Kořen – význam pro rostlinu, vnější morfologie, primární a sekundární stavba, meta-morfózy, hospodářský význam.

Stonek – význam pro rostlinu, vnější morfologie, primární a sekundární stavba, meta-morfózy, hospodářský význam.

List – význam pro rostlinu, vnější morfologie, monofaciální a bifaciální list, meta-morfózy, hospodářský význam.

 

Stélka – tělo nižších rostlin, není tvořeno pletivy

Kormus – členěné tělo vyšších rostlin

Vegetativními orgány rostlin jsou kořen, stonek a list a můžeme se o nich bavit u vyšších rostlin s členěným tělem (ne u těch, které mají stélku). Tyto vyšší rostliny mají dva typy orgánů, prvním jsou právě vegetativní orgány, druhým jsou generativní orgány.

 • Vegetativní orgány – umožňují metabolismus rostlin, příjem a výdej látek, růst a pohyb rostlin
  • Kořen, stonek, list
 • Generativní orgány – umožňují rozmnožování rostlin, jsou typické pro semenné rostliny
  • květ a plod

Kořen

 • radix
 • vývin kořene
  • založen už v zárodku semen, při klíčení vyrůstá kořínek (radikula), z kterého později vznikne hlavní kořen, z kterého vyrůstají kořeny vedlejší
 • funkce:
  • absorpční (přijímá vodu a živiny)
  • vodivá (vede vodu do nadzemních částí rostliny)
  • mechanická (upevňuje rostlinu v podkladu)
  • zásobní (ukládá zásobní látky)
  • syntetická (produkuje některé látky – např. alkaloidy, růstové regulátory, aminokyseliny, fytohormony)
 • typy kořene
  • hlavní + vedlejší – hlavní širší kořen, ze kterého vyrůstají menší postranní, které se mohou dále větvit ßalorhizie (dvouděložné rostliny)
  • kořenová homorhizie – typická pro jednoděložné rostliny, dělí se na dva typy – buď hlavní kořen nikdy nevzniká a je rovnou nahrazen náhradními (adventivními) kořeny – typické pro přesličky nebo plavuně, nebo vzniká a později zaniká, což je typické pro cibuloviny a lipnicovité rotliny
  • podle tvaru:
   • nitkovitý (tenký, dlouhý kořen, jinak také vláskovitý)
   • válcovitý (kořen v celé délce přibližně stejně široký – křen, lékořice)
   • vřetenovitý (kořen protáhlý, postupně se zužuje – mrkev)
   • srdcovitý (kořen krátký a tlustý)
   • řepovitý (kořen krátký, dole zúžený – řepa)
  • stavba kořene
   • podélný řez
    • zóna absorpční – rostlina přijímá roztoky, začínají se diferenciovat rostlinná pletiva
    • zóna prodlužovací – oblast intenzivního růstu kořene, prodlužování a zvětšování objemu buněk
    • zóna dělivá – koncová část kořene, prvotní meristémy, vzrostný vrchol kořene s čepičkou (kalyptrou) – chrání dělivé pletivo, díky kterému kořen roste
    • pericykl – vnější vrstva buněk středního válce, latentně dělivé pletivo, ve kterém se zakládají postranní a adventivní kořeny
    • rhizodermis – povrch pokrývá jednovrstevná pokožka
    • pod pokožkou prvotní kůra tvořena parenchymatickými buňkami, vyrůstají z ní kořenové vlásky
    • střední válec – s cévními svazky, zde se ukládají zásobní látky
   • příčný řez – primární stavba – radiální cévní svazek

1-pokožka
2-kůra (primární)
3-kambium
4-dřevo (primární)
5-lýko (primární)

 • rhizodermis – pokožka, jedna vrstva buněk, bez kutikuly, propustná pro roztoky, po odumření její funkci přebírá vnější část primární kůry (exodermis), neobsahuje průduchy, na povrchu kořenové vlásky, které zvětšují celkový povrch
 • primární kůra – nachází se pod pokožkou, tvořena převážně parenchymatickými buňkami (některé dvouděložné mají i sklerenchymatické nebo a kolenchymatické), exodermis – vnější, přebírá funkci rhizodermis po odumření, často korkovatí, někdy může tvořit uvnitř svých stěn pásky (Casparyho proužky), mezodermis – tvořena tenkostěnnými parenchymatickými buňkami s mezibuněčnými prostory, některé rostliny zde mají pryskyřičné kanálky, sekreční buňky a mléčnice, endodermis – obvykle jednovrstevná, odděluje primární kůru od středního válce, Casparyho proužky
 • střední válec (endodermis) – vnitřní část kořene (mezi středním válcem a primární kůrou je pericykl), vodivá pletiva
 • kambium – sekundární pletivo, pomocí, kterého vzniká sekundární dřevo a sekundární lýko, sekundární meristém
 • xylém – dřevní cévní svazky (cévy a cévice tvořeny odumřelými buňkami)
 • floém – lýkové cévní svazky (cévy a cévice tvořeny živými buňkami)
 • Sekundární stavba
 1. kambium (vzniká z prokambia(pericyklu) mezi xylémem a floémem)
 2. primární dřevo
 3. primární lýko
 4. sekundární lýko
 5. dřevo
 6. dřeňové paprsky
 7. druhotná kůra
 8. dřeň
  • Sekundární tloustnutí kořene probíhá u nahosemenných a dvouděložných rostlin pomocí kambia a felogenu, kambium se pomalu ze svého hvězdicovitého tvaru narovnává a tvoří kružnici, přičemž vytlačuje sekundární dřevo a směrem ven sekundární lýko, původně radiální svazek se mění v kolaterální (bočný)
  • V pericyklu vzniká také felogen (sekundární dělivé pletivo), směrem vně produkuje vrstvu zkorkovatělých buněk (felem – korek) a směrem dovnitř vrstvy druhotného krycího pletiva (feloderm)
 • Metamorfózy kořene
  • Dužnaté kořeny a bulvy – zásobní orgány (mrkev, řepa, petržel,…)
  • Kořenové hlízy – zásobní orgán u postranních a adventivních kořenů (orsej, jiřina, vstavač…)
  • Vzdušné kořeny – přijímají vzdušnou vlhkost (tropické a subtropické rostliny)
  • Haustoria – savé kořeny parazitů a poloparazitů (jmelí)
  • Příčepivé kořeny – přichycovací funkce (břečťan)
  • Chůdovité kořeny – oporná funkce, nestabilní podkladu (mangrove)
 • Hospodářský význam kořene
  • Cukr – cukrová řepa
  • Krmivo – řepa
  • Zelenina – mrkev, petržel, křen
  • Léčivka – rulík, mandragora
 • Další věci:
  • Nejdůležitější látky, které si rostliny ukládají do kořene, jsou škroby
  • Kořen nefotosyntetizuje
  • Adventivní kořeny – jednoděložné rostliny – např. cibule, pšenice

Stonek = kaulom

 • Zpravidla nadzemní část rostliny nesoucí listy a reprodukční orgány (spolu s nimi tvoří prýt = nadzemní část)
 • Zajišťuje funkční spojení mezi kořeny a listy (transpirační=vedení vody a v ní rozpuštěných minerálů, a asimilační proud=vedení asimilátů – sacharidy vznikající v chloroplastu – z míst jejich tvorby – listy – do míst jejich potřeby – růstová pletiva)
 • Nody (uzliny – místo přisedání listů) a internodia (články – místa mezi uzlinami, prodlužují se)
 • Založen již v zárodku semene – hypokotyl (podděložní článek, pokud se prodlužuje, dělohy se dostávají na povrch substrátu, např. fazole), epikotyl (nadděložní článek, pokud se prodlužuje, dělohy zůstávají v substrátu, např. dub)
 • Funkce:
  • Mechanická – nese listy a květy
  • Vodivá – spojuje kořenový systém a listy
  • Asimilační – zelený – mladé stonky s chlorenchymem
  • Zásobní – přeměněné a dřevnaté stonky
 • Typy:
  • Dle charakteru (tvaru a konzistence)
   • Byliny – dužnatý stonek
    • Lodyha – listy po celé délce stonku
    • Stvol – listy v přízemní růžici
    • Stéblo – Dutý stonek s kolénky
   • Dřeviny (dřevnatý stonek)
    • Stromy – větví se v určité výšce nad zemí, mají nevětvený kmen
    • Keř – větví se hned u země, bez kmene
    • Polokeř – část prýtu je zdřevnatělá, část zelená
   • Dle průřezu
    • Válcovitý (žito)
    • Hranatý (hluchavka)
    • Křídlatý (kostival)
    • Rýhovaný (přeslička)
    • Kruhový (sedmikráska)
    • Žebrovitý (kopr)
   • Dle způsobu růstu
    • Přímý (mák)
    • Poléhavý (rdesno)
    • Plazivý (jetel, mochna)
    • Ovíjivý (chmel)
    • Popínavý (hrách)
   • Stavba
    • Primární stavba stonku – stonek je neztloustlý
     • Pokožka (epidermis) – na povrchu, pod ní se diferencuje prvotní kůra, buňky pokožky jsou těsně k sobě přilehlé a podélné, kryté kutikulou (nebuněčná vrstva poskytující ochranu), neobsahuje chloroplasty, méně časté průduchy, časté trichomy
     • Primární kůra – někdy škrobová pochva (obsahuje škrobová zrna) – ochranná, asimilační, zásobní a mechanická funkce, tvořena parenchymatickým pletivem, vnější vrstvy i kolenchymem, endodermis – Casparyho proužky obsahující suberin a lignin
     • Střední válec – pericykl – souvislý nebo přerušovaný prstenec ze sklerenchymatických vláken, latentní meristém, vzniká v něm kambium a felogén, tvoří se v něm adventivní kořeny
      • Cévní svazky (xylém, floém) – kolaterální, výjimečně bikolaterální (lilkovité, tykvovité)
      • Dřeň – parenchymatické pletivo, vybíhá do dřeňových paprsků
     • Sekundární stavba
      • Některé rostliny sekundárně tloustnou (dvouděložné a nahosemenné)
      • Tloustnutí prostřednictvím kambia a felogenu
      • Kambiální kruh – odděluje směrem ven sekundární lýko a směrem dovnitř sekundární dřevo – vytváří se letokruhy (střídání jarního a letního dřeva, mezi kterými se vytváří hranice letokruhů)
      • Primární kůra nahrazená sekundární kůrou
     • Pupeny – základy jiných rostlinných orgánů (stonků, listů, květů)
      • Vrcholový pupen (na vrcholu stonků), úžlabní pupen (v úžlabí listu)
      • Nahodilý pupen (nahodilé umístění)
      • Pupeny kryty šupinami
     • Větvení stonku
      • Vidličnaté (jmelí) – vzrostný vrchol se dělí na dva
      • Hroznovité (vinná réva) – postranní větve nepřerůstají hlavní stonek
      • Vrcholičnaté (jabloň) – postranní větve přerůstají hlavní stonek (makroblast – dlouhá postranní větev, brachyblast – zkrácená postranní větev)
     • Metamorfózy stonku
      • Oddenky (sasanka, oddenkové hlízy – lilek, brambor)
      • Stonkové hlízy (kedluben)
      • Šlahouny (jahodník)
      • Stonkové úponky (vinná réva)
      • Stonkové trny (trnka)
      • Zdužnatělé stonky (kaktus) – stonky sukulentů – zásobárna vody
      • Brachyblasty (zkrácené postranní stonky – borovice)
     • Hospodářský význam
      • Zelenina – ředkvičky, brambory, kedluben
      • Pícniny – jetel
      • Textil – len
      • Koření – zázvor, skořice
      • Korek – dub korkový
      • Dřevní hmota

List = fylom

 • Postranní většinou zelený orgán s omezeným růstem
 • Probíhá v něm fotosyntéza, transpirace a výměna plynů s okolním prostředím
 • Funkce:
  • Fotosyntetická (asimilace CO2, tvorba glukózy)
  • Transpirační (odpar vody)
  • Výměna plynů mezi rostlinou a okolím
  • Zásobní (přeměněné listy)
 • Typy listů:
  • Děložní listy – existují v zárodku semene a vyživují ho, mohou být zelené i nezelené, mohou i fotosyntetizovat, první listy vyrůstající při klíčení, jednoděložné – 1 děložní list, dvouděložné – 2 děložní listy, nahosemenné – více
  • Asimilační listy – fotosyntetická funkce, řapík a čepel
  • Šupiny – kryjí např. pupeny, nezelené
  • Listeny – ochranná funkce, v blízkosti květů, u trav – plevy, pluchy, plušky
 • Vnější stavba – řapík – stopkovitý, na jeho bázi mohou být palisty, některé listy bez řapíku, čepel – rozšířená do plochy, je v ní žilnatina (soubor cévních svazků), palisty – výrazné výběžky listu v místech, kde list nasedá na stonek (u některých listů, např. růže, hrách)
  • Žilnatina – u jednoděložných rovnoběžná (trávy), nebo obloukovitá (lilie), u dvouděložných zpeřená (buk) nebo dlanitá (javor)
 • Různolistost – heterofylie – na jedné rostlině můžeme najít více tvarů listu (břečťan, topol)
 • Typy čepele
  • Celistvá – kopinatý, peřenolaločnatý, eliptický, dlanitolaločnatý, ledvinitý
  • Složená – dlanitě trojčetný, dlanitě pětičetný, dlanitě dělený, sudozpeřený, lichozpeřený, dvakrát lichozpeřený

 • Jak list přisedá na rostlinu?
  • Řapíkatý list, přisedlý list, objímavý list
 • Postavení listu na stonku
  • Střídavé, vstřícné, přeslenité

 

 • Vnitřní stavba listu
  • Bifaciální list – rozlišená svrchní a spodní strana
  • Monofaciální – může mít obě strany stejné
   • Jednovrstevná pokožka s průduchy a bez průduchů, na ní ochranná kutikula
   • Palisádový parenchym – protáhlé buňky pod svrchní pokožkou naskládané vedle sebe
   • Houbový parenchym – buňky nepravidelného tvaru s velkými mezibuněčnými prostory
  • Průduchy – tvořeny dvěma svěracími buňkami, průduchovou štěrbinou
   • Při nedostatku vody průduch zavřený, při přebytku otevřený
   • Slouží k výdeji kyslíku, příjmu oxidu uhličitého, výdeji vody
  • Metamorfózy listu
   • Cibule – zásobní orgán (cibule, česnek, tulipán)
   • Dužnaté listy sukulentů (zásobárna vody)
   • Listové trny (ochrana – bodlák, pcháč, akát)
   • Listové úponky (přichycování k opoře – hrachor)
   • Listy masožravých rostlin – lákání a chytání hmyzu (láčkovka, bublinkatka, rosnatka)
   • Kořenové listy – vzácné, plní funkce kořenů – nepukalka
  • Hospodářský význam
   • Zelenina – zelí, salát, kapusta, špenát
   • Koření – máta, meduňka, oregano, bazalka
   • Léčivky – máta
   • Koření – bobkový list (vavřín)
   • Pochutina – čajovník, tabák
   • Drogy – marihuana, tabák
   • Pícniny
  • Panašovaný list – list s bílými nebo žlutými skvrnami nebo proužky bez chlorofylu
  • List trávy – jazýček, ouška, listová čepel, listová pochva