Dělení Bohatý Sever x Chudý Jih

 

 • v rozvoji společnosti dochází v posledních desetiletích k trvalému růstu nerovnoměrnosti ve světě (tzv. rozevírání nůžek)

 

 • spotřeba energie a využívání surovin v bohatém světě prudce roste, zatímco chudoba většiny obyvatelstva světa se prohlubuje

V dnešní době, díky ukončení tzv. studené války zaniká politické dělení světa na Východ (Sovětský svaz,  jeho satelitní státy a spojenci) a Západ. Stále častěji se setkáváme se sociálním dělením na bohatý Sever a chudý Jih.

 

 • obyvatelé Jihu představují většinu obyvatelstva světa, spotřebovávají však nepatrnou část surovinových zdrojů
 • životní úroveň je velice nízká
 • přírodní a lidské zdroje chudých zemí nešetrně využívají ve svůj prospěch země či firmy bohatých zemí

 

Jih

80% obyvatel světa

18 % HDP světa

26 % spotřeby energie

15 % výdajů na vzdělání

65 % uprchlíků

95 % světových konfliktů

Sever

20% obyvatel světa

82 % HDP světa

74 % spotřeby energie

85 % výdajů na vzdělání

35 % uprchlíků

5  % světových konfliktů

Jádrové oblasti

 

 • Mají klíčovou roli v ekonomice a politice státu (světadílu).

 

  • Znaky – obrovská koncentrace lidí, průmyslu, obchodu, dopravy.

 

 • Oblasti, které mají příznivé podmínky pro život – klima, kultura.
 • Hlavní dopravní uzly, výzkumné kapacity, vysoký stupeň služeb.
 • Nejvyspělejší státy světa – USA, Německo, Japonsko, Francie, VB.
 • Typické sídelní znaky:
 • Aglomerace
 • Město a jeho okolí.
 • Jádro = velké město (nad 100 000 obyvatel) + zázemí = malá města.
 • Konurbace
 • Spojení dvou a více aglomerací.
 • Více jader = měst stejné velikosti.
 • Př. Hornoslezská pánev – 11 stotisícových měst – největší Katowická konurbace.
 • Megalopole
 • Spojení dvou a více Konurbací.
 • Obrovské souvislé zastavěné prostředí – USA, Japonsko.
 • Středně rozvinuté státy
 • Střední Evropa a Rusko, Jih Latinské Ameriky (Brazílie, Argentina, Uruguay, Chile), Střední Amerika (Karibská oblast), JAR, JV Asie (Malajsie, Thajsko, Singapur), část JZ Asie (Turecko, Libanon, Kuvajt, Katar).
 • Světové jádrové oblasti
 • Severní Amerika, Japonsko, Západní Evropa.
 • Severovýchod USA (zasahuje i do Kanady)
 • 2 megalopole.

 

 1. Chipits – Chicago, Pittsburg, Detroit, Toronto, Cleveland.
 2. Boswash – Boston, Washington, NY, Philadelphia, Baltimore.

 

 • Velká koncentrace severoamerického průmyslu – hutnictví, dopravní a chemický průmysl.
 • Důležité dopravní linky – letecké, námořní i silniční.
 • Světová centra obchodu, financí a světové politiky.
 • 180 mil. obyvatel (víc než 1/3 Američanů).
 • Tichomořské pobřeží
 • Kalifornie, jiné státy USA i Kanada.
 • Konurbace (skoro megalopole) San – Sen – San Francisco, San Diego, LA.
 • Nejmodernější technologie, nejrychlejší rozvoj – Silicon Valley.
 • Petrochemie, letecký průmysl (Boeing), zbrojní výroba.
 • Japonsko
 • Konurbace Tokajdó – průmyslový pás od Tokia až na ostrov Kjúšú.
 • Další konurbace: Tokjo – Jokohama, Nagoja – Gifu, Ósaka – Kobe – Kjóto, Kitakjúšú.

 

 

Periferní oblasti – okrajové.

  • Znaky – oblasti málo zalidněné, malého hospodářského významu, nepříznivé životní podmínky.

 

 • Oblasti s extrémními podmínkami jsou obydleny původním obyvatelstvem – generace navyklá na tyto podmínky.
 • Krajina je minimálně hospodářsky využita – není téměř narušena lidskou činností.
 • Polární oblasti a tundry – extrémně chladné klima.
 • Rozvojové státy – země Afriky (výjimka JAR a Severní), JZ a Střední Asie, Andské státy Jižní Ameriky.
 • Země či regiony jsou v naprosté izolaci, bez rozvoje, nejvíce zaostalé části světa.
 • Vysoký podíl nekvalifikované práce, vývoz jedné suroviny či zemědělské plodiny (monokulturní zemědělství).
 • Jednostranná orientace na cestovní ruch z nejbohatších regionů.
 • Málo rozvinuté země
 • Čína, Severní Afrika, JZ Asie (Sýrie, Jordánsko, Irák), Východ Evropy (postkomunistické země – Rumunsko, Bulharsko, Moldávie, státy bývalé Jugoslávie.
 • Nejchudší země světa
 • Subsaharská Afrika (Etiopie, Čad, Kongo, Somálsko), Jižní Asie (Indie, Pákistán, Afghánistán), JV Asie (Vietnam, Barma, Kambodža).

 

Ukazatel HDP je zaměřen pouze na ekonomickou úroveň zemí a nezachycuje úroveň sociální, politickou, kulturní atd. Z těchto důvodů se můžeme setkat s ukazatelem:

Index Lidského Rozvoje

Human Development Index – HDI

Index HDI se vypočítá na základě:

 1. střední délky života (naděje na dožití)
 2. podíl gramotnosti
 3. průměrný příjem

použitím tohoto ukazatele budou na špici nejvyspělejších zemí světa: Norsko, Švédsko, Austrálie, Kanada, Nizozemí, Island, Spojené státy

Konflikty

 

 • mezistátní: ubývá
 • vnitrostátní: národnostní, náboženské, politické, separatismus, autonomie
 • světový terorismus
 • globální konflikty: studená válka, 1. a 2. světová válka

 

Evropa

 

 • Balkán: Kosovo – Srbsko
 • Kypr: Řecko – Turecko

 

Severní Amerika

 • jih Mexika: Chiapas – nejchudší část země

Jižní Amerika

 • Kolumbie: vláda X levicové vojenské jednotky

Afrika

  • Súdán: občanská válka jih (ropa) X sever

 

 • Kongo: boj o naleziště surovin, separatismus
 • Kongo – Rwanda – Uganda: „válka velkých jezer“
 • Rwanda: rwandská genocida: masové vraždy menšinového kmene Tutsiů v r. 1994
 • Libérie: občanské války (dříve)

 

  • Somálsko: občanská válka

 

 • Angola: občanská válka (dříve)
 • Nigerie: 270 národností

 

 

Asie

 

 • Izrael
 • 1948 – 1949: Palestinská válka: Izrael X Jordánsko,  Egypt, Irák, Libanon, Sýrie, Saudská Arábie
 • 1956 – 1957: Sinajská válka: Izrael X Egypt
 • 1967: Šestidenní válka: Izrael X Egypt
 • 1967: Opotřebovací válka: Izrael X Egypt
 • 1973: Válka Jom Kippur: Izrael X Sýrie, Egypt

 

 •  Irák
  • Arabové X Kurdové (menšina)
  • Sunnité X Šíité
  • Irák X USA
  • Irán: jaderné zbrojení

 

 • Sýrie: jaderné zbrojení
 • Kavkaz
 • Čečna X Rusko (hlavní město Groznyj je důležitou křižovatkou tras ropovodů a plynovodů)
 • Gruzie X Abcházie (autonomní republika v rámci Gruzie)
 • Arménie X Ázerbájdžán (spor o Náhorní Karabach, nyní patří Arménii)
 • Afghánistán
 • za původce teroristických útoků z 11. září 2001 označila Bushova administrativa Usámu bin Ládina a jeho organizaci Al-Kajda, která měla své hlavní základny v Talibanem ovládaném Afghánistánu. Bush dal afghánské vládě ultimátum, aby vydala bin Ládina Spojeným státům. A přestala podporovat teroristy zejména jejich výcvikové tábory.
 • od r. 2002 vojenská přítomnost USA
 • Kašmír
 • historické území a bývalé knížectví v Himalájích, dnes nárokované a spravované Indií, Pákistánem a částečně i Čínou

 

 • Barma (dnes Maynmar)
  • vojenská diktatura, vojenská junta obviňována z genocidy, vypalování vesnic, vraždění žen i dětí, mučení, znásilňování a deportace oponentů na nucené práce

 

 • Srí Lanka
 • spor mezi Sinhálci (původní obyvatelé) a Tamily, kteří usilují o nezávislost (přišli později jako britská pracovní síla)
 • příčinou problémů je rozdílné náboženství: Tamilové jsou hinduisté, Sinhálci buddhisté
 • Čína
 • Tibet, Ujgursko, hraniční nároky ve Východořínském a Jihočínském moří (X Japonsko), nároky na území v Indii, Mongolsku

 

Severní Korea: jaderné zbrojení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *