Rok vydání: 1943Malý princ | Albatrosmedia.cz
Literární druh: epika
Literární žánr: alegorická filozofická pohádka (román)
Téma: Vede člověka k zamyšlení nad pravými hodnotami lidského života
Motiv: Hloupost dospělých lidí, neschopnost se někdy chovat dětinsky
Časoprostor: Příběh se odehrává na Zemi (Sahara) + jiné planety. Když autor ztroskotal na poušti před 6 lety
Literární směr: meziválečná literatura

Obsah díla:
Na začátku příběhu se malý princ, který přicestoval ze vzdálené planetky, setkává s pilotem (autorem-vypravěčem), jenž ztroskotal na Sahaře a snaží se opravit svůj letoun. Pilot se postupně s princem sbližuje a seznamuje se s jeho dětským světem plným fantazie, kterému sám již odvykl. Jeho nový přítel dokáže v pilotově neumělé kresbě rozpoznat slona v břiše hroznýše nebo se radovat z namalované krabice, v níž se ukrývá beránek. Poté hovoří o svém domově, kde zanechal svou růži, po které se mu nyní stýská. Dále vypráví o planetách, které navštívil před svým příchodem na Zemi, a o jejich obyvatelích – o králi bez poddaných, o domýšlivci, pijanovi, byznysmenovi, lampáři a o zeměpisci. Na naší planetě se potkává s liškou, kterou si ochočí a pochopí díky ní význam přátelství a jedinečnost těch, které máme rádi. Společně s pilotem pak nachází studnu, u níž se rozloučí. Princ se nechá uštknout hadem a jeho duše se vrací zpět na planetku k opuštěné růži..

Králpříliš panovačný, myslí si, že je velmi moudrý a všichni ho musí poslouchat-nemá komu vládnout. Z prince udělá svého vlastního velvyslance.
Domýšlivecžije na své planetě sám, ale chce být všemi obdivován, neslyší nic, co není projevem obdivu.
Pijanosamělý a nešťastný člověk, který pije, aby zapomněl, že pije.
Byznysmenpříliš vážný, věčně zaměstnaný počítáním hvězd, které si přivlastnil, a které chce použít k výměně za ještě více hvězd.
Lampářžije na planetě, kde se každou minutu střídají den a noc. Jeho úkolem je každou minutu zhasínat a rozsvěcovat lampu (=>pracovitý, přesný).
Zeměpisecveškerý čas tráví tvorbou zeměpisných map, nikdy neopouští svou pracovnu. Myslí si, že jeho práce je nejdůležitější.

Na zemi se Malý princ setkává s liškou, která je znuděná svým životem a hledá přítele, kterého najde právě v Malém princi.
Malý princ zjišťuje, že nedokáže žít bez své květiny a rozhodne se vrátit zpět na svou planetku B 612. Nechává se proto uštknout jedovatým hadem, aby se jeho duše mohla opět setkat s květinou.
Hlavní postavy:
Pilot = zároveň vypravěč.
Malý Princ = zvídavé dítě, milé nezkažené, nechápe nespravedlnost. Nikdy neodpoví na otázku. Rozdíl mezí detským a dospělým světěm.
Kompozice:

 • Pilotovo vyprávění (na začátku a na konci knihy) je chronologické a je psáno v ich-formě, zatímco vyprávění malého prince je retrospektivní, psáno v er-formě
 • Kniha se člení na 27 kapitol
 • Na začátku knihy je věnování pro autorova nejlepšího přítele
 • V počátečních kapitolách představuje malý princ pilotovi svou planetu (každá planeta charakteristická)

Jazykové prostředky:

 • Personofikace – “hvězdy se tiše směji…”
 • Přirovnání – “klesl pomalu jako padá strom…”
 • Metafora – “stará opuštěná skořápka…”
 • Hyperbola – “rychlík otřásl domkem výhybkáře…”
 • Epiteton – “chvějící se slunce…”
 • Oxymoron – “jste krásné ale prázdné…

Jazyková složka: spisovná čeština, převažují dialogy, řeč příma nepřímá i polopřímá

Autorova tvorba + obecně kulturní kontext:

 • narodil se 29. 6. 1900 v Lyonu
 • už jako dítě se zabýval tvorbou básní
 • v roce 1921 nastoupil na vlastní žádost k letectvu, 1926 vydal první knihu
 • Autor humanistického realismu (hrdina se vyvíjí, popis skutečnosti, díla jsou studiem společnosti, nezachycuje jen krásu a to pěkné)
 • po letecké havárii byl prohlášen za neschopného válečných letů=>v roce 1944 přece jen vzlétl z Korsiky k letu nad Francií, ze kterého se již nevrátil
 • Tvorba: Kurýr na jih, Noční let, Země lidí a nedokončená Citadela(filozofické úvahy a fiktivní rozhovory o smyslu života a světa. V této knize Saint-Exupéry spojil posledních deset let svého života.)
 • jeho díla obsahují autobiografické prvky
 • prostřednictvím Malého prince vyjadřuje svou nespokojenost se světem, tvrdí, že lidé vyznávají špatné mravní hodnoty, usilují pouze o moc a peníze=>postupně se vytrácí přátelství a láska
 • je autorem ilustrací, které se v Malém princi nachází

Zasazení do světového kontextu:

 • řádí se do francouzské válečné literatury
 • společný rys s dílem Mistr a Markétka (Bulgakov-Rusko, magický realismus)=>Mistr a Markétka jsou také nuceni nejdříve zemřít, aby osvobodili své duše, a mohli tak spolu zůstat na věky
 • Světová literatura konce 1. poloviny 20. století.
 • Příměří mezi válkami, řada revolucí, rozšiřování fašismu
 • Dílo se řadí do francouzské meziválečné prózy, francouzského realismu (Rolland také představitel humanistického realismu – Petr a Lucie -protiválečná novela, motiv tragické lásky), USA – ztracená generace, Německo – Remarque
 • Znaky: 1ww se odrazila v tvorbě autorů, převažují realistické autobiografické zážitky z války, zachycení psychických proměn hrdinů, vlastenecké prvky, pacifismus.
 • Znaky moderní literatury: destrukce děje, prolínání časových a významových rovin, konfrontace vnitřního světa autora s okolím, prvky absurdity, podtext, experimentace, válečné zážitky

Další adaptace:

 • filmové zpracování z roku 1974
 • filmový muzikál z roku 2002

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *