• zabývá se psychickým i fyzickým vývojem člověka v jednotlivých vývojových etapách
 • fylogeneze – vývoj člověka jako lidského duhu
 • ontogeneze – vývoj od početí až po smrt
 • zabývá se především vývojem zdravých jedinců
 1. prenatální období – 39 týdnů
 2. novorozenecké období – 1. měsíc
 3. kojenecké období – 2. měsíc až 1 rok
 4. batolecí období – 1 až 3 roky
 5. předškolní věk – 3 až 6 let
 6. mladší školní věk – 6 až 11/12 let
 7. puberta – 12/13 až 14/15 let
 8. adolescence – 16 až 18 let
 9. mladší dospělost – 19 až 30 let
 10. střední dospělost – 30 až 45 let
 11. pozdní dospělost – 45 až 60 let
 12. stáří – 60 let a výš

PRENATÁLNÍ OBDOBÍ

 • od početí po narození
 • trvá 40 týdnů (9 kalendářních měsíců, 10 lunárních)
 • období nitroděložního vývoje – důležité; vše, co se stane, ovlivní pozdější vývoj
 • oplodněné vajíčko se usídlí v děloze
 • v prvních 3 týdnech alkohol není nebezpečný
 • od 3. týdne tluče srdce, základy nejdůležitějších orgánů, základy pro pohlaví
 • v 9. týdnu sací reflex, srdce pumpuje krev
 • ve třech měsících větší pohyby (hlava, trup)
 • v prvopočátcích embryo
 • od 9. týdne fetus – plod
 • žena by se měla vyvarovat působení škodlivých vlivů
  • alkoholu – fetální alkoholový syndrom – dítě se rodí se závislostí, musí se zabránit abstinenčním příznakům, nižší porodní váha, menší hlavička, snížení inteligence, poruchy učení, chování
  • stres – dostatek spánku
  • kouření – vyvarovat se aktivnímu i pasivnímu; dítě potom náchylnější k astmatu, a syndromu náhlého úmrtí
  • léky, drogy
  • namáhavá fyzická aktivita
  • určité potraviny – typy plísňových sýrů, kořeněná jídla
  • předcházet nemocem
 • v 5. měsící výraznější pohyby – jdou cítit – komunikace pomocí kopání, reaguje na matčin stav
 • porod – perinatální období
  • po 40 týdnech těhotenství
  • zátěžová situace pro matku i dítě, jak psychicky tak i fyzicky
  • pro dítě obrovská změna – světlo, zvuky, chlad, změna prostředí

NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ

 • šestinedělí
 • 20 až 22 hodin denně spí
 • hned po porodu klesá váha, poté velký nárůst
 • dovývoj nervové soustavy, hlavičky
 • psychický vývoj – zvykání na nové prostředí a věci, křikem si přivolává pozornost
 • syndrom náhlého úmrtí
 • vidí pouze na 20 cm zřetelně
 • reaguje na známé zvuky
 • sladká chuť
 • podle čichu pozná matku, sladké vůně (kognitivní vývoj)
 • motorika založena na nepodmíněných reflexech – dýchací, vylučovací, pohybový
 • nepodmíněné reflexy od narození, ale postupně vymizí – sací, úchopový, potápěcí
 • nepodmíněné reflexy, které se projeví později – broukání, pláč se slzami
 • pohyby pomalé, trhané, nejsou cílené (senzomotorický)
 • schopnost se učit – známé podněty
 • projev temperamentu – pláčem, vynucováním si pozornosti

KOJENECKÉ OBDOBÍ

 • větší výška, hmotnost
 • 3x svoji původní váhu (8-10 kg, 75 cm)
 • motorika jemná – úchopový reflex do 3 měsíců vymizí, spontánně pohybuje rukama, koordinace pohybu a oka – cílené pohyby, úplná ve 12 měsících
 • motorika hrubá – cca ve 12 měsících chodí, prvopočátky leží, třetí měsíc zvedá hlavu, šestý měsíc zvedání s oporou, překulení na břicho, příprava na lezené, nejčastěji couvají (nejjednodušší), plazí se, později leze (devátý měsíc po čtyřech)
 • sledování všeho kolem sebe, zdokonalování zraku
 • 3-4 měsíc – záměrné sledování
 • šestý měsíc pohyb celým tělem
 • postupné uvědomování si vlastního těla (kognitivní)
 • kolem devátého měsíce rozlišuje význam slov (kognitivní)
 • sociální úsměv – napodobování výrazů matky

BATOLECÍ OBDOBÍ

 • přibývá výška i váha, ale už ne tak rapidně
 • vyrovnání poměru hlavy a těla
 • zdokonalování chůze bez opory
 • kolem 3 let i jízda na trojkolce apod.
 • rozšiřuje se životní prostor a snižuje se závislost na rodičích
 • rozlišování barev
 • rozvoj řeči – denně 10 nových slov
 • První ptací období – Co to je? – kolem 3 let
 • První období vzdoru – já chci, já nebudu, prosazuje si svou pomocí vzteku, ale neví, jak ho má ventilovat
 • nejvíce času tráví hraním – tzv. paralelní hra – hrají si sami
 • konstrukční hry – kostky
 • pohybové hry – hoňka, schovka
 • kolem 3/4 let chápou ‚jako‘

PŘEDŠKOLNÍ VĚK

 • roste převážně do výšky – ve skocích
 • poměr hlavy k tělu už vyvážený
 • zlepšování motoriky
 • přechod ke kooperativní hře – rozvoje konstrukčních her, rolové hry
 • zlepšení kreslení, rády tvoří – lepší manuální zručnost
 • jízda na kole, házení míče
 • vyhraňování praváctví a leváctví
 • rozšíření slovní zásoby, básničky, říkadla, písničky
 • komentují svoji činnost
 • Druhé ptací období –Proč? Jak? Na co to je? – učí se určité normy –semafor, manipulace s různými věcmi
 • myšlení názorové
 • časté lhaní – vymýšlejí si, uvědomují si normy a ví, že následuje trest
 • školka a kroužky se stejně starými dětmi
 • sociální učení – učení se nápodobou, osvojování si norem

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

 • růst hlavně do výšky
 • rozvoj pohybu, hodně ohebné (pružná, měkká páteř)
 • rozvoj motoriky – učí se psát
 • nástup na ZŠ, nový denní režim
 • psychický vývoj – rozvoj vnímání, především času (hodiny, včera, dnes, zítra)
 • soustředění se max 10/15 minut
 • od názorného myšlení (přemýšlí o tom, co vidí) ke konkrétnímu myšlení
 • dítě se osamostatňuje
 • rozvíjení kamarádství
 • hledání zálib, koníčků

PUBERTA

 • dívky mají pubertu dříve než chlapci
 • rychlý růst končetin – ‚klackovitá chůze‘
 • druhotné pohlavní znaky + mutace, menstruace
 • motorika – zhoršení hrubé motoriky i jemné motoriky
 • zlepšuje se vnímání
 • citová labilita i emoční labilita
 • zhoršená pozornost (bdělé snění)
 • Druhé období vzdoru – negativismus
 • morální absolutismus – já vím, co je správné
 • formálně logické myšlení (abstraktní pojmy, vytváření hypotéz, filozofování, diskuze o všem)
 • člověk se uzavírá do sebe, ale zároveň se i dívá na to, jak ho bere okolí (chce někam patřit) – socializace
 • první lásky

ADOLESCENCE

 • fyzický vývoj ustálený
 • vztahy dlouhodobé, vážnější stálejší
 • uvědomování si své odpovědnosti
 • důležitá rozhodnutí, zaměřování se na zájmy
 • vybírání si budoucího zaměstnání
 • zdokonalování koncentrace
 • schopnost si více pamatovat
 • argumenty pro obhajobu názorů
 • osamostatnění se

MLADŠÍ DOSPĚLOST

 • založení rodiny
 • nástup do zaměstnání, studium
 • ekonomická samostatnost
 • vlastní bydlení
 • výběr životního partnera

STŘEDNÍ DOSPĚLOST

 • pracovní výkony (vrchol kariéry) – nejvíce sil, odhodlání (po mateřské) – pracovní růst
 • péče o domácnost, rodinu
 • krize životního středu – začátek bilancování – dosáhli jsme všeho (v zaměstnání i rodině) a co teď; nebo naopak jsme své cíle nenaplnili a nevidíme šance, jak to zlepšit
 • nebezpečí alkoholismu, gamblerství → najít si koníčky, změna povolání

POZDNÍ DOSPĚLOST

 • klesá výkonnost – jak fyzicky tak psychicky
 • u žen výraznější (menopauza)
 • syndrom prázdného hnízda – odchod dětí atd. → manžele zjišťují, že už nemají společné téma, protože se už vše netočí kolem dětí
 • rozmazlování vnoučat
 • odchod do důchodu – pozitivní i negativní – finanční stránka, nuda, změna denního režimu

STÁŘÍ

 • výrazné fyzické a psychické změny
 • úbytek sil
 • zhoršení vnímání
 • gerontologie – věda o stáří
 • životní moudrost (vlivem věku tolik zkušeností, že získává nadhled) x senilita (‚zhloupnutí‘ v důsledku stáří)
 • bilancování života
 • strach ze smrti
 • přijmutí, vyrovnání se se smrtí
  1. odmítnutí
  2. hněv, vztek, závist
  3. vyjednávání
  4. deprese – zjištění, že je to opravdu konec
  5. smíření, souhlas

Teorie osobnosti podle Freuda

 • podle oblasti uspokojení libida (nejsilnější pud sexuální)
 1. orální
  • první rok života
  • oblast uspokojení se pohybuje v ústech (kojení)
  • může se vyvinout orální osobnost – kouření, okusování nehtů, alkoholismus, přejídání
 2. anální
  • období 2 až 3 let
  • uspokojení směřuje k vyměšování – trest / odměna
  • anální osobnost – zadržování věcí – sběratelství, pořádkumilovnost, pedantní člověk
 3. falické
  • období 3 až 5 let
  • ecologení zóna přesunuta do genitálií, objevování druhého pohlaví
  • klíčové období – vznik nejvíce problémů
  • 2 komplexy
    1. Oidipův komplex
     • syn miluje matku a otce bere jako soka
     • kastrační úzkost – strach, že přijde o penis
     • často vybírání ženy stejné jako matka
    2. Elektřin komplex
     • dcera obdivuje matku, ale zjistí, že nemá penis a závidí otci
     • méně časté než Oidipův
  • vyřeší se identifikací s osobou stejného pohlaví
 4. latentní
  • období 6 až 11 let
  • erotogenní zóna se neventiluje
 5. genitální
  • období 12 a více let
  • puberta, orientace na oblast genitálií, aktivace sexuálního pudu
  • hledání kontaktu s opačným pohlavím
  • teorie často kritizována – zkoumal neurotické pacienty, končí v období puberty, velmi jednostranná (ne působení společnosti, diskontinuální vývoj – ne průběžně)
  • v každém období může dojít k problému – řešení podle ochranných mechanismů
   1. potlačení – neřešíme problém, utíkáme před ním
   2. fixace – ustrnutí na nižším stupni vývoje, řeším problém pomocí toho, jak by ho řešil nižší stupeň, negativní, krátkodobé řešení
   3. regrese – návrat k nižšímu stupni vývoje
   4. sublimace – převedení libida do oblasti, která je společností uznávána (umění), ventilovat problém v jiné činnosti – pozitivní myšlení

Piagetova teorie kognitivního vývoje

Jean Piaget –

 • biolog a představitel kognitivní psychologie
 • Předpokládal, že si děti v rámci vývoje vytvářejí pracovní teorie o okolním světě a jeho fungování
 • Používají k tomu procesy asimilace a akomodace
  • Asimilace – Dítě začlenuje své chování do již daných schémat (saje prs>napije se>saje všechno s pocitem že se napije)
  • Akomodace – Vnitřní přebudování dostupných schémat (schéma pití: ne všechno sání dává pití>pití se nalézá třeba v hrnečku>nové schéma>nová asimilace schématu)
 • Celkem 4 základní etapy vývoje poznání od narození do 11 let
  • Senzomotorické stádium (0 – 1,5 let):
   • vše se točí okolo smyslů a motorické činnosti
   • Dítě se všeho dotýká a experimentuje s okolím, silný egocentrismus
   • Předměty pro ně nejsou trvalé (mamka schová tvář do dlaně a tím ji zmizí)
   • mamka odejde a dítě ji hledá -> kruhová reakce = dokola opakovaný sled činnosti, jejímž ukončením vznikne nová potřeba
  • Před operační stadium (1,5 – 7 let):
   • Dítě si na něco hraje (máma, doktor…)
   • stálá tendence k egocentrismu (zakrývá si oči, myslí si že ho tak nikdo nevidí)
   • nedokonalé myšlení
   • Dítě si myslí že řada 10 lentilek jich obsahuje více než hromádka, kternou z nich před ním shrneme
  • Stadium konkrétních operací (7 – 11 let):
   • již vyřeší příklad s lentilkami
   • dokáže zohlednit jiné uhly pohledu (to co vidím z okna já, nevidí máma z kuchyně)
   • efektivněji třídí předměty
   • chápe vztah příčiny a následku (jsem hodná, dostanu zmrzku)
  • Stadium formálních operací (11 a více let):
   • učí se pracovat s myšlenkami a abstraktními pojmy
   • vrchol myšlení nastává v 15ti letech

Erik Eriksson vývojová teorie:

 • vývoj člení až do smrti (8 fází) → měníme se až do konce života
 • Stadium Věk Krize Ctnost
  • 1. orálně smyslové do 1 roku základní důvěra x nedůvěra naděje
   • úkolem dítěte je získat pocit důvěry v život a ubránit se proti pocitům nejistoty
   • odpovídá orálnímu období u Freuda
  • 2. muskulárně-anální 1-3 roky autonomie x stud síla chtění
   • odpovídá análnímu stádiu u Freuda
   • úkolem je zvládnout rozpor mezi svými pocity autonomie (nezávislosti) a pocity studu, které vyplývají ze závislosti na okolí a jejich požadavcích
  • 3. pohybově-genitální 3-6 let iniciativa x vina záměr
   • odpovídá falickému období u Freuda
   • úkolem je vyřešit konflikt mezi vlastní iniciativou a pocity viny nad zamýšlenými i skutečnými cíli
   • začíná se vyvíjet svědomí
  • 4. latentní 6-12 let výkonnost x méněcennost kompetence
   • odpovídá období latence u Freuda
   • úkolem je osvojit si pocit vlastní snaživosti ve školní práci a ubránit se pocitům méněcennosti
  • 5. adolescence 12-19 let identita ega x zmatení rolí poctivost
   • odpovídá genitálnímu období u Freuda
   • úkolem je hledání vlastní identity a boj proti pocitům nejistoty o své vlastní roli mezi lidmi
  • 6. raná dospělost 20-25 let intimita x izolace láska
  • 7. střední dospělost 26-64 let generativita x stagnace péče
  • 8. pozdní dospělost nad 65 let integrita ega x zoufalství moudrost

PROJEKČNÍ METODY

 • dynamické charakteristiky osobnosti (potřeby, zájmy, postoje, názory, problémy, konflikty, vztahy..)
 • minimalizace možností záměrného zkreslení výsledků
 • projekce – vytahovat ven
 • nejstarší kresebné projevy – tzv. expresivní techniky – vědomé a nevědomé rysy osobnosti
  • volné kresby
  • doplňování začatých kreseb
  • malby pomocí prstů a spontánního čmárání
  • témeatické kresebné techniky -> kresba postav
 • diagnostika dětského intelektu

DEPRIVACE, FRUSTRACE

  • souvisí s potřebami, hodnotami i postoji
  • deprivace – strádání
   1. citová deprivace
    • vzniká u dětí bez rodičů, chybí jim péče a láska
    • v rodinách, kde je špatné zázemí, rodiče nemají čas na své děti
    • syndrom separační úzkosti – u dětí, které byly v útlém věku hospitalizovány na delší dobu bez rodičů → panický strach z bílých plášťů apod.
   2. senzomotorická deprivace
    • nemá zvukové nebo zrakové podněty z okolí
  • deprivační syndrom – pokud deprivace trvá delší dobu
   1. apatie
    • nezájem, nulová motivace; když se rodiče dětem nevěnují
   2. hyperaktivita
    • hlučné, neklidné, nedokáže se soustředit
  • frustrace – vzniká, pokud jsou zmařeny naše cíle (nadhodnocování našich cílů)

 

 • řešení frustrace

 

  1. útěk do fantazie
  2. apatie – rezignace
  3. regrese – zůstání na nižším stádiu (návrat do práce po autonehodě)
  4. projekce – promítnu svoji chybu na někoho jiného (bezdůvodně)
  5. agrese – přenesu problém na někoho jiného – fyzicky i psychicky ubližuju (vandalismus)
 • → negativní a krátkodobé řešení
 • lepší je problém pojmenovat a vyhledat pomoc odborníka

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://fileml.com/file/A6h8765

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *