozlohou
 • Vatikán
 • Monako
 • Nauru
 • Tuvalu
 • San Marino
 • Největší státy počtem obyvatel
 • Čína                    – Pakistán
 • Indie                   – Nigérie
 • USA                     – Bangladéž
 • Indonésie           – Rusko
 • Brazílie               – Mexiko
 • Nejbohatší státy
 • Katar                   – Norsko
 • Lucembursko     – S.A. Emiráty
 • Singapur             – Hongkong
 • Brunej                 – USA
 • Kuvajt                 – Švýcarsko
 • Nejchudší státy
 • D. r. Kongo        – Eritrea
 • Zimbabwe         – Středoa. republika
 • Burundi         – Niger
 • Libérie           – Malawi
 • Jazyk
 • Čínština
 • Angličtina
 • Španělština
 • Náboženství
 • Nauka, názor, přesvědčení.
 • Náboženství ovlivňuje i politicko geografický vývoj.
 1. Primitivní náboženství
 • Šamanismus, totemismus.
 • Nižší stupeň společenského vývoje, Animismus.
 1. Národní náboženství
 • Humduismus, taoismus, konfucianismus, šintoismus – Japonsko.
 1. Světová náboženství
 • Křesťanství
 • Islám
 • Budhismus
 • Judaismus – diaspora
 • Sekta
 • Uzavřená politická nebo nábožnská skupina, která se vydělila z hlavního náboženského směru.
 • Odlišuje se učením, stojí v opozici.
 • Příslušníci nabízejí pomoc, pochopení, spásu.

Vznik a vývoj měst:

   • první velká společenská dělba práce → neolitická revoluce, vznik prvních stálých sídel: v tzv. úrodném půlměsíci
   • Sumer (4. tis. př.n.l.)
   • starověké Řecko, Řím

 

 • středověk:

 

  • prolomení izolace, vznik měst, soustředění obchodu a řemesel do určitých bodů
  • obranným, administrativním, politickým a náboženským střediskem podhradí
  • města vznikají na křižovatkách obchodních cest nebo na zelené louce

 

 • průmyslová revoluce:

 

  • masivní urbanizace (růst počet obyvatel 10x)
  • zánik starých sídel
  • rozvoj měst v blízkosti těžby
  • železnice, plošný růst, bourání hradeb

 

Trendy v současnosti:

 1. bohatý sever
 • vylidňování centra (CITY – sídla firem, dobrá adresa)
 • suburbanizace
 • rekultivace zón z období průmyslové revoluce
 • plošný růst: pohlcování okolních sídel
 • aglomerace: seskupení většího počtu sídelních útvarů (měst a příměstských sídel), v kterém má vedoucí postavení jedno větší město
 • konurbace soubory blízko ležících, stejně velkých, administrativně samostatných měst, obyčejně se společnou technickou sítí a další vybaveností
 • megalopole označení dosud největšího urbanizovaného prostoru, velký počet měst s více než 100 tisíc obyvateli, nad 10 mil. obyvatel
 1. chudý jih
  • ostrý kontrast
  • centrum x okolí, slumy, chudoba, minimální hygiena

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *