přírodní podmínky:

 • pobřežní nížiny: pobřeží Atlantského oceánu a Mexického zálivu, Mississippská
 • Appalačské pohoří: od Alabamy až k zálivu sv. Vavřince
 • centrální roviny: Velký kaňon, nejnižší bod kontinentu Údolí smrti (-86m), Nevadská poušť
 • Velké prérie: rozsáhlá oblast, nejúrodnější zemědělské oblasti
 • Skalnaté hory (Kordillery): nejdelší pohoří
 • průlivy: Beringův, Davisův
 • pohoří: Skalnaté hory, Aljašské hory, Mackenziovo pohoří, Sierra madre oriental a occidental
 • ostrovy: aleuty, velké antily, Baffinův ostrov, ovy Královny Alžběty, Viktoriin ostrov, Newfoundland, Hawaii
 • moře: Čukotské, Beringovo, Sargasové, Beaufortovo, Baffinovo, Labradorské
 • zálivy: Aljašský, Hudsonův, Mexický, Sv. Vavřince, Kalifornský
 • pouště – gilská a mohvaská
 • Tichooceánské pobřeží: systém hor od Aljašky k jižní Kalifornii (sopečná oblast: Sierra Nevada, Kaskádové pohoří)
  • nejvyšší bod Mount Mc Kinley (Denali) 6194 m) – Aljaška
  • řeky: Mississippi, Missouri, Tenessee, Colorado, Rio Grande, sv. Vavřinec
  • jezera: na hranicích USA a Kanady: Hořejší (největší), Michiganské, Huronské, Ontario (odtéká řeka sv. Vavřince, ústí Niagara), Erijské (odtéká řeka Niagara (Niagarské vodopády)
  • nejstarší národní park: Yellowstone (1872)

podnebí:

   • sever: polární a subpolární podnebí
   • střed: mírný pás
   • jih: subtropické podnebí
   • Kalifornský proud: studený
   • Tichomořský proud: teplý

 

Kanada

 • jedna z nejnižší hustoty zalidnění 3 obyvatelé /km2
 • znak: javorový list
 • název Canada: z řeči prvních národů – konkrétněji kmene Huronů – a zní kanata a do češtiny jej lze přeložit jako “vesnice”, “uskupení vesnic” či “osídlení”

státní zřízení: federativní charakter, v čele  Alžběta II, Commonwealth

hlavní město: Ottava – ležící na řece Ottavě, má asi 800 000 obyvatel, politické a správní středisko státu

státní správa: federální charakter, 10 provincií a 3 teritoria (Yukon, Nunavut, SZ teritorium)

měna: kanadský dolar

rozloha: 9 984 670 km², 2. největší na světě

počet obyvatel: 30 mil.

národnostní složení: 40% Kanaďané, 20% Angličané, 16% Francouzi, Němci, Nizozemci…. 2% původní obyvatelé

– multikulturní, multietnická země, pozitivní vztah k přistěhovalectví

náboženství: 80% křesťanství

úřední jazyk: angličtina, francouzština (24%)

nejvyšší hora: Mount LoganYukon (5959 m n. m.)

ekonomika:

 • člen G7, NATO, OECD, NAFTA, patří mezi nejvyspělejšími zeměmi světa
 • největší koncentrace průmyslu na JV – pohraničí s USA, oblast Velkých jezer, mezi městy Montréal  – Toronto
 • silná propojenost (závislost) ekonomiky s USA
 • obrovské zásoby nerostných surovin: ropa + zemní plyn (Edmonton, delta Mackenzie), železná ruda (Labrador, Hořejší jezero, Newfounland), nikl + titan + měď (Alberta, Manitoba), uran (jezera Athabaska a Velké Medvědím, Port radium a uranium city), zinek, zlato, diamanty, dřevo
 • světově významná těžba dřeva, 1sv. výroba novinového papíru
 • silná imigrace, příliv mozků
 • dodávka zbraní do Evropy během 2sv.
 • turistický ruch
 • výroba celulózy v tajgách
 • elektrotechnika
 • vodní en.: 60%, jaderné: 17%
 • vnitrozemí – prérie: obilnice světa, pšenice, kukuřice, velké přebytky plodin → prodej do zahraničí
 • Východ: ¾ koncentrace obyvatel, strojírenství, hutní + dřevařský + papírenský prům., cestovní ruch (Niagárské vodopády), Montreal, Toronto, Quebec, Halifa, Hamilton
 • Střed: prérie (obilnice a chov skotu), Winnipeg (letecký prům.), Edmonton (petrochemie), Calgary, Port Radium, Uran City
 • Západ: hory, lesy, cestovná ruch, národní parky (Josper, Bonff), Vancouver (přístav, dřevařský prům.)

 

Ekonomické oblasti

 1.       Východ

       Průmyslové těžiště země.

       ¾ koncentrace obyvatel.

       Strojírenství, hutní, dřevařský, papírenský průmysl.

       Cestovní ruch (Niagarské vodopády).

       Quebec, Ontario – Frankokanaďané.

       Montreal – 3,5 mil. obyvatel.

       Toronto – největší a nejdražší město, 4 mil. obyvatel, televizní věž, součást zlaté podkovy.

       Quebec – Halifax, Hamilton, Sadbury.

 1.       Střed a západ

       Od Winnipežského jezera k horám.

       Prérie – obilnice (kukuřice, obilí) a chov skotu.

       Winnipeg – letecký průmysl.

       Edmonton – petrochemie.

       Calgary.

       Port Radium, Uran City – těžba uranu.

 1.       Západ

       Cestovní ruch – hory, lesy, národní parky (Jasper, Banff).

       Málo obyvatel.

       Vancouver – přístav, dřevařský průmysl, vysoká kvalita života, drahé město, filmy.

 

historie:

 • původní obyvatelé: indiáni (např. kmen Irokézové, Huroni), sever eskymáci (překlad požírači masa) neboli Inuité (severní lidé, dnes používaný politicky korektní název)
 • v 90. letech 20. století zřízeno nové teritorium Nunavut (území pod přímou správou Inuitů, povolen lov, vlastní správa atd.)
 • první Evropané v 11. století: Vikingové Leiv Ericson na ostrově Newfoundland, zde osady až do 14.-15.století!
 • Kanada francouzskou kolonií (v 18. stol.) dobytí Angličany, dodnes západní část provincie Quebec (druhé největší frankofonní město světa) – úřední řeč francouzština, tendence k odtržení od zbytku Kanady, již 2x neúspěšné referendum   
 • člen Commonwealthu (britské společenství národů)

 

USA

státní zřízení: prezidentská federální republika, prezident Donald Trump (se schválením senátu jmenující vládu a další úředníky, spravující federální právo, vetující návrhy zákonů a velící armádě)

hlavní město: Washington D.C.

státní správa: 50 států, 2 pol. strany Demokraté, Republikáni

– ekonomicky, politicky nejvlivnější země světa

-Spojené státy se skládají z 50 států, federálního území s hlavním městem a sídlem vlády a Kongresu (District of Columbia), přidružených států s vnitřní samosprávou (PortorikoSeverní Mariany a další) a samosprávných území Spojených států (GuamPanenské ostrovyAmerická Samoa a další).

-nejvyšší základní orgán: Kongres (sněmovna reprezentantů + senát = moc zákonodárná, která určuje federální zákony, vyhlašující války, schvalující mezinárodní dohody a federální rozpočet; nejvyšší soud USA + níže postavené federální soudy jmenované prezidentem se svolením senátu jež právo vykládají a určují platnost zákonů podle ústavy = moc soudní)  

rozloha:  9 631 214 km² , 3. největší na Světě

počet obyvatel: 303 mil.

měna: americký dolar (USD)

nejvyšší hora: Mount McKinley (6 194 m n. m.)

nezaměstnanost: okolo 6% u černochů okolo 12%

národnostní složení: převažuje populace evropského původu

 • 80% bílí
 • 12% afroameričané (východ a jv, Washington D.C – 2/3 obyvatel, Detroit, Atlanta)
 • 11% hispanoameričané (jz, západ, potomci přistěhovalců z Mexika, Kuby, Kolumbie)
 • 3% asiaté (západ, Japonsko, Čína – „Chinatown“)
 • 2% Židé
  • nezanedbatelná migrace z Latinské Ameriky, odhad 18- 30 mil. nelegálních pracovníků, v některých jižních státech již nadpoloviční většina tzv. Latinos (hlavně z Mexika), ekonomika závislá na levné pracovní síle, zaměstnání s nízkou kvalifikací, komunity, počet v budoucnosti rychle poroste

náboženství: 55% protestanti, 24% katolíci, 5% mormoni, 2% židé

úřední jazyk: angličtina

osídlení:

 • 75% obyvatel žije ve městech, odlišná struktura od Evropy
 • nerovnoměrné rozložení obyvatel
 • megalopole (propojení aglomerací): Chi – Pits – Detroit, Bo – Wash -NY, San – San
 • NY 18 mil. , Los Angeles 15 mil.
 • 1/5 obyvatelstva změní během svého života trvalý pobyt
 • vysoký stupeň urbanizace (80-90%)
 • 40 aglomerací s více než 1. mil. obyvatel

ekonomika:

 

 • největší ekonomika světa, stálý růst, bezkonkurenční ekonomický gigant
 • 75 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje ve službách (terciér)
 • v průmyslu asi přes 30% (sekundér)
 • zemědělství asi 3%

 

 • 1/3 HDP světa
  • obrovské surovinové zásoby: přesto dovoz ze zahraničí (nižší cena, ložiska ve vnitrozemí)
  • ropa: Mexický záliv, Texas, Aljaška. Největší dovozce ropy ze zahraničí!!, 3. místo v produkci
  • diverzifikace dovozu:z více zdrojů, minimalizovat závislost na jednom regionu (Nigérie, Venezuela, JZ Asie…- z těchto důvodů spolupráce i s nedemokratickými režimy, navzdory boji za světovou demokracii… )
  • kovy: vnitrozemí- Skalnaté hory
  • železná ruda: Velká jezera – Hořejší: Chicago – hutnictví
  • černé uhlí: Apalačské pohoří, SV, Z od Mississippi
  • bauxit: Mexický záliv, Columbie, Tennessee, Ohio, dovoz z Jamajky
  • polymetaly: Kordillery (2. místo v těžbě mědi)
  • sůl, síra: ústí Mississippi
  • fosfáty: Florida
  • vápenec: jezero Michigan
  • strojírenství 40%
  • dopravní průmysl: letadla, automobilový, raketový
  • elektro: Silicon Valey (San Francisco)
  • petrochemie: přes 200 rafinérií (3/4 v Mexickém zálivu)
  • na území USA nebyla nikdy válka (Sever X Jih : 1861-1865)
  • těžily z válek v Evropě (dodávky zbraní, obchod, velký odbyt)
  • po válce Marshallův plán
  • odliv mozků z Evropy, příliv imigrantů
  • nadnárodní společnosti: McDonald, Microsoft, IBM, Google, Yahoo, Coca-Cola, Exxon Mobil…
  • koncentrace kapitálu: rozvoj dopravy a petrochemie, vznik monopolu (1896)
  • mopolizace: spojení výrobních podniků + finančního kapitálu
  • rodinné klany: Morgan, Ford, Rodchild
  • spadá do NAFTY => ekonomická spolupráce S.Ameriky (USA,KAN,MEX)
  • ropná krize 70.let
  • ekonomická krize 80. let a rok 2008

ekonomické oblasti:

 • severovýchod USA „Boswaš“: velká koncentrace průmyslu i obyvatel, cestovní ruch, 10 km průmyslový pás – kde žije 50. mil. ob,
  • Boston – 600. tís. ob, Harvard, Bostonské pití čaje
  • Portland – přístav
  • N. Y. – 22. mil. ob, globální metropole, finanční centrum světa, cestovní ruch, sídlo OSN, Socha svobody, Tavící kotel (150 národnostní)…
  • Philadelphia – přístav v Pensylvánii, podepsána Deklarace nez., kdysi hlavní město USA, 5. mil. ob
  • Pittsburg – ocelové srdce, finančnictví, bankovnictví
  • Washington DC: hlavní město, Capitol, sídlo Kongresu, Lincolnův památník, památník obětem válce ve Vietnamu, Bílý dům, Pentagon…
 • megalopole okolo Velkých jezer „Čipis“: prudký růst, velká koncentrace obyvatel,
 • „Chipits“ – Chicago, Pittsburg
 • Detroit – nejvýchodnější město státu Michigan, sídlo Fordu + GM + Chrysler, město motorů, 5. mil. ob., vysoká nezaměstnanost okolo 14%, přístav
 • Chicago – zelené město, výroba letadel (Boeing), 10. mil. ob., prohibice (Al Capone), jedno z nejvýtíženějších letišť, Sears Tower
 • Indianopolis – hlavní město státu Indiana
 • megalopole „San Sen“: velmi vysoké HDP, technologické parky, mikrotechnika, navigační a jiné součástky pro letecký průmysl, Kalifornie jako nejsilnější stát
 • Los Angeles – filmový průmysl, laboratoře, kulturní centrum, cestovní ruch, 9. mil. ob., Beverly Hills, sídlo McDonald + Disneylandu, Hollywood, chodník slávy
 • Las Vegas – herny, kasína, cestovní ruch, 0,5 mil. ob., leží v Mohavské poušti
 • San Francisco – finanční + obchodní centrum, Golden Gate Bridge, Alcatraz, Silicon Valey
 • San Diego – lodě, letadla
 • Seattle – letecký a raketový průmysl (Boeing)
 • Salt Lake City – sídlo Mormonů, OH
 • megalopole Florida + Mexický záliv: ropa, plyn, uhlí, sůl; bavlna, tabák, ovoce, arašídy; cestovní ruch; kosmický a raketový průmysl (NASA)
 • Florida – cestovní ruch, hlavní město Tallahasse, největší města – Jacksonville, Miami, hurikány a tornáda, Orlando – rakety, kosmický prům. – Mys Caneveral, Everglades
 • New Orleans – hurikán Katrina
 • Houston – NASA, petrochemie, 10. největší přístav na Světě
 • Dallas – hlavní město státu Texas, 1,2 mil. ob.
 • Memphis – narozen zde Elvis Presley, zavražděn M.L.King (1977)
 • Atlanta – sídlo Coca-Coly

zemědělství:

  • 2,5 -3% ekonomicky aktivních obyvatel, (1 zemědělec uživí 500 lidí!!)
  • 2% HDP
  • vysoký stupeň mechanizace, spotřeba hnojiv, geneticky upravené plodiny, 15 % produkce světa, soběstačnost
  • živočišná výroba asi 55% (skot: farmy, ranče na V. pobřeží – 1. místo v mase a mléce; prasata v corn belt – 2. místo; drůbež, kožešiny, rybolov)
  • 60% osevních ploch => zemědělství na velké ploše
  • extenzivní zemědělství
  • specializace regionů na plodiny tzv. „pásy“ (angl. Belt)
   • corn belt: Ohio, Indiana, Iowa, kukuřice, zelenina, chov skotu
   • wheat belt: pšenice – 2.místo na Světě, na S a J lemuje kukuřičný pás, (Kansas. S. a J. Dakota) – prérie
   • cotton belt: J a JV USA, subtropický pás: bavlník – 2. místo na Světě (Kalifornie, Arizona), tabák (Virginie, Karolína), rýže, sója – 1. místo na Světě, chmel, podzemnice, slunečnice…
   • Kalifornie: citrusy, víno, mandle

 

Přírodní podmínky

 

 • Poloostrovy
 • USA málo členité.
 • Long Island, Aljaška, Aleuty.
 • Florida.

 

 

 

 • Pohoří

 

  • Nejvyšší hora je Mt. McKinley (6 194 m. n. m.).
  • Kordillery = táhnou se celou S. Amerikou = 16 000 km.
  • Skalnaté hory.
  • Apalačské pohoří – Mt. Mitchel.
  • Sierra Nevada – Mt. Whitney.

 

 

 • Nížiny, plošiny, pouště

 

–        Velká pánev

–        Koloredská + Kolumbijská plošina

–        Gilská + Mohavská poušť

–        Mexická plošina

–        Laurentinská plošina

–        Velká prérie

–        Pobřežní nížina

–        Mississippská nížina

–        Atlantská nížina

–        Arktická nížina

 

 • Hydrologie

–        Mississippi – nejdelší řeka (4 075 km)

–        Missouri, Arkansas – chudé na vodu, přítoky Mississippi.

–        Yellowstone – odvodňuje národní park.

–        Ohio, Tennessee.

–     Mississippi + přítoky + průplavy + Velká jezera = nejdokonalejší dopravní     systém = 28 000 km.

–        Columbia, Yukon, Colorado.

–        Velká jezera:

 1. a)      Hořejší – největší jezero.
 2. b)      Michiganské – celé na území USA.
 3. c)       Huronské
 4. d)      Erijské
 5. e)      Ontario – nejmenší jezero.

–        Mezi Ontariem a Erijským jezerem Niagarské vodopády.

–        Z nich vytéká řeka Sv. Vavřince do zálivu Sv. Vavřince.

 

 

 • Národní parky

 

–        Yosemitský, Yellowstone, Sequiona.

 

 

 • Podnebí

 

–        Všechny podnebné pásy.

–        Mořské proudy – teplý Golfský proud (začína v Mexickém zálivu)

   – studený Labradorský proud.

 

historie:

 • objevena roku 1492 Kryštofem Kolumbem
 • od počátku 17. století osidlování Američany → r. 1604
 • založena 1. osada, postupně 13 osad = základ USA
 • 16.12.1773 – Bostonské pití čaje => protest americký kolonistů proti britskému impériu
 • r.1776 deklarace nezávislosti, zahájení expanze na západ k Pacifiku („Go West Young Man!“)
 • 1787 ústava
 • 1861-1865 občanská válka Sever X Jih
 • 1867 – odkoupení Aljašky od Rusů za 7,2 mil. dolarů
 • v 19. stol odkoupení Kalifornie a Aljašky od Ruska, Louisiany od Francie, dobytí JZ ve válce s Mexikem – hranicí řeka Rio Grande, konec 19. stol válka se Španělskem o Kubu, Portoriko, Filipíny a Guam
 • 1.sv válce byla USA neutrální
 • 1920 – prohibice
 • 1929-1933 hospodářská krize, nastupuje Roosvelt
 • po 2.sv válce Marshallův plán
 • 1945 po 2.sv válce založena organizace OSN
 • 1949 – NATO
 • 1963 – zavražděn Kennedy, invaze na Kubu (Karibská krize). válka ve Vietnamu
 • 1969 – přistání na Měsíci (Amstrong)
 • 70. léta ropná krize, OPEC diktuje ceny ropy
 • 1990 krize v Kuvajtu a Iráku
 • několik přistěhovaleckých vln (Angličané, Irové,  Němci, Nizozemci, Poláci, …Japonsko, Mexiko) označení Melting Pot = tavící kotel národů

 

Doprava

 •          Všechny druhy dopravy, kvalitní dopravní systém.
 1.       Železniční
 •          Hustá železniční síť.
 •          Významná role při dobývání západu.
 •          Transkontinentální tahy.
 •          Větší význam nákladní dopravy než osobní.
 1.       Automobilová
 •          Velmi rozvinutá.
 •          Kvalitní dálniční úseky.
 •          Nejvyšší stupeň automobilizace = počet lidí na 1 auto 1,6.
 •          Panamerická dálnice= nejdelší dálnice, Aljaška – Punta Arenas.
 1.       Letecká
 •          Přeprava osob.
 •          Rychlé spojení.
 •          Velké vzdálenosti.
 •          Asi 15 000 letišť, významné společnosti.
 •          Větší význam osobní přepravy.
 •          Největší letiště – NY, Chicago.
 1.       Vnitrozemská
 •          Vodní – Velká jezera + Mississippi + Sv. Vavřinec + kanály.
 •          Přístavy – Duluth, Detroit, Chicago.
 1.       Námořní
 •          Propojení s vnitrozemskou.
 •          Kabotáž = námořní doprava v rámci jednoho státu.
 •          Přední místo v tonáži.
 •          Největší přístavy – Houston, Philadelphia, New Orleans.
 1.       Potrubní
 •          Hustá síť.
 •          Ropa, plyn, chemikálie.
 •          25 % nákladní dopravy – Exxon.

 

Mexiko – Spojené státy mexické

státní zřízení: federální republika, prezident Felipe Calderón

hlavní město: Ciudad de México – skoro 20 mil. ob., zde žije 1/5 obyvatel

státní správa: 31 států

měna: mexické peso

rozloha: 1 964 375 km² (13. na světě)

počet obyvatel: 106 mil. ob.

úřední jazyk: španělština

-nezávislost v roce 1821, v roce 1824 vyhlášení republiky

-1846-48 válka s USA, Mexiko podstoupilo Kalifornii, Utah, Nevadu, Arizonu a Nové Mexiko

-vysoký přírůstek ob., vysoká urbanizace

– nerovnoměrné rozmístění

-favely => chýše na předměstí pro chudé

-vysoká emigrace do USA

přírodní podmínky:

 • od severu k jihu Kordillery: Sierra Madre Occidental a Sierra Madre Oriental
 • středem probíhá vulkanické pásmo (zemětřesení)
 • nížiny jen podél moře a na poloostrově Yucatán
 • sever a střed pouště a polopouště
 • sopečná činnost – Popocatépetl, Citlaltépetl (5636 m n. m.)

podnebí:

 • většina Mexika leží v subtropickém pásu, jen jižní část v pásu tropickém

národnostní složení: 60% mestici (míšenci bělocha a indiánky), 23% běloši, 17% indiáni (původní obyvatelé Aztékové a Mayové)

náboženství: 90% katolíci, 6% protestanti

ekonomika:

 • do 80. let 20. století bylo Mexiko zaostalou zemí, převládalo zemědělství, nyní nově industrializovaná země, USA využívá levné pracovní síly
 • těžba: stříbro – 2.místo na Světě, měď, ropa (OPEC) a zemní plyn (PEMEX), strojírenství, textilní průmysl
 • průmysl: investoři z USA (montážní dílny)
 • závislost na USA, 80% výrobků míří do USA
 • zemědělství: kukuřice, pšenice, fazole, bavlna, agáve (tequila), banány
 • nejvyspělejší oblast: území hlavního města
 • zadluženost, inflace
 • turistický ruch: pobřeží, pláže (Acapulco)
 • nejchudší: Chiapas (Indiáni)
 • organizace NAFTA: severoamerická zóna volného obchodu (Kanada + Mexiko + USA), zrušeno clo, propojení ekonomik

 

Státy střední ameriky – „banánové republiky“

 • 7. nezávislých států
 • asi 103 mil. ob.
 • hospodářsky rozmanité, různá ekonomická úroveň
 • monokulturní zemědělství: banány, káva, třtina, citrusy
 • Belize – Belmopan
 • Guatemala – Guatemala
 • Salvador – San Salvador
 • Honduras – Tegucigalpa
 • Nikaragua – Managua
 • Kostarika – San Chose
 • Panama – Panama City; 1914 vybudování průplavu, příjmy z průjezdu, vysoká tonáž, COLON – svobodné pásmo, zahraniční firmy
 • organizace:
  • caricom – karibské společenství
  • carifta – karibské zóny volného obchodu
  • mcca – středoamerický společný trh
  • sica – středoamerický integrovaný systém

 

Státy Velkých Antil

 

 • Bahamy – Nassau
 • Jamajka – Kingston
 • Portoriko – San Juan
 • Dominikánská republika – Santo Domingo

 

 

Kuba

státní zřízení: socialistická republika, předseda rady státu a předseda rady ministrů Raúl Castro Ruz

 • jediný levicový stát na západní polokouli

hlavní město: Havana

měna: Kubánské peso

 

národnostní složení: pouze Kubánci

náboženství: ateisté, katolíci (oficiální čísla nejsou)

úřední jazyk: španělština

přírodní podmínky:

 • Kuba je největším ostrovem souostroví Velké Antily
 • většina povrchu: nížiny

podnebí: tropické

ekonomika:

 • průmysl: těžební (nikl, ropa), biotechnologický, mangan, chromové + měďené rudy
 • zemědělství: cukrová třtina, káva, tabák, citrusy, rumové esence
 • služby: turistika

 

Státy malých Antil

 

 • Barbados – Bridgetown
 • Trinidad a Tobago – Port-of-Spain
 • Grenada – Saint George’s
 • Kajmanské ostrovy – George Town

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *