Rusko

státní zřízení: federativní republika prezidentského typu, prezident Vladimir Putin

hlavní město: Moskva

státní správa: 21 republik, 6 krajů, Židovská autonomní oblast, 10 autonomních okruhů, 2 města se zvláštním statutem (Moskva, Sankt-Peterburg)

rozloha: 17 075 400 km² (1. na světě)

počet obyvatel: 144 mil. (9. na světě, 2008)

hustota zalidnění: 8 ob./km2

vznik: 21.12.1991 rozpadem SSSR

Organizace – člen OSN, rady bezpečnosti, G7+1.

měna: rubl

přírodní podmínky:

 • 70% roviny (Ruská tabule)
 • Evropu a Asii odděluje pohoří Ural
 • vysoká pohoří na jihu: Velký Kavkaz (nejvyšší bod Elbrus 5642 m), Altaj, Ural – nejvyšší hora Narodnaja
 • velké řeky: Ob, Jenisej, Lena, Amur, Volha (v zimě zamrzají)
 • jezera: Ladožské, Oněžské, Bajkal (nejhlubší na světě 1637 m)
 • Rozlehlé území → polární, mírný i subtropický pás.
 • Kontinentální podnebí.
 • Vegetační pásy: polární pustiny, tundry, tajgy, lesostepi, stepi, polopouště.

podnebí:

 • rozlehlé území → polární, mírný i subtropický pás
 • kontinentální podnebí
 • vegetační pásy: polární pustiny, tundry, tajgy, lesostepi, stepi, polopouště

národnostní složení: 80% Rusové, 4% Tataři, 2% Ukrajinci, Čuvaši, Baškirové, Čečenci, Jakuti (na území Ruské federace se nachází přes 150 národů)

národy:indoevropské – Ukr., Běl., Lot., Lit., Mold., Tádž., Arméni

Altajské – příbuzní Turkům a Mongolům, Kaz., Uzbeci, Turk., Kyrg., Azerd.

Uralské – příbuzní Finům a Maďarům, rusifikace – Est., Karelové

Kavkazské – Gruzíní

 • všichni azbuka, Lit., Lot., Est = latinka

náboženství: 70% pravoslaví, 10% islám, 1% buddhismus

úřední jazyk: ruština a jazyky národní

11 milionových měst: Moskva, Petrohrad, Novosibirsk, Jekatěrinburg, Nižnij Novgorod, Samara, Omsk, Kazaň, Čeljabinsk, Rostov na Donu, Ufa

nerovnoměrné osídlení: Sibiř, Dálný východ (6,5 mil. ob.) vysidlování

 • počet obyvatel se několikrát měnil (30. léta)

 

Demografie + změny po roce 1990:

 

 • počet obyvatel Ruska se snižuje

 

  • nerovnoměré osídlení
  • Sibiř vysídlování
  • vysoková kojenecká úmrtnost

 

 • záporný přirozený přírůstek
 • střední délka ženy – 71,7 a muži – 58,3
 • krize:
 • muži pijí vodku (18l čistého alkoholu na osobu ročně) na západě (4-5l alkoholu na osobu)
 • počet alkoholů narostl o 830%
 • psychické problémy, muži neunášejí situace, očekávání zodpovědnosti, nejistota
 • je to dáno ruskou mentalitou – stát a silná osoba se stará a dává rozkazy
 • bezbřehá demokracie – nulová nebo velmi malá produktivita
 • drogy, špatný zdravotní stav, slabá lékařská péče
 • vysoká kojenecká úmrtnost, nízká životní úroveň

 

 

ekonomika:

 • po r. 1917 se komunistický režim zaměřil na rychlou industrializaci → preferování těžkého průmyslu a kvantity na úkor kvality
 • velké rozdíly mezi venkovem a městem
 • během SSSR se stavěli gigantická díla (stavěli to lidé z pracovních táborů)
 • nekvalitní výrobky, bez konkurence (RVHP)
 • investice a pokrok do energie, zbraní, kosmického průmyslu, velké výdaje do armády
 • slabá infrastruktura
 • slabý cestovní ruch, nedostatečná terciální sféra
 • málo potravin a spotřebního zboží
 • málo bytů, špatné zásobování
 • nejvyšší životní úroveň má Pobaltí, nejnižší má Sibiř a Dálný východ
 • mafie, korupce, špatná legislativa
 • v 90. letech se výrazně zhoršila ekonomická situace Ruska a jiných sovětských republik
 • podíl na světové ekonomice je zanedbatelný (1,5%)
 • účastník světových problémů (Kosova, Kavkaz, Afgánistán)
 • člen G8
 • transformace ekonomiky – podíl lehkého průmyslu se zvýšil na úkor těžkého
 • export strategických surovin – ropa, plyn, uhlí, rudy, dřevo (až 80%)

 

průmysl:

  • těžební, významné zásoby ropy a zemního plynu: Západosibiřská nížina → vývoz + Volžsko-uralská oblast
  • drahé a barevné kovy: Sibiř, Dálný východ
  • černé uhlí: Kuzbas (západní Sibiř)
  • těžba rud: Ural
  • Moskva: dopravní význam, 1/5 hodnoty průmyslové výroby země
  • jižní Ural: centrum strojírenství, hutnictví, dřevařský průmysl
  • Povolží: výroba elektrické energie, těžba ropy, strojírenský a chemický průmysl
  • chemický, dřevozpracující průmysl
  • průmysl prošel konverzí a restrukturalizací
  • rozvoj služeb
  • Plyn – Orenburg
  • Rozvoj služeb.
  • Špatná infrastruktura => brání rozvoji cestovního ruchu.

 

zemědělství:

 • nejlepší podmínky jižně od Moskvy, obilí, brambory, zelenina
 • část potravin se musí dovážet, produkce se snížila a nestačí uživit obyvatelstvo (1/3 importu)
 • málo orné půdy: Povolží, Podoní = černozemě, asijská část = step, Sibiř = tundra a tajga
 • rybolov, skot

 

centra:

 

 • Moskva:
 • nejvíce obyvatel a průmyslu
 • jedna z největších aglomerací v Evropě
 • nachází se zde 20% průmyslové výroby Ruska
 • Petrohrad:
 • bývalý Leningrad
 • specifické postavení v průmyslu a kulturním životě
 • nadprůměrná životní úroveň
 • Jižní Ural:
 • těžební, hutní, strojírenský a chemický průmysl
 • Jekatěrinburg, Omsk, Čeljabinsk
 • Povolží:
 • ropa, elektřina, strojírenství, chemie
 • Volgograd, Samara (ropovod Družba do ČR), Orenburg
 • Kuzbas:
 • Novokuzněck (průmyslové centrum, těžký průmysl)
 • Novosibirsk, Krasnojarsk
 • drsné přírodní podmínky, zamrzající řeky, odlehlost, chybí silniční spojení, do 55 rovnoběžky chybí komunikace
 • Transsibiřská magistrála, která má přes 9000 km (Moska, Nižnij Novgorod, Omsk, Jekatěrinburg, Novosibirsk, Krasnojarsk, Vladivostok, Charabovsk, Perm, Irkutsk, Ulan-Ude)
 • Dálný východ:
 • Bajkalsko-amurská magistrála
 • Vladivostok, Chabarovsk
 • Jakutsk (diamanty, zlato, platina, naměřena jedna z nejnižších teplot)
 • Irkutsk
 • Norilsk, Dudinka (nejseverněji obydlená oblast)

 

 

historie:

 

 • první obyvatelé evropské části Ruska se usídlili v deltě řeky Don kolem r. 20 000 př. n. l.
 • Kyjevská Rus (Vikingové)
 • od 13. století vládnou 200 let Mongolové (Zlatá Horda)
 • rok 1613 je počátkem vlády Romanovců, kteří dále rozšiřovali území
 • v r. 1721: Petr I. Veliký → reformy, přístup k moři, kolonizace Sibiře
 • Kateřina veliká: jedna z nejmocnějších žen historie, rozšíření území k Černému moři a dělením Polska do střední Evropy
 • r. 1917 – 1991: komunistická diktatura: ze zemědělského státu stát průmyslový, až 50% příjmů jde na budování armády
 • v roce 1917 povstání v Petrohradě, car přinucen k abdikaci, osoba V.I.Uljanov (Lenin)
 • v roce 1922 založena SSSR
 • 30-40 léta pracovní tábory na Sibiři, hladomory na Ukrajině, deportace miliónu lidí (mezi lety 36-38 deportováno přes 8 miliónů lidi)
 • SSSR čítala na 15 republik (Arménská, Ázerbájdžánská, Běloruská, Estonská, Gruzínská, Kazašská, Kyrgyzská, Lotyšská, Litevská, Moldavská, Ruská, Tádžická, Turkmenská, Ukrajinská, Uzbecká) + autonomní oblasti
 • cíl SSSR: vybudovat silný stát, zavést komunistický systém na celém světě, centrální řízení, 5-ti leté plány, industrializace, kolektivizace
 • Železná opona – žádný styk s „imperialistickým a kapitalistickým“ západem
 • SSSR bylo zpožděno ve vývoji a ekonomice obecně, vybudování RVHP, systém byl bez konkurenčního systému
 • za Stalinovy vlády zemřelo až 48 milionů lidí (porušení lidských práv, zločiny pro lidskosti)
 • za 2. světové války dohoda s Třetí říší o neútočení a spojenectví (pakt Ribbentrop-Molotov) dohoda dále upravovala rozdělení Polska
 • 22.6.1941 v operaci zvané Barbarossa nacisté napadli SSSR, které nebylo připravené na válku
 • během 2. světové války zemřelo přes 20. mil. sovětů
 • během 50. let vytvořené tzv. satelitní státy, např. ČSR, Polsko, Maďarsko aj., které byly „připoutáni“ k SSSR, protože byli závislí na surovinách (ropa, plyn, ruda)
 • mezi lety 1947-1991 probíhala tzv. Studená válka, která probíhala mezi Spojenými státy a jejich spojenci sdruženými v NATO na jedné straně a Sovětským svazem (SSSR) a jeho spojenci v rámci Varšavské smlouvy na straně druhé. Protivníci byli také souhrnně označováni jako západní a východní, nebo sovětský, blok. Součástí studené války byly závody ve zbrojení.
 • USA chtěli pomoct zemím, které byli zpustošené 2.sv. válkou, a tak nabídli tzv. Marshallův plán, který SSSR ani satelitní státy nemohli přijmout
 • 1968 intervence vojsk Varšavské smlouvy do ČSR
 • v roce 1985 prezident Gorbačov zavádí tzv. Perestrojku – přestavba režimu, uvolnění společnosti aj.
 • v roce 1990 prezident Jelzin jako první svobodný prezident
 • v roce 1991 rozpad SSSR, vznik Ruské federace
 • ke zhroucení komunistického systému přispěly i ekonomické neduhy (chybějící kapitál, snaha převedení státních podniků do soukromého sektoru, propad HDP, zhoršení životní úrovně, zvětšující se sociální rozdíly mezi obyvateli)

 

 

Čečensko:

   • v roce 1992 odmítlo Čečensko spolu s Tatarstánem podepsat přidružovací smlouvu s Ruskem → Rusko v roce 1994 zahájilo válku (oblast má totiž strategický význam = ropovody)
   • r. 1996 Čečenci zvítězili
   • v r. 1999 Rusové opět zaútočili, válka trvá dodnes

Kaliningrad

–        Část Ruska, u Baltského moře.

Transsibiřská magistrála

–        Železnice, vybudována na konci 19 st.

–        Moskva -> Vladivostok.

–        Podél 89 měst (Krasnojarsk, Jekatěrinburg, Omsk, Irkutsk, Perm).

–        Cesta trvá 7 – 9 dní.

Bajkalsko – Amurská magistrála

–        BAM.

–        Napojena na transsibiřskou.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *