Vylučovací soustavy živočichů.

Vylučovací soustava člověka – stavba a funkce ledviny, močové cesty, řízení vylučování, pitný režim, homeostáza, nemoci.

Kůže – stavba, význam, smyslová tělíska, kožní deriváty, papilární linie, nemoci a úrazy.

Vylučovací soustava

 • Slouží k odstraňování odpadních látek z těla
 • Odpadní látky přecházejí z tkání do krve (krvomízy) a jsou odfiltrovány vylučovacím ústrojím z těla
 • Vylučovací orgány odstraňují z těla především dusíkaté látky (produkty metabolismu bílkovin):
  • Vodní bezobratlí vylučují dusík ve formě amoniaku nebo amonných solí
  • Suchozemští bezobratlí, většina plazů a ptáci – ve formě kyseliny močové (pevná bílá látka nerozpustná ve vodě)
  • Savci, žraloci, korýši a ostnokožci – ve formě močoviny (krystalická látka rozpustná ve vodě)
  • Některé ryby, obojživelníci a vodní želvy – vylučují současně močovinu i amoniak
 • Typy vylučovacích soustav:
  • Bezobratlí
   • Jednobuněční – celý povrch těla (difúze), stažitelná vakuola u dokonalejších prvoků (např. trepka)
   • Protonefridie
    • Vývodné kanálky na vnitřní straně s plaménkovými buňkami (jsou opatřeny bičíky ústící do nálevky, které pohánějí tekutinu směrem k vývodu)
    • Jejich seskupením vznikají solenocyty
    • Původ v ektodermu
    • Vývodné kanálky ústí ven samostatně nebo společným vývodem
    • Např. ploštěnci (ploštěnka), hlísti
   • Metanefridie
    • Obrvená nálevka s rezervoárem, ústící mimo tělo
    • Trubicovitý tvar, z jedné strany je metanefridie otevřená na povrch těla, vnitřním koncem je obrvená nálevka ústící do coelomové dutiny
    • Pro zvětšení povrchu jsou někdy metanefridie stočené do kliček, typické u těch metanefridií, které jsou schopné i zahušťovat tekutinu
    • Typické najdeme u kroužkovců, modifikované např. u měkkýšů nebo korýšů
   • Malphigické trubice
    • Tenké trubicovité rozvětvené žlázy ústící do střeva
    • Jsou volně pohyblivé, jen jedním koncem jsou uchycené na střevu
    • Vylučují z těla odpadní látky, regulují množství solí v organismu
    • Nacházejí se u stonožkovců, členovci (hmyzu a některých klepítkatců
   • Tykadlové žlázy
    • Korýší
    • Vyúsťují u tykadel
   • Depoziční sekrece
    • Zvláštní způsob nakládání s odpadními látkami à nejsou vylučovány z těla ven, ale ukládají se na různých místech těla
    • Např. pavouci – depoziční sekrece guaninu, který se v krystalické podobě ukládá ve specializovaných buňkách pod kutikulou jejich těla a velmi často i prosvítá – bílé skvrny na zadečku křižáků
   • Obratlovci
    • Vylučovacím orgánem obratlovců jsou ledviny složené z:
     • Nefronů
      • Základní anatomické a funkční jednotky ledvin
      • Nefron obsahuje:
       • Krevní vlásečnice (klubíčko vlásečnic v Bowmannově váčku) – probíhá zde filtrace krve a vzniká primitivní moč
       • Soustavu ledvinných kanálků (proximální tubulus, Henleova klička, distální tubulus) – dochází zde k vstřebávání vody, živin a některých solí z primární moči zpět do těla a vzniká definitivní moč
      • za ledvinami následují vývodné cesty močové:
       • močovod – kloaka
       • močovod – močový měchýř – močová trubice
      • rozlišujeme 5 vývojových typů ledvin:
       • holonefros
        • nejprimitivnější typ ledviny, zakládají se párově v hřbetní části každého tělního segmentu
        • výrazně dělené ledviny
        • vyskytují se např. u larev mihulí (minoha), v embryálním stádiu obratlovců
       • pronefros
        • vznikají z hlavové části holonefrosu
        • vývodem je primární močovod
        • částečně segmentované
        • většina embryí obratlovců, některé kostnaté ryby, larvy obojživelníků
       • opistonefros
        • Bowmannův váček kolem vnitřního glomerulu
        • nesegmentované, u dospělců vodních obratlovců
        • nejčastější typ ledviny u bezblaných = anamnia (paryby, ryby), chrupavčité ryby (jeseter)
       • mezonefros
        • shodná s opistonefros – vznikla z jeho hlavové části
        • v zárodečném vývoji blanatých
       • metanefros
        • pravá ledvina, vznikla z ocasní části
        • pravé ledviny, nejdokonalejší, nacházejí se u plazů, ptáků a savců, mají vlastní vývody

Vylučovací soustava člověka

 • při metabolismu vznikají neustále v těle různé odpadní látky, které jsou pro člověka škodlivé nebo nepoužitelné – nutné z těla vylučovat, na vylučování se podílejí soustavy:
  • vylučovací – močí se vyloučí přebytečná voda, soli, močovina
  • kožní – potem se vyloučí CO2, močovina, amoniak, kožním mazem se vyloučí tuky
  • dýchací – dechem se vyloučí CO2, voda
  • trávicí – stolicí se vyloučí nestrávené zbytky, metabolické zplodiny
 • vylučování:
  • odpadní látky – močovina, CO2, voda a přebytečné soli
 • vylučování slouží také k udržení homeostázy (stálost vnitřního prostředí) – např. stupně pH tělních tekutin
 • vylučovací soustava je uložena v dutině břišní, kožní soustava pokrývá povrch těla
 • Vylučovací soustava
  • Funkce:
   • Primární – vylučování zplodin metabolismu a nadbytečných látek moči, regulace množství vody v těle, udržování stálého pH v krvi – podílí se na homeostáze (regulace vody a solí v těle – udržení stále stejné koncentrace)
   • Sekundární – produkce hormonů, které ovlivňují např. krevní tlak, tvorbu červených krvinek v kostní dřeni nebo množství vápníku v kostech a krvi
  • Části vylučovací soustavy:
   • Ledviny
   • Močové cesty – močovody, močový měchýř, močová trubice
  • Ledvina
   • Ledvina je párový orgán fazolovitého tvaru umístěný v břišní dutině po obou stranách bederní páteře
   • Uložená ve vazivovém pouzdře a obalená tukovým polštářem
   • Má 130 – 180 g, 10 – 15 cm na délku, 6 – 8 cm na šířku, 3 – 4 cm tloušťka
   • Ledvinnými tepnami napojeny na břišní aortu – za minutu proteče asi 1,2 litru krve
   • Tvořena základními jednotkami – nefrony (asi 1 000 000 – 3 000 000)
   • Levá bývá větší, těžší a výše uložená
   • Stavba:
    • Tukový obal – chrání před prochlazením a fixuje na místě
    • Vazivový obal – tenký, průhledný, snadno stažitelný, tísní ledvinou tkáň
    • Kůra (cortex)
     • Světlejší, ve vnější části ledviny
     • Zrnitá struktura
     • Obsahuje malpigická tělíska
    • Dřeň (medulla)
     • Tmavší, žíhaná, obsahuje kanálky
    • Ledvinové pyramidy – sběrné kanálky
    • Ledvinová pánvička
    • Základní funkční a stavební jednotkou ledvin je nefron tvořen:
     • Tvoří malpigické tělísko tvořené Bowmanovým váčkem, ve kterém je klubíčko vlásečnic (glomerulus – přívodní tepénka, větví se, spojuje se zpět v odvodní tepénku) – pomocí difúze se z krve dostává největší množství odpadních látek
     • Za malpigickém tělískem následuje systémem ledvinných kanálků opředených vlásečnicemi
      • Proximální kanálek – v kůře
      • Henleova klička – do dřeně
      • Distální kanálek – vrací se zpět do kůry
     • Kanálky se sbíhají dohromady a tvoří ve dření sběrací kanálek, do kterého ústí 5 – 10 nefronů
     • Sběrací kanálky se dále sbíhají a ústí do ledvinových pyramid

 • Hlavní funkcí ledvin je tvorba moči
  • 95% vody
  • Pevné látky (močovina, NaCl, anorganické ionty, odpadní produkty metabolismus)
  • pH – 5-8
  • co nesmí být v moči – krev, cukry, bakterie
 • Moč je odváděna do ledvinových kalichů sbíhajících se do ledvinné pánvičky, z kterých je odváděna do močovodu

 

 • Močovod
  • párová 20 – 30 cm dlouhá trubice odstupující z ledvinných pánviček a ústící do močového měchýře
  • moč je aktivními stahy hladké svaloviny močovodu posunována po malých dávkách směrem k měchýři
 • Močový měchýř
  • Svalový orgán uložený v dolní části pánve za stydkou sponou
  • Slouží jako rezervoár moči – pojme až 700 ml moči
  • Nutkání k vyprázdnění močového měchýře nastává při náplni 200 – 250 ml
  • Vyprazdňování močového měchýře je ovládáno dvěma svěrači močové trubice – zevním a vnitřním, vnější svěrač je tvořen příčně pruhovanou svalovinou (ovládán vůlí)
 • Močová trubice
  • Trubicovitý orgán, který odvádí moč z močového měchýře ven z těla
  • U mužů
   • Slouží také jako vývodná cesta pohlavní, je esovitě zahnutá, prochází prostatou, má délku okolo 20 cm
  • U žen
   • Močová trubice je rovná a její délka se pohybuje okolo 4 cm
  • Močení – nepodmíněný reflex řízený v křížové míše
 • Tvorba moči
  • Moč – vodný roztok odpadních látek metabolismu vznikající v ledvinách filtrací krve
  • Tvorba začíná v glomerulech nefronů – z glomerulů je filtrací krve do Bowmanových váčků odevzdána tzv. primární moč mající podobné složení jako krevní plazma, neobsahuje bílkoviny, denně vzniká asi 150 litrů
  • Primární moč odtéká do systému kanálků, kde se zpětně vstřebává podstatná část látek (voda, glukóza, aminokyseliny, minerální látky, atd.), vzniká definitivní moč (denně asi 1 – 1,5 litrů), která se zbíhá do sběracího kanálku a následně vtéká do ledvinových kalichů a do ledvinné pánvičky
  • Při resorpci (především v proximálním tubulu) se vrací do krve:
   • 100% glukózy
   • 99,5% NaCl
   • 99% vody
  • Základní pochody v ledvině
   • Glomerulární (klubíčková) filtrace
   • Tubulární (kanálková) resorpce = zpětné vstřebávání
   • Ovlivnění činnosti ledviny – hormon ADH – antidiuretický – ADH ovlivňuje propustnost kanálků
  • Řízení činnosti ledvin:
   • Nervové řízení
    • Centrum v mezimozku
    • Reguluje prokrvení ledvin, tedy množství primární moči
   • Hormonální
    • Antidiuretický hormon (antidiuretin, ADH)
     • Vzniká v hypofýze
     • Podněcuje zpětné vstřebávání vody z primární moči
     • Uplatňuje se při žízni
     • Ovlivňuje propustnost ledvinných kanálků pro vodu
     • Při hypofunkci hypofýzy se produkuje málo ADH à choroba žíznivka, asi 10-20 litrů moči
    • Aldosteron
     • Vzniká v kůře nadledvin
     • Podporuje zpětné vstřebávání Na+ a K+ a uplatňuje se při nadbytku vody
    • Renin
     • Vzniká v ledvinách
     • Ovlivňuje přívod krve
     • Podporuje tvorbu aldosteronu
    • Pitný režim
     • Doplňování tekutin do těla pitím, které by mělo pokrýt denní výdej tekutin
     • Denní příjem – 2-3 litry
     • Nutné, aby:
      • Nedošlo k dehydrataci
      • Fungoval správně metabolismus buněk
      • Docházelo k dopravě živin a vyplavování odpadních a škodlivých látek
      • Docházelo k čištění ledvin
     • Nemoci vylučovací soustavy
      • Močové kameny – vznikají vysrážením minerálních látek z moči (často soli kyseliny šťavelové nebo močové), vyskytují se nejčastěji v ledvinných pánvičkách, močovodech či močovém měchýři, blokují odtok moči
      • Záněty močových cest – infekce způsobená přítomností bakterií (nejčastěji Escherichia coli), které se běžně vyskytují ve stolici, množící se bakterie se mohou dostat až do ledvin, způsobit zánět ledvin, který může vyústit až v selhání jeho funkce, příznaky – bolesti při močení
     • Kožní soustava
      • Funkce:
       • Primární – bariéra proti pronikání cizorodých látek do těla, ochrana těla před škodlivým UV zářením, zprostředkování informací prostřednictví smyslových receptorů (umožňují vnímání mechanických, tepelných a bolestivých počitků)
       • Sekundární – pomoc při udržování stálé tělesné teploty, podíl na odstraňování odpadních látek, zásobárna např. vody či tuku, tvorba vitaminu D
      • Části soustavy:
       • Kůže
       • Kožní deriváty – vlasy, chlupy, nehty, kožní žlázy
      • Kůže
       • Kryje povrch těla a vytváří hranici mezi vnitřním prostředím organismu a vnějším prostředím organismu a vnějším prostředím
       • Největším plošným orgánem, zaujímá přibližně 1,2 – 1,85 m2 (asi 12% hmotnosti těla)
       • Dělí se na:
        • Pokožka (epidermis)
         • Ochranný obal celého těla
         • Více vrstev – dlaždicový epitel
         • Tvořena stále dělícími se buňkami obsahujícími melanin – v melanocytech (eumelanin, feumelanin) (kožní pigment pohlcující UV záření) – způsobuje tmavnutí kůže při opalování, je příčinou rozdílu barvy pleti, vlasů, očí
         • Starší buňky jsou vytlačovány směrem k povrchu, kde se zplošťují, rohovatí, odumírají a tvoří tzv. zrohovatělou vrstvu
         • Obsahuje keratin (pružná bílkovina) – s věkem keratin ubývá, proto se tvoří záhyby kůže – vrásky
        • Škára
         • Pružná a pevná vazivová část umístěná pod pokožkou, směrem do pokožky vybíhá v podobě papil – papily škáry se projevují na povrchu dlaní, plosek nohou a prstů rukou i nohou jako tzv. papilární linie, které jsou specifické pro každého jedince – daktyloskopie
         • Jsou zde uloženy cévy, nervy, kořeny vlasů, chlupů, potní a mazové žlázy, nervová zakončení, kožní čidla a tukové buňky
         • Mazové žlázy – alveolární žláza, ústí do pochvy vlasů a chlupů, vylučují maz chránící pokožku před vysycháním, vlhkem, suchem a bakteriemi, chybí v dlaních a chodidlech
         • Potní žlázy – tubulární žláza, ústí samostatně na povrchu kůže, produkují pot, který se tvoří z tkáňového moku a slouží k ochlazování organismu a vylučování škodlivin (obsahuje vodu, močovinu, kyselinu močovou, kyselinu mléčnou, soli, odpadní látky), nejvíce je jich v dlaních a na chodidlech, chybí na rtech
         • Mléčné žlázy – tubuloalveolární párové žlázy na přední straně hrudníku obalené tukovým pouzdrem, produkují mateřské mléko (laktace – po porodu), zakládají se u obou pohlaví, plně se vyvíjejí pouze u žen vlivem hormonů (v pubertě), jsou tvořeny lalůčky, z nichž vybíhají mlékovody, vyúsťují v prsní bradavce
         • Volná nervová zakončení – receptory chladu, tepla a bolesti
         • Krauseho tělíska – chlad
         • Ruffiniho tělíska – teplo
         • Meissnerova tělíska – hmat
         • Pacciniho tělíska – tlak
         • Vlasové cibulky – vyrůstají vlasy, inervované a prokrvené
        • Podkožní vazivo
         • Síť kolagenních a elastických vláken, umožňuje ukládání tuku, chrání svalstvo, kosti i jiné orgány před nárazy, je zdrojem energie, izolační vrstva – termoregulace, obsahuje cévy a nervy
        • Kožní deriváty
         • Vznikají rohovatěním pokožky (keratinizace)
         • Patří sem vlasy, obočí, vousy, chlupy, nehty i kožní žlázy
         • Ochlupení:
          • Primární – v době nitroděložního vývoje – chmýří (lanugo) – před porodem z celého plodu odpadá do plodové
          • Sekundární – vlasy, chlupy na těle, řasy, obočí
          • Terciární ochlupení
           • Po pubertě – v nose, na genitáliích, vousy, v podpaží
          • Vlasy (chlupy)
           • Rostou z vlasové cibulky (asi 1,25 cm za měsíc)
           • Průřez ovlivňuje tvar – kulatý (rovné vlasy), oválný (kudrnaté vlasy)
           • Denně může vypadnout 50 – 100 vlasů
           • Šedivění – způsobeno úbytkem melaninu a ukládáním vzduchových bublinek
    • Funkce soustavy:
     • Termoregulace
      • Člověk je homoiotermní – schopen regulovat svou tělesnou teplotu a vydávat teplo do okolí, udržuje si poměrně stálou tělesnou teplotu, která není závislá na teplotě prostředí
      • Vnitřní orgány lidského těla tvoří tzv. teplotní jádro, cílem termoregulace je udržet teplotu teplotního jádra na určité hodnotě, která je nastavena v termoregulačním centru v hypotalamu (u člověka kolem 37°C)
      • Tkáně okolo teplotního centra (teplotní plášť) podléhají teplotním výkyvům, které závisejí na teplotě prostředí a na množství tepla, které vyprodukuje organismus
      • Produkce tepla
       • Teplo se v těle tvoří při metabolických pochodech v tkáních, především v intenzivně pracujících orgánech, jako jsou např. játra nebo svaly
       • Zvýšené nároky na teplo jsou pokryty:
        • Svalovým třesem – nesynchronizované rytmické záškuby svalstva (podílejí se téměř všechny svaly)
        • Netřesovou reakcí – tvorba tepla zajišťována zejména hnědým tukem (ve větší míře u novorozenců)
       • Výdej tepla
        • Teplo je z teplotního jádra odváděno cirkulující krví do kůže, je vydáváno
         • Vyzařováním do prostředí – v podobě infračerveného záření
         • Výparem – pot se mění v páru a odebírá tak povrchu těla teplo, dochází k ochlazení krve v podkoží, chladnější krev odtéká k hlubším tkáním
         • Vedením – organismus předává teplo okolním předmětům, se kterými je ve styku
         • Prouděním – organismus předává teplo okolním plynným či kapalným látkám, při vyšší rychlosti proudění vzduchu se zvyšuje odvod tepla z povrchu těla (chladivý efekt větru), k větším tepelným ztrát dochází ve vodě – vede teplo lépe než vzduch
        • Termoregulace je řízena:
         • Nervově – prostřednictvím vegetativních nervů, které ovlivňují např. činnost kožních cév (stah cév omezují výdej tepla)
         • Hormonálně – prostřednictvím hormonů štítné žlázy a dřeně nadledvin
        • Nemoci kožní soustavy
         • Rakovina kůže – často vzniká z pigmentových buněk (melanocytů), které se nachází v nejspodnější vrstvě pokožky, nadměrné dávky škodlivého UV záření (zejména UVB) můžou vyvolat změny v DNA melanocytů, které se začnou nekontrolovaně množit a vedou ke vzniku kožního nádoru (melanomu)
         • Akné – pupínky na kůži, někdy tvrdé černé, někdy bolavé hnisavé, projevuje se zejména v pubertě, póry jsou ucpané mazem a nečistotami
         • Vitiligo – kožní porucha, kdy dochází ke ztrátě buněk tvořících kožní pigment, bílé skvrny na těle, nejčastěji okolo prstů, úst, očí, genitálů, kloubů, třísel
         • Lupénka – chronické onemocnění, kožní buňky se obnovují mnohem rychleji než normálně, vytlačují ještě nedozrálé buňky, vznikají zarudlá a zanícená místa na kůži, šupinatá, nejčastěji na končetinách, ve vlasové části pokožky
         • Svrab – onemocnění způsobené roztočem zákožkou svrbovou, projevuje se intenzivním svěděním při zahřátí, vyrážky na genitáliích, na pupku, podpaží, prsních bradavkách, tříslech, mezi prsty ruky
         • Ekzém – zánětlivá, obtížně léčitelná reakce kůže se spoustou různých příčin
         • Bradavice – jsou nezhoubné novotvary, jejichž příčinou je virová infekce
         • Opar – způsoben virem žijícím v těle a napadající organismus při oslabení
         • Plísně – onemocnění kůže a nehtů vyvolané houbami
         • Neštovice a spalničky – nemoci způsobené viry, svědivé pupínky na těle
         • Povrchová poranění – dochází k narušení celistvosti kůže a poškození kožních cév – z rány prosakuje krev, rána se stává místem snadného vniknutí škodlivých organismů
         • Rány – povrchové a hluboké, řezné, tržné, vodné
         • Popáleniny – poškození způsobené přímým působením tepla na povrch těla
         • Omrzliny – poškození kůže chladem

     Poleptání – poškození kůže chemickými látkami (kyseliny, louhy)