1. Řecká předsokratovská filozofie. Vrcholné období řecké filozofie – sofisté, Sókratés
2. Vrcholné období řecké filozofie – Platón, Aristotelés. Filozofie helénistického období
3. Evropská filozofie v období středověku a renesance
4. Novověká filozofie 17. a 18. století
5. Osvícenství a francouzský materialismus 18. století
6. Německá filozofie 18. a 19. století
7. Moderní proudy filozofie 19. a 20. století
8. Psychologie. Psychika, její pojetí a základní složky
9. Psychické procesy, vlastnosti a stavy
10. Struktura osobnosti
11. Psychologie činnosti – hry, motivace, učení     
12. Vývojová psychologie
13. Socializace, sociální skupiny a role, sociální komunikace
14. Sociologie. Společnost a konflikty, sociální patologie
15. Teorie státu, teorie lidských a občanských práv
16. Politologie, politické ideologie
17. Politické strany. Volební systémy
18. Ústava ČR
19. Evropská integrace a mezinárodní organizace
20. Základní pojmy z oblasti ekonomie
21. Fungování národního hospodářství
22. Charakteristika rodinného a pracovního práva
23. Občanské právo
24. Trestní právo
25. Základy religionistiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *