->

Charakteristika

 

 • Aromatické uhlovodíky = areny
 • Uhlovodíky obsahující minimálně jeden aromatický kruh (benzenové jádro)
 • Měřením se zjistilo že π elektrony jsou delokalizovány = rovnoměrně rozloženy nad a pod rovinou kruhu
 • Zaniká charakter jednoduchých a dvojných vazeb, vazby jsou rovnocenné
 • Jsou velmi stálé – nepodléhají adičním reakcím jako alkeny a alkyny
 • Podléhají hlavně substitučním reakcím (elektrofilní substituce)

 

Zdroje a příprava

 

 • Vyskytují se v černouhelném dehtu
 • Z ropy se získávají tzv. aromatizací (cyklizace, dehydrogenace)

 

Vlastnosti

 

 • Benzen, toluen a xyleny jsou kapaliny
 • Vícecyklické (naftalen, anthracen, fenanthren) jsou pevné látky
 • Nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech
 • Pevné areny mají schopnost sublimovat
 • Jedovaté, karcinogenní s typickým zápachem
 • Jejich hořením vznikají saze

 

Rozdělení

 

 • Monocyklické – jeden aromatický kruh
  např. benzen, toluen, xylen, styren…
 • Polycyklické – kondenzovaná benzenová jádra
  např. naftalen, anthracen, fenanthren
 • Nekondenzovaná (izolovaná) benzenová jádra
  např. bifenyl, difenylmethan

 

Reakce

 

 • Při reakcích aromatických uhlovodíků se zachovává aromatický charakter
 • Nejběžnější je elektrofilní substituce, kdy je jádro napadeno elektrofilním činidlem
 • Elektrofilní činidlo se váže na π-elektrony aromatického jádra

 

Základní substituční reakce benzenu

 

Disubstituovaný produkt

Indukční efekt

 

 • Záporný indukční efekt –I
  Je vyvolán atomem nebo skupinou atomů, které přitahují elektrony více než vodík ve vazbě C – H.
  Přenáší se po σ elektronech.
  např. –Cl, –OH, –NH2, –NO2
 • Kladný indukční efekt +I
  Je vyvolán atomem nebo skupinou atomů, které přitahují elektrony slaběji než vodík ve vazbě C – H.
  Přenáší se po σ elektronech
  např. –CH3

 

Mezomerní efekt

 

 • Záporný mezomerní efekt –M
  Vyvolávají jej atomy nebo skupiny atomů, které systému elektrony odčerpávají.
  Přenáší se po π elektronech
  Další substituent se může navázat do polohy 1,3 = meta
  např. –NO2, –COOH, –CHO

Kladný mezomerní efekt +M
Vyvolávají jej atomy nebo skupiny atomů, které systému své elektrony poskytují.
Přenáší se po π elektronech
Další substituent se může navázat do polohy 1,2 = orto; 1,4 = para
např. halogeny, –NH2, –OH

Adiční reakce benzenu

 

 • Aromatické uhlovodíky se nechovají jako nenasycené uhlovodíky ® běžně nereagují adičními reakcemi.
 • Ale účinkem tepla, katalyzátoru, ultrafialového záření může k těmto reakcím dojít.
 • Převážně radikálové reakce

 

Zástupci

 

Benzen

 

 • Bezbarvá, hořlavá, zdraví nebezpečná kapalina s charakteristickým zápachem.
 • Narkotický jed, karcinogenní.
 • Připravuje se izolováním z dehtu
 • Používá se jako rozpouštědlo
 • Výchozí látka pro přípravu dalších organických sloučenin (fenol, anilin, anhydridy, kyselina maleinová)

 

Toluen

 

 • Kapalina podobná benzenu
 • Používá se jako rozpouštědlo a pro výrobu organických látek (kyselina benzoová, umělé sladidlo sacharin)
 • Výroba výbušnin TNT – 2,4,6-trinitrotoluen
 • Konzervační a lehce narkotické účinky
 • Používá se jako přípravek na srdce
 • Zneužívána jako narkotická droga – předávkování způsobuje obrnu dýchacího centra a srdeční arytmie.

 

Styren (vinylbenzen)

 

 • Základní monomer pro výrobu polystyrenu a butadienstyrenového kaučuku polymerací s but-1,3-dienem

 

Xyleny

 

 • Slouží jako rozpouštědla
 • P-xylen se používá k výrobě kyseliny tereftalové, umělá vlákna
 • O-xylen se používá k výrobě anhydridu kyselinu ftalové

 

Naftalen

 

 • Bílá krystalická sloučenina typického zápachu
 • Snadno sublimuje
 • Výroba kyseliny ftalové a barviv, dezinfekce, insekticid

 

Kumen

 

 • Vzniká reakcí propylenu a benzenu

Používá se k výrobě fenolu a acetonu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *